บทเทศน์เด็ดของอาทิตย์ที่ 3 ในเทศกาลธรรมดา 23 มกราคม 2022 ของคุณพ่อทิม อิลเกน

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 889
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อังคาร ม.ค. 25, 2022 12:10 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอบทเทศน์เด็ดของอาทิตย์ที่ 3 ในเทศกาลธรรมดา 23 มกราคม 2022 ของคุณพ่อทิม อิลเกน (Father Tim Ilgen, Sacred Heart Parish, Lacey, Washington State, U.S.A.)

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์: การเปรียบเทียบกับร่างกาย

พระศาสนจักรที่เมืองโครินธ์กําลังเจริญเติบโต ทุกคนได้รับพระพรของพระจิตเจ้า บางคนทําอัศจรรย์
บําบัดรักษาร่างกายให้หายจากโรค หายจากความเจ็บไข้ได้ป่วย ที่เป็นข่าวใหญ่โตรู้กันทั่วไป เป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง การอวดตัวและความน้อยใจ ที่นักบุญเปาโลต้องเขียนจดหมายเตือนสติให้ทุกคนรู้ว่า ร่างกายนั้นประกอบด้วยอวัยวะหลายส่วนแต่ละส่วนมีความสำคัญ มีหน้าที่แตกต่างกัน เหมือนกับพระกายของพระคริสตเจ้า และพระพรของพระจิตเจ้า เป็นพระพรของพระจิตเจ้าองค์เดียวกัน

พวกเราก็เหมือนกันได้รับพระพรของพระจิตเจ้าแตกต่างกัน ต้องช่วยกันทําหน้าที่ของตัว: เป็นผู้ช่วยพระสงฆ์ในมิสซา คนอ่านบทอ่าน คนเตรียมงานวัด สอนคําสอน ทําความสะอาดวัดและพื้นที่ของวัด ที่ไม่มีใครให้ความสนใจ แต่ก็ทําให้ทุกอย่างราบรื่น ถ้าแก่ตัวลง ออกแรงช่วยไม่ไหว ก็ทําหน้าที่สวดภาวนาให้ทุกคน
ตอบกลับโพส