“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

03 Jodrph King of Dreams song Ad en sub th

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 4pm - Jun 6, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 2.5 (204 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1109 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1182 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1284 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1069 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1073 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1379 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1447 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1868 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1716 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1802 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1613 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1733 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1949 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2938 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1666 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2040 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1841 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1846 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1976 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1638 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3895 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2108 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1901 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1811 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2199 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1993 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
939 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
970 คนดู
ดูวีดีโอนี้
936 คนดู
ดูวีดีโอนี้
907 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1056 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1054 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2913 คนดู

ความคิดเห็น