พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

Sister Act- I Will Follow Him

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 7pm - Jul 10, 2011
[READ THIS] I'm not Catholic or Christian or Anglican or in any way...
คะแนน: 2.9 (254 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1547 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1268 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1119 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1195 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1297 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1584 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1012 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1057 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1442 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1101 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1460 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1645 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1253 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1335 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1332 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1745 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1020 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1013 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1003 คนดู
ดูวีดีโอนี้
902 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
996 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1051 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1580 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1737 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1820 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1886 คนดู

ความคิดเห็น