พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

02-Karol - A man who became Pope.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ชีวประวัติพระสันตะปาปาจ...
คะแนน: 3.0 (273 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1515 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1758 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1465 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1507 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1754 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1362 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1742 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1637 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1697 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1854 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1742 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1362 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1507 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1637 คนดู

ความคิดเห็น