พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

04-Karol - A man who became Pope.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 3.4 (184 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1123 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1598 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1574 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1122 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1006 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1290 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1702 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1290 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1122 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1006 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2801 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1741 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1488 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1123 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู

ความคิดเห็น