“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

05-Karol - A man who became Pope.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 2.8 (158 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1123 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1598 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1575 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1122 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1316 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1181 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1702 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1181 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1122 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1316 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2801 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1741 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1488 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1123 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู

ความคิดเห็น