พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

03 Jodrph King of Dreams song Ad en sub th

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 4pm - Jun 6, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 2.5 (202 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1234 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1083 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1246 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1142 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
990 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
973 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1022 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1208 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1840 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1690 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1775 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1583 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1617 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1690 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1703 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1918 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2889 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2268 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1636 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2011 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1807 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1815 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1945 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1621 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3861 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2077 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1871 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1776 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1961 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1168 คนดู
ดูวีดีโอนี้
925 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
953 คนดู
ดูวีดีโอนี้
918 คนดู
ดูวีดีโอนี้
885 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1041 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1038 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1291 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1567 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1031 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1195 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2875 คนดู

ความคิดเห็น