ภาค3-บทที่ 46 เมื่อถูกมรสุมคำกล่าวร้าย จงวางใจในพระเป็นเจ้า

การสนทนาระหว่างพระเยซูคริสต์ กับศิษย์ของพระองค์ หนังสือที่ถูกยกย่องว่า เหมือนพระคัมภีร์มากที่สุด และ ถูกยกย่องว่า เป็นหนังสือ "ที่เลิศที่สุดในบรรดาหนังสือที่มนุษย์ประพันธ์ร้อยกรอง"การประจักษ์ก่อนการแยกนิกาย คริสตชนทุกนิกายอ่านได้
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10006
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

ศุกร์ พ.ย. 20, 2009 4:52 am

บทที่ 46 เมื่อถูกมรสุมคำกล่าวร้าย  จงวางใจในพระเป็นเจ้า

1. (พระเยซูเจ้าตรัส)
 

ลูกเอ๋ย  จงยืนหยัดอย่างมั่นใจ  และจงวางใจในเราเถิด
 คำพูดเป็นอะไร  นอกจากเป็นแค่คำพูด?  มันล่องลอยไปในอากาศ  ทำให้ก้อนหินเป็นรอยยังไม่ได้  ถ้าหากลูกเป็นฝ่ายผิด  ก็จงตั้งมั่นปรับปรุงตัวเสีย แต่หากมโนธรรมไม่ชี้ว่าว่าผิดแต่อย่างใด  ก็จงคิดว่าต้องยินดีทนความทุกข์นี้  เพื่อถวายพระเกียรติแก่พระเป็นเจ้าเถิด  ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตนักหรอก  ที่บางครั้งลูกต้องทนคำพูดบ้าง  ในเมื่อลูกยังไม่กล้าทนการถูกตีสอนที่หนักกว่านี้

เหตุใดสิ่งเล็กๆน้อยๆยังเข้าไปแทงใจลูกได้  ถ้ามิใช่เป็นเพราะลูกยังเป็นเนื้อหนังอยู่  ยังใส่ใจต่อมนุษย์มากเกินควร เป็นเพราะลูกกลัวการถูกหมิ่นประมาท  จึงไม่อยากถูกตำหนิในความผิดของตน  และพยายามแอบซ่อนตัวเองในคำแก้ตัว

2. แต่จงสำรวจตนเองให้ดีเถิด แล้วจะพบว่า  โลก และ ความปรารถนาอยากได้รับความชื่นชมจากมนุษย์นั้น ยังคงอยู่ในตัวลูก

เมื่อลูกหลีกเลี่ยงการถูกดูหมิ่น และความอับอายในจุดด้อยของตน  ก็เป็นที่กระจ่างชัดว่าลูกยังไม่ใช่คนใจสุภาพแท้จริง ลูกเองยังไม่ตายจากโลกจริง ๆ  ทั้งโลกก็ยังไม่ถูกตรึงตายไปจากลูกด้วย  (กท ๖ : ๑๔)


แต่ลูกจงฟังวาจาของเราสักคำเถิด  แล้วลูกจะไม่ไยดีต่อวาจาของมนุษย์นับหมื่นแสน
  ดูเถิด ต่อให้เขาด่าทอต่อต้านลูก เป็นคำหยาบช้าสารพัด เท่าที่ความอาฆาตแค้นของมนุษย์ จะคิดประดิษฐ์ขึ้นมาได้ แต่มันจะทำร้ายอะไรลูกได้  หากลูกปล่อยให้มันเลยผ่านไปเฉย ๆ  และไม่ให้คุณค่าและความสำคัญอันใดกับมัน  มันจะสามารถทำให้เส้นผมบนศีรษะของลูกแม้แต่เส้นเดียวเสียไปได้บ้างไหม?  (ลก ๒๑ : ๑๘)

3. แต่กับผู้ไม่มีจิตตารมณ์ภายใน  และไม่ยกสายตาขึ้นหาพระเป็นเจ้า  ย่อมหวั่นไหวง่ายเมื่อถูกตำหนิ  ตรงข้าม  ผู้ใดวางใจในเรา  ทั้งไม่ปรารถนายึดถือความคิดของตนเป็นที่ตั้ง  ผู้นั้นย่อมเป็นอิสระจากการเกรงกลัวมนุษย์.

เพราะเราเองคือผู้พิพากษา และ หยั่งรู้ความลับทุกประการ  เรารู้ว่าเรื่องเกิดขึ้นอย่างไร  เรารู้ว่าใครเป็นฝ่ายกระทำ  และใครที่เป็นฝ่ายโดนกระทำ   คำพูดพวกนั้นออกมาได้ เพราะเรายินยอมให้มันเกิดขึ้น   ทั้งนี้เพื่อให้ความในใจของคนจำนวนมากได้ถูกเปิดเผย  (ลก ๒ : ๓๕)

เราเองจะพิพากษา  ทั้งผู้ผิด  ทั้งผู้บริสุทธิ์  แต่เราต้องการทดสอบทั้งสองฝ่ายดูก่อน  ด้วยการตัดสินอันเร้นลับ.

4. คำยืนยันของมนุษย์มักหลอกลวง  แต่คำพิพากษาของเราจริงแท้  จะตั้งมั่นและไม่พลิกแพลง.(สดด  ๑๘ : ๑๐)    คำพิพากษาของเรามักซ่อนอยู่น้อยคนนักจะรู้ถึงหมดทุกเรื่อง  คำพิพากษาของเรายังไม่มีวันผิดพลาด  ทั้งไม่สามารถผิดพลาดได้แม้ว่าตาของคนโฉดเขลาจะเห็นว่าไม่ถูกต้อง  ฉะนั้นในทุก ๆ  คำตัดสิน  ลูกต้องเข้ามาพึ่งเรา  อย่าอิงบนความนึกคิดของลูกเองเลย  ผู้ชอบธรรมจะไม่วุ่นวาย  ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงปล่อยให้อะไรเป็นมาแก่เขา  (สภษ  ๑๒ : ๒๑).  แม้ว่าเขาจะถูกกล่าวหาอย่างผิดยุติธรรมเขาก็จะไม่ถือสาอะไร

ในด้านกลับ  เขาจะไม่ยินดีอย่างไร้ประโยชน์ เมื่อคนอื่นช่วยแก้ตัวให้แม้ด้วยเหตุผลที่ดี เพราะเขาพิจารณาแล้วว่า  เราเองคือผู้ตรวจสอบใจและจิต  (สดด  ๗ : ๑๐)  เราไม่ตัดสินตามหน้าตา  และตามสิ่งปรากฏภายนอกอย่างมนุษย์ทำ. บ่อยครั้ง  ในสายตาของเราเป็นความผิด  แต่ตามคำตัดสินของมนุษย์มองว่าน่าสรรเสริญ.

รูปภาพ

5. (ศิษย์ภาวนา)  

โอ้ องค์พระผู้เป็นเจ้า  ผู้พิพากษาผู้เที่ยงธรรม  เข้มแข็ง  และอดทนนาน  พระองค์ทรงทราบความอ่อนแอ  และความเสื่อมทรามของมนุษย์  โปรดเป็นพละกำลังของลูก  เป็นความวางใจทุกอย่างของลูก  เพราะว่าลำพังมโนธรรมจะยืนยัน  (ความบริสุทธิ์ของ)  ลูกนั้น  ยังไม่เพียงพอ.  พระองค์ทรงทราบสิ่งที่ลูกไม่ทราบ  เพราะฉะนั้น  ทุก ๆ  ครั้งเมื่อลูกถูกตำหนิติเตียน  ลูกควรถ่อมใจลง  และมีใจสุภาพนอบน้อม  

ขอทรงพระกรุณายกโทษแก่ลูกในพระเมตตาของพระองค์  สำหรับทุก ๆ  ครั้งที่ลูกมิได้ปฏิบัติดังนี้  และ  ขอโปรดประทานพระหรรษทานให้ลูกรู้จักอดทนยิ่ง ๆ  ขึ้นด้วยเถิด.  เพราะพระกรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์  มีค่าทำให้ลูกสมควรได้รับการอภัย  มากกว่าความเป็นธรรมที่ลูกสร้างขึ้นเอง  เมื่อมโนธรรมอันเร้นลับของลูกช่วยป้องกันให้เสียอีก. แม้ลูกไม่สำนึกว่า  ตนได้ทำผิดสิ่งใด  แต่เหตุผลนี้ไม่ทำให้ลูกกลับบริสุทธิ์ไป  ( ๑  คร  ๔:๔)  เพราะว่าหากยกเอาพระเมตตากรุณาของพระองค์ออกไปแล้ว  ไม่มีมนุษย์คนใดเป็นผู้ชอบธรรมฉพาะพระพักตร์ของพระองค์  (สดด  ๑๔๒:๒).

+++++++++++++++++++++++++++++++
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ ศุกร์ พ.ย. 20, 2009 5:53 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
sinner
โพสต์: 2246
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ มี.ค. 08, 2009 1:24 pm

เสาร์ ธ.ค. 19, 2009 11:23 pm

: xemo023 : : xemo023 : : xemo023 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 4932
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

พฤหัสฯ. เม.ย. 26, 2012 7:26 pm

ขอพระองค์ประทานความเข้มแข็งให้กับลูกด้วย...
พระเยซูเจ้าข้าลูกวางใจในพระองค์.....
..... :s005: .....
เมจิ
โพสต์: 3259
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ส.ค. 22, 2011 6:44 pm

อาทิตย์ พ.ค. 13, 2012 10:48 am

:s002: :s002: :s002:
ตอบกลับโพส