ค้นพบ 10 ผลลัพธ์

โดย noui
ศุกร์ เม.ย. 29, 2011 7:44 pm
บอร์ด: สนทนาธรรม สามัคคีธรรม
หัวข้อ: มหัศจรรย์จากบทข้าแต่พระบิดาฯ
ตอบกลับ: 7
แสดง: 4504

Re: มหัศจรรย์จากบทข้าแต่พระบิดาฯ

ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างสุดแล้วแต่น้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ลูกเชื่อ ลูกไว้ใจ และลูกรักพระองค์ โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
สันตะมารีอา ช่วยวิงวอนเทอญ
โดย noui
ศุกร์ เม.ย. 29, 2011 7:38 pm
บอร์ด: สนทนาธรรม สามัคคีธรรม
หัวข้อ: ชัยชนะของพระเยซูเจ้าต่ออาณาจักรนรกโดยบุญราศีมารีย์แห่งอเกรดา
ตอบกลับ: 12
แสดง: 7509

Re: ชัยชนะของพระเยซูเจ้าต่ออาณาจักรนรกโดยบุญราศีมารีย์แห่งอเ

ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างสุดแล้วแต่น้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ลูกเชื่อ ลูกไว้ใจ และลูกรักพระองค์ โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
สันตะมารีอา ช่วยวิงวอนเทอญ
โดย noui
ศุกร์ เม.ย. 29, 2011 7:35 pm
บอร์ด: สนทนาธรรม สามัคคีธรรม
หัวข้อ: เปิดภาพนรก-เมื่อผู้เชื่อก็ตกนรกได้(คำพยานโปรแตสแตนท์)
ตอบกลับ: 12
แสดง: 8685

Re: เปิดภาพนรก-เมื่อผู้เชื่อก็ตกนรกได้(คำพยานโปรแตสแตนท์)

ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างสุดแล้วแต่น้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ลูกเชื่อ ลูกไว้ใจ และลูกรักพระองค์ โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
สันตะมารีอา ช่วยวิงวอนเทอญ
โดย noui
ศุกร์ เม.ย. 29, 2011 7:30 pm
บอร์ด: สนทนาธรรม สามัคคีธรรม
หัวข้อ: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า
ตอบกลับ: 7
แสดง: 3250

Re: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า

ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างสุดแล้วแต่น้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ลูกเชื่อ ลูกไว้ใจ และลูกรักพระองค์ โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
สันตะมารีอา ช่วยวิงวอนเทอญ
โดย noui
ศุกร์ เม.ย. 29, 2011 7:28 pm
บอร์ด: สนทนาธรรม สามัคคีธรรม
หัวข้อ: แม่พระประจักษ์แก่โปรแตสแตนท์ที่เกลียดคาทอลิก
ตอบกลับ: 25
แสดง: 25553

Re: แม่พระประจักษ์แก่โปรแตสแตนท์ที่เกลียดคาทอลิก

ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างสุดแล้วแต่น้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ลูกเชื่อ ลูกไว้ใจ และลูกรักพระองค์ โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
สันตะมารีอา ช่วยวิงวอนเทอญ
โดย noui
ศุกร์ เม.ย. 29, 2011 7:15 pm
บอร์ด: คำแถลงของกามาลิเอล
หัวข้อ: ไอเวอรี่โคด(แอฟริกา)ถ่ายติดแม่พระในดวงอาทิตย์
ตอบกลับ: 27
แสดง: 19470

Re: ไอเวอรี่โคด(แอฟริกา)ถ่ายติดแม่พระในดวงอาทิตย์

ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างสุดแล้วแต่น้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ลูกเชื่อ ลูกไว้ใจ และลูกรักพระองค์ โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
โดย noui
ศุกร์ เม.ย. 29, 2011 7:07 pm
บอร์ด: จำลองแบบพระคริสต์
หัวข้อ: +--+ โปรดอ่านตรงนี้ก่อน + ทำไมจึงต้องจำลองแบบพระคริสต์ +---+
ตอบกลับ: 13
แสดง: 18985

Re: +--+ โปรดอ่านตรงนี้ก่อน + ทำไมจึงต้องจำลองแบบพระคริสต์ +

ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างสุดแล้วแต่น้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ลูกเชื่อ ลูกไว้ใจ และลูกรักพระองค์ โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
โดย noui
ศุกร์ เม.ย. 29, 2011 7:04 pm
บอร์ด: ความลับน่าอัศจรรย์ของวิญญาณในไฟชำระ
หัวข้อ: 20.พระคัมภีร์ที่กล่าวพาดพิงถึงไฟชำระ(จบ)
ตอบกลับ: 4
แสดง: 7119

Re: 20.พระคัมภีร์ที่กล่าวพาดพิงถึงไฟชำระ(จบ)

ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างสุดแล้วแต่น้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ลูกเชื่อ ลูกไว้ใจ และลูกรักพระองค์ โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
โดย noui
ศุกร์ เม.ย. 29, 2011 7:00 pm
บอร์ด: การประจักษ์พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า
หัวข้อ: 25. ปิดท้าย
ตอบกลับ: 9
แสดง: 8229

Re: 25. ปิดท้าย

ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างสุดแล้วแต่น้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ลูกเชื่อ ลูกไว้ใจ และลูกรักพระองค์ โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
โดย noui
จันทร์ ก.พ. 16, 2009 9:23 pm
บอร์ด: สนทนาธรรม สามัคคีธรรม
หัวข้อ: อะไรคือความจริง ?
ตอบกลับ: 33
แสดง: 12829

Re: อะไรคือความจริง ?

: xemo026 :พระวรสารนักบุญยอห์น            ยน 15:18-21 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า  "ท่านอย่าวุ่นวายใจเลย จงวางใจในพระเป็นเจ้าและจงวางใจในเราด้วย ในบ้านพระบิดาของเรามีที่อยู่มากมาย ถ้าไม่มี เราก็คงบอกท่านแล้ว เพราะเรากำลังไปเพื่อเตรียมที่ให้ท่าน    และเมื่อเราจะได้จัดเตรียมที่สำหรับ...