พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

03 Jodrph King of Dreams song Ad en sub th

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 4pm - Jun 6, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 2.5 (231 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1526 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1678 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1465 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1740 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1136 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1323 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1565 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1612 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
2095 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1935 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1829 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1846 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1871 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1946 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1953 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2164 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1882 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2260 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1758 คนดู
ดูวีดีโอนี้
4157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2332 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2373 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2128 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1045 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1010 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1418 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1739 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1523 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3169 คนดู

ความคิดเห็น