ภาค1-บทที่ 1 การเลียนแบบอย่างพระคริสตเจ้าและ การดูหมิ่นความไ

การสนทนาระหว่างพระเยซูคริสต์ กับศิษย์ของพระองค์ หนังสือที่ถูกยกย่องว่า เหมือนพระคัมภีร์มากที่สุด และ ถูกยกย่องว่า เป็นหนังสือ "ที่เลิศที่สุดในบรรดาหนังสือที่มนุษย์ประพันธ์ร้อยกรอง"การประจักษ์ก่อนการแยกนิกาย คริสตชนทุกนิกายอ่านได้
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10006
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

อังคาร ต.ค. 06, 2009 7:31 am


บทที่ 1 การเลียนแบบอย่างพระคริสตเจ้า และ การดูหมิ่นความไร้สาระทั้งหลายของโลก


พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้ที่ตามเรามา จะไม่เดินในความมืด” (ยน  ๘:๑๒)

1.  นี่คือพระวาจาของพระคริสตเจ้า  ที่ตักเตือนให้เราเลียนแบบอย่างชีวิตและกิจการของพระองค์  ถ้าเราปรารถนาได้รับแสงสว่าง  อันแท้จริง  และรอดพ้นจากการมีใจบอดมืดทั้งมวล.  ฉะนั้นเราจงศึกษาอย่างจริงจัง  ต่อการรำพึงชีวประวัติของเยซูคริสตเจ้า.

2.  คำสอนของพระคริสต์อยู่เหนือคำสอนใด ๆ  ของนักบุญทุกคน และหากใครมีพระจิตของพระองค์  คนนั้นจะพบอาหารทิพย์  (มานนา)  ซ่อนอยู่ในนั้น.  (วว  ๒:๑๗)  แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ หลาย ๆ  คน  แม้ได้ยินพระวรสารบ่อย ๆ  ก็ไม่ค่อยรู้สึกซาบซึ้ง ทั้งนี้เป็นเพราะเขาขาดพระจิตของพระคริสตเจ้า.  ผู้ใดปรารถนาจะเข้าใจ และสัมผัสในจิตใจ ถึงพระวาจาของพระคริสต์เจ้า  ให้ครบถ้วนซาบซึ้ง  ผู้นั้นต้องเรียนรู้ที่จะปรับชีวิตของตนทั้งหมดให้คล้อยตามชีวิตพระคริสตเจ้า.

3.  ประโยชน์อะไร  ที่ท่านจะถกเถียงวิจารณ์เรื่องพระตรีเอกภาพอันสูงส่ง  หากท่าน ขาดความสุภาพ ซึ่งสุดท้าย นำไปสู่ความไม่เป็นที่พอพระทัยของพระตรีเอกภาพเล่า?  ในความเป็นจริง  คำพูดสวยหรูดูฉลาดไม่ทำให้มนุษย์ศักดิ์สิทธิ์  และเป็นผู้ชอบธรรมได้เลย แต่ชีวิตอันประกอบด้วยคุณธรรมต่างหาก  ทำให้เราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า  ข้าพเจ้าชอบที่จะรู้สึกเป็นทุกข์ถึงบาปมากกว่า อยากรู้ความหมายของคำว่า  ความทุกข์ถึงบาป คืออะไร.  แม้ท่านจะจดจำพระคัมภีร์ทั้งเล่มได้ขึ้นใจ และจดจำคำนักปราชญ์ได้ทั้งมวล  ทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์อะไร  หากท่านปราศจากความรักของพระเจ้า  ปราศจากพระหรรษทานของพระองค์?.  

รูปภาพ

อนิจจัง อนิจจัง ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง  (ปญจ  ๑,๒) นอกจากการรักพระเจ้าและการรับใช้พระองค์  ผู้เดียว ที่เป็นยอดความปรีชาญาณสุงสุด โดยการดูหมิ่นโลก และ มุ่งไปสู่พระอาณาจักรสวรรค์  

4.  มันเป็นความไร้ประโยชน์  ที่จะแสวงหาทรัพย์อันจะต้องเสื่อมสลาย  และวางใจในมัน.  เป็นความไร้สาระ ที่จะใฝ่หาเกียรติยศ  และการพยายามยกตนขึ้นสูงส่ง เป็นการไร้คุณค่าที่จะทำตามความใคร่ทางเนื้อหนัง และปรารถนา โหยหามัน.  อันจะนำโทษมหันต์มาสู่ตนเองในภายหลัง.  เป็นความไร้ประโยชน์  ที่ปรารถนาอยากมีชีวิตยืนยาว  และไม่เอาใจใส่ดำรงชีวิตนั้นอย่างดี  เป็นการไร้คุณค่า  ที่สนใจแต่ชีวิตในโลกปัจุบันนี้  แต่ไม่ใส่ใจในชีวิตหน้าที่กำลังจะมา  เป็นความไร้ค่า  ที่จะยึดติดในสิ่งที่จะล่วงสูญไปรวดเร็ว  และไม่รีบมุ่งไปสู่ความชื่นชมยินดีอันเป็นนิรันดร.

5. จงจดจำ สุภาษิตต่อไปนี้เสมอ  “ดวงตา ไม่เคยเพียงพอในสิ่งที่เห็น ,  หู ไม่เคยอิ่มหนำในสิ่งที่ได้ยิน”  (ปญจ  ๑:๘).  จงเรียนรู้ที่จะปลีกใจของท่าน  ออกจากความรักต่อสิ่งที่มองเห็นได้  และหันใจท่านไปสู่สิ่งที่มองไม่เห็นเถิด.  เพราะว่าบุคคลใดปล่อยใจตามตัณหาราคะทางโลกของตน อันทำให้มโนธรรมหม่นหมอง  บุคคลนั้นย่อมสูญเสียพระหรรษทานของพระเจ้า
 

++++++++++++++++++++++++
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ อังคาร ต.ค. 06, 2009 7:43 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
(⊙△⊙)คุณxuู๓้uxoม(⊙△⊙)
โพสต์: 892
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ต.ค. 10, 2008 12:38 am

อังคาร ต.ค. 06, 2009 8:46 am

ขอบคุณมากคะ

สิ่งที่อ่านมาได้เตือนใจคนเราดีมาก
ภาพประจำตัวสมาชิก
Love God
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ย. 08, 2008 10:10 pm

อังคาร ต.ค. 06, 2009 10:32 am

ขอบคุณมากๆๆ คับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Buondi
โพสต์: 120
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ มี.ค. 29, 2009 9:44 pm

อังคาร ต.ค. 06, 2009 12:54 pm

ขอบคุณมากค่ะที่แบ่งปัน  : xemo017 : ทำให้มีกำลังใจขึ้นอีกเยอะเลย
ภาพประจำตัวสมาชิก
เลย์
โพสต์: 1845
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ส.ค. 05, 2009 12:27 am
ที่อยู่: ในอ้อมพระหัตถ์พระเป็นเจ้า
ติดต่อ:

อังคาร ต.ค. 06, 2009 1:06 pm

พระคริสตเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องโลกครับ
sinner
โพสต์: 2246
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ มี.ค. 08, 2009 1:24 pm

พุธ ต.ค. 07, 2009 9:03 am

ขอบคุณค่ะ : xemo026 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
Léon
โพสต์: 766
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ มิ.ย. 13, 2009 8:43 pm
ที่อยู่: แผ่นดินโลก
ติดต่อ:

พุธ ต.ค. 07, 2009 2:45 pm

ขอบคุณมากมายค่ะ
Memory
โพสต์: 390
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.ย. 06, 2009 1:52 pm
ที่อยู่: Rayong

พุธ ต.ค. 21, 2009 9:04 pm

ขอบคุณครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Ministry Of Men
โพสต์: 3972
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ เม.ย. 18, 2007 3:09 pm

จันทร์ ต.ค. 26, 2009 4:16 am

ความไร้สาระแห่งสิ่งไร้สาระ  ทุกสิ่งล้วนเป็นความว่างเปล่า  (ปญจ  ๑,๒)

จริงเสมอ

ขอบคุณครับ
~ฮีUโปฟัuxaoxน้ๅโJ™~
โพสต์: 1653
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ก.ย. 10, 2007 9:22 pm
ที่อยู่: ไม่ใกล้ไม่ใกล้จากวัดอัสสัม-0-

จันทร์ ต.ค. 26, 2009 3:49 pm

ลิ้นจุกปากพูดไม่ออก
Apostolic`See
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ต.ค. 23, 2009 5:22 am
ที่อยู่: 361/77 หมู่ 6 ซ.พหลโยธิน 55 ถ.พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ศุกร์ พ.ย. 13, 2009 2:39 pm

สาระ ล้วนๆ ขอบคุณมากๆครับ ที่นำมาเผื่อแผ่ พระเจ้าอวยพร ครับ  : emo036 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 4791
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

เสาร์ ก.ย. 03, 2011 4:00 pm

อ่านแล้วดีมากๆ ขอบคุณพระเจ้า .........
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8259
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

อังคาร ต.ค. 04, 2011 8:05 pm

จงจดจำ สุภาษิตต่อไปนี้เสมอ “ดวงตา ไม่เคยเพียงพอในสิ่งที่เห็น , หู ไม่เคยอิ่มหนำในสิ่งที่ได้ยิน” (ปญจ ๑:๘).

อ่านอีกครั้งซึ้งมาก บันทึกของท่านปัญญาจารย์ นั่นแน่แท้ ฮะ :s002:
s.gabriel
โพสต์: 1011
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 27, 2009 2:21 pm

เสาร์ ต.ค. 15, 2011 6:59 pm

จะพยายามครับไม่รู้จะไปได้ไกลแค่ไหน บทความนี้เป็นประโยชน์มากๆครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
siritawatss
โพสต์: 559
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ พ.ย. 18, 2012 8:11 pm
ที่อยู่: อ มะขาม จ จันทบุรี
ติดต่อ:

จันทร์ มี.ค. 11, 2013 12:44 am

ขอบคุณครับ เริ่มฝึกทีละบท :s002:
ตอบกลับโพส