12. ถอดแบบพระเจ้า-นักโทษ + 13.อาณาจักรของเรามิใช่โลกนี้

จดหมายรักจากพระเยซูคริสต์ถึงเราทุกคน
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10006
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

อาทิตย์ มี.ค. 15, 2009 4:32 am

12. ถอดแบบพระเจ้า-นักโทษ (20 มี.ค.1923)

เราถูกขังในที่ชื้นแฉะ สกปรก มืดทึบ เกือบตลอดคืน พวกทหารกล่าวคำหยาบช้า ด่าแช่ง สบประมาทตบตีเรา เหล่าคนใช้อยากรู้อยากเห็น พากันด่าว่าเย้ยหยัน เขาโบยตีเราทั่วร่างกาย จนแทบหมดกำลัง เราคิดถึงคนที่เราจะเลือกเขาให้เดินตามแบบอย่างของเรา เราจึงปรารถนารับความทรมานยิ่งกว่าที่ได้รับมาแล้ว อนึ่งผู้ที่จะเดินตามแบบฉบับของเราอย่างซื่อสัตย์ เราก็เห็นล่วงหน้าแล้วเหมือนกัน เขาเหล่านี้จะสู้ทนความทุกข์ยาก รับการถูกสบประมาทด้วยความสงบ อีกทั้งยังรักผู้ที่เบียดเบียนตน ทั้งนี้เพราะเขาถอดแบบความอ่อนหวาน และความพากเพียรจากใจ ของเรานั่นเอง

รูปภาพ

เขายอมถวายตัวเป็นยัญบูชาแก่ศัตรู เพราะรักเรา ทำนองเดียวกับที่เราได้ถวายตัวเราเป็นยัญบูชา เพื่อความรอดของเหล่าผู้ประทุษร้าย ที่ทำทารุณต่อเรา. เราเรียกเขาเข้าสู่ความครบครัน เขาก็มุ่งหน้าเดินตามโดยอาศัยความช่วยเหลือ ของ พระหรรษทาน เขาชอบที่สงบ ถูกมัดตัวด้วยสายโซ่แห่งความรัก ยอมละทิ้งทุกอย่างอันเป็นที่รัก ที่มีอยู่แล้วหรืออาจมีได้โดยสุจริต ทั้งหาญสู้กับธรรมชาติฝ่ายต่ำ ยอมถูกวิพากษ์วิจารณ์ ยอมรับการสบประมาท ยอมเสียชื่อ ยอมถูกหาว่าเป็นคนวิกลจริต แม้มีเหตุการณ์อย่างใดเกิดขึ้น เขาก็รักษาวิญญาณสงบปรกติ มีความสนิทชิดเชื้อกับพระเป็นเจ้าเสมอ

เมื่อถูกสบประมาท ถูกทารุณกรรมอันหยาบช้าน่าบัดสี เราทนด้วยความนอบน้อม และชิดสนิทกับพระบิดาอย่างแน่นแฟ้น เมื่อถูกทอดทิ้งและเจ็บปวดสาหัส เราก็ถวายเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเป็นเจ้า

ในทำนองเดียวกัน วิญญาณที่ถูกเลือกทั้งหลายเมื่อความรักกักขังลูกเสมือนเชลย ในสายตามนุษย์ถือกันว่าไร้ประโยชน์หรือมีอันตรายก็อย่าวิตก เมื่อถูกทอดทิ้งอยู่ในยามทุกข์แสนระทมขมขื่นนั้น คนโลกจะว่าอย่างไร ให้เขาว่าไปตามใจเขา ส่วนลูก ให้แอบเข้าหาเราผู้เดียว ซึ่งลูกต้องรักต้องบูชาและถวายทุกอย่างเพื่อเกียรติมงคลของเรา ที่ถูกเหยียดหยามสุดประมาณเพราะบาปมนุษย์


รูปภาพ


13.อาณาจักรของเรามิใช่โลกนี้ (วันเดียวกัน)

รุ่งขึ้น คายฟาสสั่งให้พาเราไปมอบแก่ปิลาต ขอให้ตัดสินประหารชีวิต... หลังจากไต่สวนแล้วปิลาตเห็นว่าเราไม่มีความผิดที่จะลงโทษได้ จึงหาทางออกโดยส่งเราไปให้เฮโรด

คนอย่างปิลาตมีมาก อ่อนแอคลอนแคลนจะกระทำตามพระหรรษทานก็ไม่ใช่ ทำตามตัณหาก็ไม่เชิง เห็นแก่มนุษย์บ้าง รักตัวเกินไปบ้าง เมื่อเผชิญหน้ากับการประจญ หรือโอกาสบาปก็หาเหตุผลตัดสินเอง ไม่หารือใคร จนที่สุดก็มืดบอด คิดว่าทำอย่างนี้ไม่ผิด และหามีอันตรายไม่ คนเหล่านี้กลัวมนุษย์หัวเราะเยาะเย้ย ไม่เข้มแข็งที่จะเอาชนะตัวเอง พระหรรษทานปัดไว้ข้างๆ พอมีโอกาสบาปก็กระทำบาป และกระทำต่อไป สุดท้ายก็มอบเราแก่เฮโรดเช่นเดียวกับปิลาต

สำหรับนักบวช โอกาสบาปหนักอาจมีไม่มาก แต่เรื่องประจำวันนั้นแหละคือเหตุขัดข้อง หรือคำติเตียนต่างๆ เมื่อมีอันเป็นมา ข้อสำคัญให้กระทำตามการดลใจแห่งพระหรรษทาน และหมั่นปรึกษาหารือมิฉะนั้นจะตัดสินใจผิด ถ้าอยากตัดสินด้วยเหตุผลของตนเองแล้ว ก็จะไปในทางที่ว่า โอกาสบาปชนิดนี้ไม่ต้องหลีกก็ได้ หรือความพอใจอย่างนั้นไม่ใช่บาป ถ้าเป็นเช่นนั้น ไม่ช้าจะพบภัยที่ใหญ่กว่า หนักกว่า ตัวเองจะตกลงไปลึกกว่า ที่สุดก็มืดบอด เช่นเดียวกับปิลาต หมดกำลังใจที่จะเอาชนะตัวเองหนักเข้าจะมอบเราแก่เฮโรดไม่เร็วก็ช้า

รูปภาพ

ทุกคนควรตระหนักว่า พระเป็นเจ้าทรงทราบความขัดสนของมนุษย์โดยตลอด ความอ่อนแอไม่ใช่เรื่องสำคัญ สิ่งจำเป็นที่ต้องมีคือความวางใจและกล้าหาญ มีเท่านี้ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเรา

ปิลาตถามอะไร เราไม่ตอบ นอกจากคำถามที่ว่า “ท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือ ?” เราตอบด้วยความหนักแน่น พร้อมกับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ว่า...

“ท่านพูดถูกแล้ว เราเป็นกษัตริย์จริง แต่อาณาจักรของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้”

วิญญาณเอ๋ย เมื่อถึงเวลาต้องยืนยันว่าเป็นศิษย์ของเรา ก็ไม่ต้องกลัวความลำบาก ไม่ต้องกลัวการเบียดเบียน แม้ลูกจะหลีกหนีได้ก็อย่าหลีกหนี แต่ให้ตอบด้วยความองอาจกล้าหาญ

“อาณาจักรของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้” หมายความว่า ไม่แสวงหาความชอบของมนุษย์,เกียรติของเรา ความสุขของเรา คอยเราอยู่ที่บ้านแท้ คือสวรรค์ มนุษย์จะคิดอย่างไร เราไม่เอาใจใส่เราจะถือหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ แม้จะลำบาก หรือถูกสบประมาท เราไม่ท้อถอย เสียงแห่งธรรมชาติจะเรียกร้องอย่างไร เราไม่คำนึงถึง จะปล่อยให้มันดับไปเอง จะฟังแต่เสียงพระหรรษทาน.... ความรักตัวเองทำให้ตาบอด และพาไปหาความชั่วบ่อยที่สุด

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ อาทิตย์ มี.ค. 15, 2009 4:37 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Nihil
~@
โพสต์: 1763
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 4:36 pm
ที่อยู่: Pax
ติดต่อ:

จันทร์ มี.ค. 16, 2009 9:39 pm

อาแมน  ::001::
ภาพประจำตัวสมาชิก
billa-bong
~@
โพสต์: 668
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 14, 2006 12:16 pm
ที่อยู่: thailand

อังคาร มี.ค. 17, 2009 11:35 pm

พระเยซูเจ้าครับ ขอให้ผมมีความกล้าหาญแบบพระองค์ด้วยครับ
ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับบ
ตอบกลับโพส