พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

04-EnKarol - A man who became Pope01.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 1pm - Apr 28, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 3.5 (213 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1268 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1234 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1621 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1606 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1195 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1573 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1031 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1208 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1302 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1507 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1555 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1721 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1234 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1268 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1310 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1195 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1031 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2875 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1806 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1551 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1524 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1302 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1208 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1573 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู

ความคิดเห็น