ภาค1-บทที่ 3 คำสอนแห่งองค์ความจริง

การสนทนาระหว่างพระเยซูคริสต์ กับศิษย์ของพระองค์ หนังสือที่ถูกยกย่องว่า เหมือนพระคัมภีร์มากที่สุด และ ถูกยกย่องว่า เป็นหนังสือ "ที่เลิศที่สุดในบรรดาหนังสือที่มนุษย์ประพันธ์ร้อยกรอง"การประจักษ์ก่อนการแยกนิกาย คริสตชนทุกนิกายอ่านได้
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10006
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พฤหัสฯ. ต.ค. 08, 2009 3:20 am

บทที่ 3 คำสอนแห่งองค์ความจริง

1. บุคคลที่องค์ความจริงเองสั่งสอนเขาก็เป็นสุข  ไม่ใช่โดยทางรูปลักษณ์ หรือ ทางวาจาที่ผ่านพ้นไป  แต่ทางอย่างพระองค์อย่างที่ทรงเป็นจริงๆ.  (สดด  ๑๗:๓๖;  อสย  ๒๘:๒๖)  ความคิดเห็น และประสาทสัมผัสของคนเรา  มักลวงเราบ่อย ๆ  และค้นพบความจริงได้เพียงน้อยนิด

จะมีประโยชน์อะไร  ในการโอ้อวดถกเถียงเรื่องลึกลับซับซ้อน และสรรพสิ่งที่อยู่ห่างไกล  ซึ่งหากเราไม่รู้ก็ไม่โดนตำหนิ  ในวันพิพากษา?  ช่างเป็นความโง่เขลาอย่างยิ่งทีไม่เอาใจใส่ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ และ เรื่องจำเป็น  กลับไปวุ่นวายสนใจเรื่องแปลก ๆ  เรื่องที่นำภัยมา  เรามีตา  แต่มองไม่เห็น.  (สดด  ๑๑๕:๕)

2. ทำไมเราจึงจำเป็นต้องไปสนใจปัญหาปรัชญา?  บุคคลใดที่พระวจนาถ(พระวาจา)นิรันดร์สั่งสอนเขา บุคคลนั้นก็เป็นอิสระจากความคิดเห็นของมนุษย์ทั้งหลาย เพราะทุกสิ่งมาจากพระวจนาถผู้เดียว  และทุกสิ่งพูดถึงพระองค์ผู้เดียว  พระองค์คือองค์ปฐมเหตุที่ตรัสกับเราตั้งแต่แรกเริ่ม  (ยน  ๘:๒๕)  หากปราศจากพระองค์ก็ไม่มีใครเข้าใจ หรือตัดสินเรื่องใดให้ถูกต้องได้.  บุคลลใดถือว่าทุกสิ่งคือพระองค์ผู้เดียว  และ นำเอาทุกสิ่ง มอบถวายแด่พระองค์ผู้เดียว  และมองเห็นทุกสิ่งในพระองค์ผู้เดียว  บุคคลนั้นสามารถจะมีดวงใจอันตั้งมั่นคง  และดำรงสันติสุขในพระเป็นเจ้าได้  (๑  คร  ๒:๒)

โอ้ องค์ความจริง พระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดทรงกระทำให้ข้าพเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในความรักนิรันดร

ข้าพเจ้าเบื่อหน่าย กับการต้องอ่านหรือได้ยินสิ่งต่างๆมากมาย เพราะในพระองค์มีครบทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาและอยากได้แล้ว. 

ทรงให้นักปราชญ์ทั้งหลายสงบปาก  ทรงให้สิ่งสร้างทั้งปวงเงียบลง เฉพาะพระพักตร์พระองค์เถิด และขอพระองค์เพียงผู้เดียวที่ทรงตรัสแก่ข้าพเจ้าเถิด

3. ยิ่งมนุษย์สำรวมใจในตนเอง  และกลับสู่ความบริสุทธิ์เรียบง่ายภายใน  เมื่อนั้นเราก็ยิ่งเข้าใจเรื่องลึกซึ้ง หรือสูงส่งต่าง ๆ  ได้  โดยไม่ต้องออกแรง  ทั้งนี้เพราะเรารับแสงสว่างอันบันดาลความเข้าใจจากเบื้องบน. 

วิญญาณบริสุทธิ์  ซื่อ  ตั้งมั่นในความดี  แม้อยู่ท่ามกลางกิจธุระมากมายเขาก็ไม่วอกแวก  เพราะเขาทำทุกสิ่งเพื่อเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า  และอุตสาหะพยายามที่จะ หยุดนิ่งภายในตนเอง และเป็นอิสระจาก การแสวงหาสิ่งต่างๆสนองความต้องการของตน  อะไรเล่าเป็นอุปสรรค และ ก่อความยุ่งยากแก่ท่าน?  มิใช่การไม่รู้จักสะกดอดใจในเรื่องตัณหาในจิตใจดอกหรือ?  คนดีมีศรัทธา  ย่อมจัดระเบียบกิจการไว้ภายในใจก่อนทำกิจการภายนอก.  และยังไม่ยอมให้กิจการภายนอกนั้น ชักนำเขาให้ทำตามความปราถนาของความโน้มเอียงฝ่ายต่ำ แต่เขาเองกลับหันมันไปสู่หลักเหตุผลอันเที่ยงตรง.  ใครหนอจะทำการต่อสู้อย่างกล้าหาญ  เท่ากับคนที่พยายามเอาชนะตัวเอง?  และนี่ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเอาชนะตัวเอง  และต้องเข้มแข็งเหนือตัวตนเองยิ่งขึ้นทุกวัน และก้าวหน้าไปสู่คุณงามความดียิ่งขึ้นเรื่อยไป.

4. ความสมบูรณ์ใด ๆ  ในชีวิตนี้ ย่อมคละเคล้าด้วยความไม่สมบูรณ์  และความคิดอ่านของเราก็ไม่อาจหนีพ้นความคลุมเครือ อันเป็นดังม่านกำบัง.  การรู้จักตัวตนเองด้วยความสุภาพ  เป็นหนทางตรงนำไปสู่พระเจ้า ยิ่งกว่าการแสวงหาวิชาความรู้ทางโลก.  ทั้งนี้มิใช่ว่าต้องกล่าวโทษวิทยาหรือความรู้ใด ๆ  เพราะว่าความรู้นั้นในตัวมันเองก็เป็นของดี  เป็นของที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยพระเจ้า  แต่เราต้องยึดถึออยู่เสมอว่า  มโนธรรมอันบริสุทธิ์และชีวิตอันประกอบด้วยคุณธรรมประเสริฐกว่าและต้องมาก่อน   แต่เพราะเหตุที่คนจำนวนมากเอาใจใส่ต่อความรู้มากกว่าเอาใจใส่ต่อการดำรงชีวิตในความดี  เขาจึงมักถูกหลอกให้หลงไป และพบแต่ความว่างเปล่า หรือได้รับผลสำเร็จเพียงเล็กน้อย

รูปภาพ

5. โอ้ หากมนุษย์จะได้ใช้ความมานะอุตสาหะในการถอนรากพยศชั่วและปลูกฝังคุณธรรมให้ตัวเอง ให้เท่ากับ ที่เขาใช้ในการค้นคว้าปัญหาทางโลกแล้ว คงจะไม่ได้มีภัยยันอันตราย และแบบอย่างชั่วร้ายในสังคมมากมายเช่นนี้  และในวัดวาอารามก็คงไม่มีความหละหลวมหย่อนยานมากมายเช่นนี้เหมือนกัน.  ความจริงในวันพิพากษา  เราจะไม่ถูกถามว่าได้อ่านอะไรมาบ้าง  แต่จะถูกถามว่าได้ทำอะไรมาบ้าง   ทั้งจะไม่ทูลถวายรายงานว่าได้หาความรู้อย่างไร แต่จะต้องทูลถวายรายงานว่าได้ใช้ชีวิตอย่างชอบธรรมหรือไม่.  ช่วยบอกข้าพเจ้าทีเถอะ  พวกคนฉลาด นักปราชญ์ ผู้ยิ่งใหญ่ ที่ท่านรู้จัก ที่ขณะเมื่อยังมีชีวิตอยู่  มีชื่อเสียงโด่งดังในวิชาความรู้สมัยนั้น ๆ บัดนี้อยู่ที่ไหนแล้ว ?

ปัจจุบัน  คนอื่นเข้าแทนที่พวกเขาแล้ว  และข้าพเจ้าไม่ทราบว่า  คนใหม่พวกนั้น ยังคิดถึงเขาหรือไม่.  ขณะมีชีวิต  ดูเหมือนเขาเป็นอะไรอยู่บ้าง แต่บัดนี้  ไม่มีใครพูดถึงเขา

6. โอ้  เกียรติยศของโลก  ช่างล่วงลับรวดเร็วจริงหนอ!  (๑  ยน  ๒:๑๗)  หากการดำรงชีวิตของพวกเขาให้คำตอบกับวิชาความรู้ที่พวกเขามีได้    เมื่อนั้นแหละ  นับว่าเขาได้เรียน  ได้อ่านโดยมีประโยชน์.  ในโลกเรานี้  มีกี่คนได้พินาศไปพร้อมกับความรู้อันไม่มีค่า  โดยที่เขาได้ละเลยการปรนนิบัติพระเป็นเจ้า  เพราะเขาชอบเป็นคนใหญ่โต  มากกว่าเป็นคนสุภาพ  เขาจึงหลงหายไปในจินตนาการของเขาเอง.  ผู้ที่นับเป็นคนยิ่งใหญ่ที่แท้จริง  คือ คนที่มีเมตตารักอย่างมาก  และ คือคนที่ถือตนเป็นคนเล็กน้อยต้อยต่ำและถือว่าเกียรติยศอันสูงส่งเป็นความว่างเปล่า. 

รูปภาพ

ผู้ที่นับเป็นผู้มีปรีชาแท้  คือคนที่ถือว่า  สรรพสิ่งของโลกนี้เป็นปฏิกูล  (ฟป  ๓:๘)  เพราะเขาต้องการแต่จะได้พระคริสตเจ้า.  และผู้ที่นับเป็นผู้ได้เรียนรู้อย่างแท้จริง  คือคนที่ประพฤติตามน้ำพระทัยพระเจ้า  และสละละทิ้งน้ำใจของตนเอง.

++++++++++++++++++++++++++
วอ
โพสต์: 1153
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. พ.ย. 13, 2008 7:36 pm

ศุกร์ ต.ค. 09, 2009 10:54 pm

ดีจริงๆ อาแมน  : xemo026 :
Holy Bible
โพสต์: 690
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มี.ค. 09, 2009 12:00 pm

เสาร์ ต.ค. 10, 2009 3:58 pm

ขอบคุณครับ
พระเจ้าสถิตย์กับเราเสมอ
~@
โพสต์: 2546
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 10:54 pm

อาทิตย์ ต.ค. 11, 2009 3:22 am

ทำยังไงนะถึงจะ "รู้สึก" ได้อย่างนี้จริงๆ 
sinner
โพสต์: 2246
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ มี.ค. 08, 2009 1:24 pm

อาทิตย์ ต.ค. 11, 2009 3:52 am

Holy เขียน:
3. ยิ่งมนุษย์สำรวมใจในตนเอง  และกลับสู่ความบริสุทธิ์เรียบง่ายภายใน  เมื่อนั้นเราก็ยิ่งเข้าใจเรื่องลึกซึ้ง หรือสูงส่งต่าง ๆ  ได้  โดยไม่ต้องออกแรง  ทั้งนี้เพราะเรารับแสงสว่างอันบันดาลความเข้าใจจากเบื้องบน. 


เรียบง่ายแต่ทำยากที่สุด : emo045 :
Suthep
โพสต์: 26
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ต.ค. 02, 2009 12:51 pm
ที่อยู่: ปทุมธานี

อังคาร ต.ค. 13, 2009 12:48 pm

: xemo026 :13/10/09
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8259
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

อังคาร ต.ค. 04, 2011 8:15 pm

อาเมน เห็นด้วยทุกประการ ขอพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติ :s004:
s.gabriel
โพสต์: 1011
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 27, 2009 2:21 pm

เสาร์ ต.ค. 15, 2011 6:37 pm

ความรู้ที่ควรนำไปฝึกใช้ทั้งนั้นเลยครับ
เมจิ
โพสต์: 3259
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ส.ค. 22, 2011 6:44 pm

พฤหัสฯ. ก.ย. 20, 2012 8:34 pm

:s015: :s015: :s015: อาเเมน :s002:
ภาพประจำตัวสมาชิก
sunofgod
โพสต์: 2479
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.ย. 18, 2011 8:17 pm

อังคาร ก.ย. 25, 2012 4:56 pm

:s002:
ตอบกลับโพส