4. ศีลมหาสนิทกับวิญญาณที่ถวายตัว

จดหมายรักจากพระเยซูคริสต์ถึงเราทุกคน
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10006
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ ม.ค. 19, 2009 5:17 am

4. ศีลมหาสนิทกับวิญญาณที่ถวายตัว (6 มี.ค. 1923)

เมื่อตั้งศีลมหาสนิท เรามองเห็นผู้เลือกสรรของเราพากันมาเลี้ยงตัวเขา ด้วยกายและโลหิตของเรา บางคนในพวกนั้น ได้รับโอสถบำบัดความอ่อนแอ บางคนได้รับไฟที่ทำลายความขาดแคลน และแผดเผาวิญญาณให้ลุกเป็นไฟอันร้อนแรง ทุกคนที่ร่วมอยู่ในไฟกองเดียวกันนั้น เป็นประดุจสวนที่ผลิดอกออกผลหอมหวนชื่นใจเรา เมื่อเขาอยากร้อนรน เราจะทำให้เขาร้อนรน กายศักดิ์สิทธิ์ของเราเป็นดวงอาทิตย์ที่บันดาลชีวิตให้สดชื่น และเมื่อดวงใจของเราต้องการความบรรเทา เราจะไปหาลูกคนนี้ เมื่ออยากซ่อนตัวก็จะไปหาลูกคนนั้น เมื่ออยากพักผ่อน จะไปหาลูกอีกคนหนึ่ง โอ...วิญญาณสุดที่รักของเรา ถ้าเพียงแต่ลูกจะรู้ว่าการให้ความบรรเทา ให้ที่กำบัง และที่พักผ่อนแก่พระเจ้าของตนนั้น ง่ายดายเพียงใด

รูปภาพ

พระเจ้าองค์นี้รักพวกลูกอย่างเหลือล้น เมื่อได้ไถ่ลูกพ้นจาการเป็นทาสของบาปแล้ว ก็ประทานพระคุณอันเลิศล้ำหาที่เปรียบมิได้ กล่าวคือให้พวกลูกมาพำนักอยู่ในสวนแห่งความสุขชื่นบานน่าอัศจรรย์... พระเจ้าองค์นี้ซึ่งเป็นพระผู้ไถ่ลูก กลายมาเป็นเจ้าพระคุณของลูก เราชุบเลี้ยงลูกด้วยกายอันบริสุทธิ์ และให้ดื่มโลหิตอันประเสริฐของเรา... แม้ลูกเจ็บป่วยให้มาหาเรา เราเป็นหมอที่จะบำบัดความป่วยไข้ให้หายเป็นปรกติ แม้ลูกเย็นเฉยให้มาหาเรา ก็จะร้อนรนเอง. ในตัวเรา ลูกจะได้พักผ่อนและจะพบสันติสุข ฉะนั้นอย่าเหินห่างไปจากเรา เราเป็นชีวิต หากเราขอความบรรเทาก็อย่าปฏิเสธให้เจ็บช้ำใจเราเลย

โอ... น่าเศร้าสักเท่าไร ทั้งๆ ที่มีพระหรรษทานคอยช่วยเหลืออย่างบริบูรณ์ วิญญาณเป็นจำนวนมาก กลับกลายเป็นเครื่องทรมานใจเราไปได้เพราะเหตุใดหรือ? เรามิได้เป็นผู้เดียวกันเสมอหรือ? หรือลูกเห็นเราเปลี่ยนเป็นอื่นไป? หามิได้ความรักของเราไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เรารักพวกลูกอย่างพิเศษ และ จะรักจนถึงที่สุด

ลูกเป็นคนต่ำต้อย ลำบากยากเข็ญหรือ? เรารู้ดี นัยน์ตาของเราคอยสอดส่องดูแลลูกทุกคนด้วยความรัก และจะไม่หันเหไปทางอื่น... เราคอยลูกด้วยความรักร้อนแรง มาเถิด มาหาเรา เพื่อให้เราได้ทุเลาความเข็ญใจของลูก... ยิ่งกว่านั้น จงมาขอพระหรรษทานใหม่ๆ จากเรา และลูกจะได้รับอย่างบริบูรณ์ หากเราขอความรักจากลูก ก็อย่าปฏิเสธเราเลย... การจะรักผู้เป็นองค์ความรักนั้นง่ายเหลือเกิน หากเราเรียกร้องสิ่งใดที่เหนือกว่านิสัยธรรมชาติของลูก เราจะประทานพระหรรษทานพร้อมกับพละกำลังอันจำเป็นพอให้ลูกชนะความโน้มเอียงฝ่ายโลกนั้นได้

รูปภาพ

เราเลือกลูกไว้เป็นความบรรเทาใจของเรา จงเปิดวิญญาณให้เราเข้าสถิตอยู่ ถ้าแม้ในตัวลูกมีสิ่งใดไม่สมควร จงบอกให้เรารู้ด้วยความสุภาพถ่อมตนและวางใจว่า

“ข้าแต่พระเป็นเจ้า วิญญาณข้าพเจ้าเกิดดอกออกผลอย่างไรหรือไม่ พระองค์ทรงทราบ เชิญเสด็จมาสอนข้าพเจ้าให้รู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดดอกผลสมบูรณ์ ตามน้ำพระทัยเทอญ”

วิญญาณที่ต้องการรักเราอย่างจริง และหาโอกาสพิสูจน์ความรัก ทั้งได้วิงวอนขอตามคำภาวนาข้างบน เราจะบอกเขาว่า “วิญญาณที่รัก ถ้าอยากให้สวนของลูกผลิดอกออกผลงดงาม นั่นเป็นที่พอใจของเราขั้นหนึ่งแล้ว เหลือแต่จะต้องยอมให้เราเพาะปลูกเท่านั้น คือยอมให้เราไถพื้นดิน ให้เราถอนรากสิ่งที่หมองใจ เพราะลูกเองมีกำลังไม่พอจะถอนได้ แม้เราขอให้ละทิ้งนิสัยหรืออำเภอใจของลูก ก็ให้ทิ้งเสีย จงแสดงให้เราเห็นความรัก ความอดทนของลูก จงนอบน้อมเชื่อฟังและตัดสละอำเภอใจของตน จงแสดงความร้อนรนในเรื่องต่างๆ นี่แหละ คือปุ๋ยบำรุงพื้นดิน แล้วผลจะงอกงามตามมา”

การชนะตนเองดังกล่าว จะเป็นทางนำความสว่างมาให้คนนั้นๆ การเพียรทนต่อความรำคาญอันน่าเบื่อหน่ายด้วยความยินดี นั่นคือยาสมานแผลซึ่งคนบาปกระทำแก่เรา เป็นทั้งการชดเชยความผิดและบาปของเขาด้วย จงเต็มใจปฏิบัติตามคำขอร้องของเราดังกล่าวด้วยความยินดีโดยปราศจากความขุ่นข้องหมองใจ พระหรรษทานนี้มีค่าสูงส่งสำหรับคนตาบอด จะบันดาลให้เขาเห็นความสว่าง รู้จักถ่อมตัว และขออภัยโทษจากพระเจ้า

ที่เราได้กล่าวมา ถ้าลูกยอมให้ทำ เราก็จะทำ ขอแต่ให้เรากระทำได้โดยอิสระเต็มที่เท่านั้น แล้ววิญญาณของลูกจะบังเกิดผลงอกงามอย่างรวดเร็ว จากนั้นลูกจะเป็นความบรรเทาของเรา อย่างสมบูรณ์ นี่คือความบรรเทาที่เราต้องการจากลูก และจากผู้รับเลือกสรรของเรา

รูปภาพ

เรารักลูก เรายกโทษให้เสมอ ยิ่งกว่านั้นความสำนึกผิดของลูกยังเป็นความบรรเทาแก่เราด้วย จงอย่าท้อถอย การถ่อมตัวสำนึกบาป เมื่อได้กระทำผิด เป็นความบรรเทาแก่เรา ยิ่งกว่าที่มิได้กระทำผิดเลยเสียอีก หน้าที่ของลูกคือให้พยายามก้าวหน้า นอกจากนั้นเราจะทำเอง...

เมื่อตั้งศีลมหาสนิท ความคิดดังกล่าวพล่านอยู่ในใจเรา แต่ที่เราอยากอยู่ในท่ามกลางมนุษย์เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณนั้น ไม่ใช่เพื่อคนครบครับเท่านั้น หากเพื่อค้ำจุนคนต่ำต้อย คนอ่อนแอให้มีกำลังมั่นคง ใครมีความปรารถนาอย่างเดียวกับเรา เขาจะเป็นความบรรเทาแก่เรา ใครสมัครใจรับความทุกข์ยากเพื่อเรา เขาจะเป็นที่พำนักพักผ่อนของเรา แต่ว่าจะไม่มีใครรับความทุกข์ เพื่อเห็นแก่เราบ้างหรือ? พวกลูกจะเฉยเมยกับเราตลอดไปหรือ? นี่แหละคือเสียงแห่งความขมขื่น ที่พลุ่งออกจากใจของเรา ทั้งเป็นเสียงคร่ำครวญที่เราอยากให้ได้ยินกันทุกคน
+++++++++++++++++++++++++++++++
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ จันทร์ ม.ค. 19, 2009 5:25 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
billa-bong
~@
โพสต์: 668
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 14, 2006 12:16 pm
ที่อยู่: thailand

พุธ ม.ค. 28, 2009 11:54 am

"การจะรักผู้เป็นองค์ความรักนั้นง่ายเหลือเกิน  หากเราเรียกร้องสิ่งใดที่เหนือกว่านิสัยธรรมชาติของลูก  เราจะประทานพระหรรษทานพร้อมกับพละกำลังอันจำเป็นพอให้ลูกชนะความโน้มเอียงฝ่ายโลกนั้นได้"

โอ้พระเยซูเจ้าข้า ความรักของพระองค์นั้นไม่เคยบังคับลูก พระองค์ให้ลูกมีอิสระที่จะเลือกเสมอ ลูกขอขอบพระคุณความรักที่พระองค์ทรงมีต่อลูกจนถึงที่สุดลูกขอเลือกที่จะมอบชีวิตและความรักทั้งหมดของลูกให้พระองค์ ขอพระองค์เสริมสร้างสิ่งอื่นที่จำเป็นต่อความรักที่ลูกควรมีต่อพระองค์ด้วย ขอให้ลูกมีความปราถนาอย่างเดียวกันกับพระองค์ เพื่อลูกจะได้เป็นความบรรเทาแก่พระองค์บ้าง  โปรดให้ลูกสมัครใจรับความทุกข์ยากในชีวิตประจำวันเพื่อพระองค์  ลูกจะเป็นที่พำนักพักผ่อนของพระองค์บ้าง เพราะพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้ ชีวิตและความรักของลูกเป็นของพระองค์แล้ว โปรดกระทำต่อลูกตามที่พระองค์ทรงพอพระทัยเถิด อาแมน
:+:Regina Pacis:+:
.
.
โพสต์: 944
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ต.ค. 18, 2005 11:16 pm

พุธ ก.พ. 04, 2009 1:10 am

:angel:
ภาพประจำตัวสมาชิก
Double*P
โพสต์: 68
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ก.ค. 24, 2007 9:44 pm

จันทร์ ก.ค. 27, 2009 2:27 pm

::017::  ช่างซาบซึ้งยิ่งนัก
ตอบกลับโพส