พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

011 EnKarol A man who became Pope01

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 1pm - Apr 28, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 3.3 (278 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1514 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1463 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1530 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1755 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1507 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1753 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1740 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1367 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1500 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1345 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1352 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1446 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1636 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1697 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1854 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1530 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1463 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1514 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1429 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1500 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3168 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1824 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1800 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1446 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1352 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1367 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1740 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1345 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1693 คนดู

ความคิดเห็น