บทเทศน์เด็ด ของคุณพ่อเคลเมนท์ ในมิสซาอาทิตย์ที่ 6 ในเทศกาลธรรมดา (13 กุมภาพันธ์ 2022) ของวัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 891
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อังคาร ก.พ. 15, 2022 1:53 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอบทเทศน์เด็ด ของคุณพ่อเคลเมนท์ ในมิสซาอาทิตย์ที่ 6 ในเทศกาลธรรมดา (13 กุมภาพันธ์ 2022) ของวัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เมืองเลซี่ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา (Father Clement, Sacred Heart Parish, Lacey, Washington State, U.S.A. )

บทอ่านแรก: เยเรมีย์ 17:5-8 สุภาษิตต่างๆ (จงวางใจในพระเจ้า)

กิจการอัครสาวก: โครินธ์ 1 15:12, 16-20 ข้อเท็จจริงในเรื่องการกลับคืนชีพ (จงหวังในชีวิตนิรันดร)

พระวรสาร: ลูกา 6:17, 20-26 ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า ธรรมเทศนาบทแรก ความสุขแท้จริง และคําสาปแช่ง (ความสุขแท้จริง)

คุณพ่อ: ที่ประเทศมาลาวี (Malawi, East Africa) บ้านพ่อ มีลิงที่ชอบบุกไร่ สวนผลไม้ กินและทําลาย ทําความเสียหาย เดือดร้อนให้เจ้าของ ประเทศมีกฎหมายห้ามประชาชนไม่ให้มีปืน ยกเว้นตํารวจและทหาร ชาวบ้านเลยต้องทํากรงหลอกลิงด้วยกับดัก มีประตูเล็กขนาดที่ลิงเข้าได้แต่ต้องเบียดตัวแขม่วท้อง ในกรงมีมะพร้าวที่เฉาะหัวขนาดมือลิงเข้าได้ ในนั้นมีผลไม้ พืชผัก ชวนกิน ลิงเข้ากรง เอื้อมมือเข้าจับผลไม้ พืชผักในมะพร้าว เช้าตรู่ชาวบ้านชาวสวนตะโกนก้องวิ่งมาที่กรงกับดัก ลิงกุมผลไม้พืชผักในกํามือ ไม่สามารถชักมือที่เป็นกําปั้นออกจากมะพร้าว เพราะเสียดายอาหาร ตัว
ไหนทําใจได้ ก็ปล่อยอาหารแล้วมุดหัวปีนออกจากกรงเผ่นหนีปลอดภัย ตัวไหนเสียดายอาหารไม่ยอมปล่อยก็ถูกชาวสวนฆ่าด้วยดาบด้วยมีดพร้า...

พระเป็นเจ้าทรงรู้ว่าพวกเราต้องมีเงินมีอาหารประทังชีพ แต่อย่าให้เงินและสิ่งของของโลกทําลายชีวิตนิรันดรของเรา เงินซื้อความสุขแท้จริงไม่ได้ จงวางใจในพระเป็นเจ้าเพราะ...

คุณพ่อ: พระเป็นเจ้าดี
ลูกวัด: ตลอดเวลา
คุณพ่อ: ตลอดเวลา
ลูกวัด: พระเป็นเจ้าดี
ตอบกลับโพส