6. สวนเกทเสมนี

จดหมายรักจากพระเยซูคริสต์ถึงเราทุกคน
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10006
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

อังคาร ม.ค. 27, 2009 9:12 pm

6.  สวนเกทเสมนี(17  มี.ค.  23)

ตามเราไปที่สวนเกทเสมนี ที่นั่นลูกจะได้ชิมรสความโสกเศร้าและขมขื่นสุดประมาณ  ตลอด  3  ปี  เราสอนประชาชน  รักษาคนเจ็บป่วย  ทำให้คนตาบอดแลเห็น  คนตายกลับฟื้นคืนชีพ  เราอยู่กับสาวก  3  ปี  เฝ้าอบรมสั่งสอน  สุดท้ายเราล้างเท้าเขา  มอบตัวเราเองเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณเขา  ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้เขารักกัน  อดทนต่อกัน  และแสดงความรักต่อกันด้วยกิจการ เมื่อนั้นเวลามาถึงแล้วที่พระบุตรของพระเป็นเจ้า  ซึ่งเสด็จมาบังเกิด  เพื่อไถ่บาปมนุษย์  จะหลั่งโลหิตเพื่อมนุษย์จะสามารถรับชีวิตนิรันดรเสียใหม่  พอได้เวลาเราก็เริ่มภาวนา  ถวายตัวตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้า


รูปภาพ

โอ้...วิญญาณที่รัก  จงถอดแบบชีวิตของเราคือการถ่อมตน  ถวายตัวตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าในทุกกรณี  ถึงแม้ว่าจะขัดกับนิสัยตามธรรมชาติ  อย่างไรก็ตาม  จงรู้ว่า  กิจการทุกอย่างต้องนำด้วยการอธิษฐานภาวนา  ต้องมีชีวิตชีวาขึ้นด้วยการอธิษฐานภาวนาของเรา ในยามทุกข์  การภาวนาก็จะเป็นกำลังใจ  พระเป็นเจ้าทรงติดต่อกับวิญญาณ  แนะนำ  และดลใจในเมื่อมนุษย์อธิษฐานภาวนา  ถึงแม้ลูกจะไม่รู้สึกอะไรในขณะนั้นก็ตาม

เราเข้าไปอยู่ในสวนเกทเสมนี  คือเข้าที่สงัด  เพราะอยากพบพระบิดา 

            การอยู่กับพระบิดาเป็นพิเศษ  ต้องละทิ้งเรื่องภายนอกทั้งหมด  อนึ่งความอ่อนไหวตามธรรมชาติ  ซึ่งขัดสู้กับพระหรรษทานความรัก มักจะหาเหตุผลแก้ตัว  ความรู้สึกฝ่ายเนื้อหนังซึ่งดับการดลใจแห่งพระหรรษทาน  เหล่านี้ขัดขวางการพบปะพระเป็นเจ้า  ลูกจึงต้องขจัดมันให้หมดสิ้น  จึงจะพบพระเป็นเจ้าได้

เราพาสาวกไปกับเรา  3  คน  แสดงว่าการอธิษฐานภาวนาต้องนำคุณสมบัติ  3  ประการ  ติดตามไปด้วย  คือ

1. ความทรงจำ  เพื่อจะได้ระลึกถึงพระคุณความดีของพระเป็นเจ้า  อาทิ  พระฤทธานุภาพ  พระทัยดี  พระเมตตา  และความรักของพระองค์  เป็นต้น
2. ความคิดอ่าน  เพื่อค้นหาวิธีสนองพระคุณซึ่งได้รับจากพระองค์มาแล้วอย่างเหลือเฟือ  และ
3. น้ำใจ  ที่จะรับใช้พระองค์ยิ่งวันยิ่งดีทวีขึ้น.

            อนึ่ง  ในการแพร่ธรรม  หรือการภาวนา  ให้ถวายตัวปฏิบัติตามการเรียกร้องของพระเป็นเจ้าเพื่อความรอดของวิญญาณมนุษย์  ตามแบบฉบับชีวิตสุภาพและซ่อนเร้น  ซึ่งแผนการของพระเป็นเจ้าที่ทรงกำหนดไว้อย่างไร  สำหรับลูกก็ให้เทิดทูนนมัสการและกราบเฉพาะพระพักตร์ของพระผู้สร้าง  ตามที่เราได้  ถวายตัว  แด่พระบิดา  เพื่อไถ่บาปมนุษย์โดยนัยดังกล่าวทุกประการ


รูปภาพ

ขณะนั้นความทรมานทุกอย่าง  มาปรากฏต่อหน้าเรา  เช่น  การใส่ร้าย  การสบประมาท  การโบยตี  มงกุฎหนาม  ความกระหาย  ไม้กางเขน  และในเวลาเดียวกัน  ความบาปทั้งมวล  การล่วงเกินพระเป็นเจ้า  ความชั่วช้าสามานย์  ซึ่งมนุษย์กระทำอยู่ทุกขณะจนสิ้นโลก  ก็มาปรากฏต่อหน้าเราทั้งสิ้น  สิ่งเหล่านี้ตกหนักอยู่บนเรา  เราจึงได้ถวายตัวแด่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์  เพื่อพระเมตตา และ พระเทวภาพของพระเป็นเจ้าที่ถูกมนุษย์เหยียดหยาม  พระพิโรธฟาดลงมายังเรา  เราในฐานะพระบุตรยินยอมถวายตัวเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อสงบพระพิโรธ  และบรรเทาพระยุติธรรมของพระบิดา  เมื่อนั้นพระธรรมชาติฝ่ายมนุษย์ปั่นป่วนรู้สึกหวาดกลัว  เสมือนเข้าตรีทูตจวนจะสิ้นลมหายใจ  ถึงกับเหงื่อไหลเป็นโลหิตทั่วตัวเรา

คนบาปทรมานเราถึงเพียงนี้  และโลหิตของเราจะเป็นความรอด  และเป็นชีวิตแก่เขาหรือไม่  หรือว่าหลั่งไหลลงมาเปล่าๆ ?  อนิจจา  หยาดเหงื่อที่ไหลชุ่มทั่วตัวเรา,  ความพรั่นพรึงน่าสยดสยองในวิญญาณ,  การเข้าตรีทูต  และโลหิตที่หลั่งไหลจนสิ้นเชิง,  ทั้งหมดไร้ประโยชน์สำหรับ  วิญญาณเป็นอันมาก  โอ...เราแสนเจ็บปวดรวดร้าวเกินกว่าที่จะอธิบายให้ลูกเข้าใจได้.


+++++++++++++++++++++++++++++++++
:+:Regina Pacis:+:
.
.
โพสต์: 944
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ต.ค. 18, 2005 11:16 pm

พุธ ก.พ. 04, 2009 1:34 am

:angel:
eva
โพสต์: 4
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 04, 2009 3:31 pm

พุธ มี.ค. 11, 2009 9:07 pm

ขอพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติเพียงผู้เดียว  ขอบคุณพระองค์  ลูกนี้ซาบซึ้งและสำนึกถึงพระคุณของพระองค์เสมอ 

ขอมอบชีวิตนี้แด่พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้และตลอดไป.....เอเมน : xemo026 :
ตอบกลับโพส