หน้า 1 จากทั้งหมด 1

20.พระคัมภีร์ที่กล่าวพาดพิงถึงไฟชำระ(จบ)

โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.ค. 17, 2009 12:17 am
โดย Holy
พระคัมภีร์ที่กล่าวพาดพิงถึงไฟชำระ

รูปภาพ

พระคัมภีร์พระธรรมเดิม

บาปได้รับการอภัยแต่โทษบาปยังต้องชดใช้ ซมอ 12:13-14

ดาวิดจึงรับสั่งกับนาธันว่า "เรากระทำบาปต่อพระยาเวห์แล้ว" และนาธันกราบทูลดาวิดว่า "พระยาเวห์ทรงให้อภัยบาปของพระองค์แล้ว พระองค์จะไม่ถึงแก่ความตาย อย่างไรก็ตาม เพราะด้วยการกระทำนี้พระองค์ได้ให้พวกศัตรูของพระยาเวห์มีโอกาสเหยียดหยามได้ ราชบุตรที่จะประสูติมานั้นจะต้องสิ้นชีวิต"


การทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย 2มคบ 12:42-45

เขาอธิษฐานภาวนาวอนขอพระเจ้าให้ทรงลบล้างบาปให้หมดสิ้นไป ยูดาผู้ทรงศักดิ์เตือนบรรดาทหารให้รักษาตนให้พ้นจากบาป เพราะเขาทั้งหลายได้เห็นกับตาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแก่ผู้ที่ตายเพราะได้ทำบาป

ยูดาจึงเรี่ยไรเงินจากทหารแต่ละคน ได้เงินจำนวนสองพันเหรียญดรักมา ส่งไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจัดให้มีการถวายบูชาชดเชยบาป นับว่าเป็นการกระทำที่งดงามและน่ายกย่อง โดยคำนึงถึงการกลับคืนชีพของผู้ตาย

เพราะถ้าเขาไม่มีความหวังว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพอีก การอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ตายคงไม่มีประโยชน์และไร้ความหมาย แต่ถ้าเขาทำไปเพราะคิดว่าผู้ที่ตายขณะที่ยังเลื่อมใสต่อพระเจ้าจะได้รับบำเหน็จรางวัลงดงาม ก็เป็นความคิดที่ดีและศักดิ์สิทธิ์  เขาสั่งให้ถวายเครื่องบูชาชดเชยบาปของผู้ตาย เพื่อจะได้พ้นจากบาป


รูปภาพ

พระคัมภีร์พระธรรมใหม่

พระเยซูเจ้าสามารถปลดปล่อยวิญญาณออกจากที่คุมขังได้แม้เขาจะตายไปแล้ว 1ปต 3:18-20

พระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพียงครั้งเดียวเพราะบาป พระองค์ผู้ทรงชอบธรรมสิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรม พระองค์จะทรงนำเราไปเฝ้าพระเจ้า พระองค์ทรงถูกประหารในสภาพมนุษย์ แต่พระจิตเจ้าประทานชีวิตให้พระองค์อีก  พระจิตเจ้ายังทรงนำพระองค์ไปประกาศความรอดพ้นแก่จิตที่ถูกจองจำ ในกาลก่อน จิตเหล่านี้ไม่ยอมเชื่อฟังเมื่อพระเจ้าทรงอดทนรอคอย ขณะที่โนอาห์กำลังต่อเรือ ซึ่งช่วยชีวิตคนจำนวนน้อย นั่นคือเพียงแปดชีวิตให้รอดพ้นจากน้ำวินาศ


พระเยซูเจ้าตรัสถึงที่ชำระความผิดที่ครบกำหนดแล้วจะออกมา มธ 5:25-26

จงคืนดีกับคู่ความของท่านขณะที่กำลังเดินทางไปศาลด้วยกัน มิฉะนั้น คู่ความจะมอบท่านแก่ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาจะมอบท่านให้ผู้คุม ซึ่งจะขังท่านในคุก เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ท่านจะออกจากคุกไม่ได้ จนกว่าท่านจะชำระหนี้จนเศษสตางค์สุดท้าย


นักบุญเปาโลกล่าวถึงการชำระบาปให้ผู้ตาย 1คร 15:29

บางท่านรับศีลล้างบาปเพื่อผู้ตาย ถ้าผู้ตายไม่กลับคืนชีพ จะมีประโยชน์ใดที่จะรับศีลล้างบาปเพื่อเขาเหล่านั้น ถ้าไม่มีการกลับคืนชีพ


นักบุญเปาโลกล่าวถึงความรอดที่ผ่านไฟ 1คร 3:15

แต่ถ้าผลงานของผู้ใดถูกไฟผลาญ เขาก็ไม่มีผลงานใดเหลือ เขารอดพ้นได้ก็จริง แต่ก็เหมือนกับคนที่หนีไฟรอดมาได้เท่านั้น


พระเยซูเจ้าตรัสถึงการให้อภัยในชีวิตหลังความตาย มธ 12:31-32

ดังนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะได้รับการอภัยบาปทุกชนิดรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าด้วย แต่คำดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย  ใครที่กล่าวร้ายต่อบุตรแห่งมนุษย์จะได้รับการอภัย แต่ใครที่กล่าวร้ายต่อพระจิตของพระเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลยทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า


การพลีกรรมให้คนอื่นร่วมกับมหาทรมานของพระเยซู คส 1:24

บัดนี้ข้าพเจ้ายินดีที่ได้รับทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลาย ความทรมานของพระคริสตเจ้ายังขาดสิ่งใด ข้าพเจ้าก็เสริมให้สมบูรณ์ด้วยการทรมานในกายของข้าพเจ้าเพื่อพระกายของพระองค์คือพระศาสนจักร+++++++++++++++++++++++++++++

Re: 20.พระคัมภีร์ที่กล่าวพาดพิงถึงไฟชำระ(จบ)

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ ก.ค. 19, 2009 7:15 am
โดย (⊙△⊙)คุณxuู๓้uxoม(⊙△⊙)
ขอบคุณมากคะ

Re: 20.พระคัมภีร์ที่กล่าวพาดพิงถึงไฟชำระ(จบ)

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ เม.ย. 18, 2010 3:07 pm
โดย My Hope
ขอบคุณครับ : emo033 :

Re: 20.พระคัมภีร์ที่กล่าวพาดพิงถึงไฟชำระ(จบ)

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มิ.ย. 03, 2010 9:58 am
โดย santa
ขอขอบคุณสำหรับเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ

Re: 20.พระคัมภีร์ที่กล่าวพาดพิงถึงไฟชำระ(จบ)

โพสต์แล้ว: ศุกร์ เม.ย. 29, 2011 7:04 pm
โดย noui
ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างสุดแล้วแต่น้ำพระทัยของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ พระเจ้าข้า
ลูกเชื่อ ลูกไว้ใจ และลูกรักพระองค์ โปรดทรงพระเมตตาเทอญ