หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สารพระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 92 "ลูกควรเลียนแบบเปโตร" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("You Should Imitate Pe

โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.พ. 26, 2022 12:26 pm
โดย Yan Agape
สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 92 "ลูกควรเลียนแบบเปโตร" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("You Should Imitate Peter" Testimony of Catalina Rivas CL-92)

ขอบคุณ: Google ศัพท์อังกฤษเป็นไทย

(ดาวน์โหลดสารทุกสาร (ภาษาอังกฤษ) ฟรีได้ที่ www.LoveAndMercy.org สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของพระแม่ผู ้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)

ลูกควรเลียนแบบโปโตร

CL-92 18 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

เปโตรล่วงหล่นแบบน่าสมเพชในหลุมพรางของการให้เกียรติของมนุษย์ และเขาได้เจ็บปวดเพราะผลของบาปของเขา ตลอดชีวิตของเขา แต่เมื่อเขาได้สํานึกผิด วิญญาณของเขาก็สว่างรุ่งโรจน์กว่าเก่า และไม่มีผู้ใดสามารถพูดได้ว่า เปโตรที่รักของพ่อ ตํ่าต้อยกว่าผู้อื่น ในพลังของความเจ็บปวดต่อบาปที่ได้กระทำ พ่อต้องการบอกลูกว่า ทําไมพ่ออนุญาตให้เขาล้ม

เปโตรเป็นตัวแทนของชีวิตที่สิ่งสร้างเป็นและสามารถเป็น ลูกแต่ละคนสามารถทําอะไรที่เขาสามารถกระทำ เมื่อเขาปฎิเสธพ่อสามครั้ง เป็นคําให้การเท็จ และหันไปพึ่งการสาบาน เพื่อแสดงว่าคําพูดของเขาเป็นความจริง คําพูดเหล่านั้นแท้จริงก็คือการโกหก

ด้วยคุณธรรมของพ่อ สิ่งสร้างสามารถยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่ง เพราะพ่อสามารถทําสิ่งสร้างนั้นให้เหมือนตัวพ่ออีกองค์ และนี่ก็คือสิ่งที่พ่อได้ทำกับเปโตร คนดีของพ่อ เหนือกว่านั้นอีก ผู้ปฎิเสธพ่อในลักษณะนั้น ได้รับคุณธรรมจากพ่อ ถึงขนาดในภายหลัง เขาได้ทําอัศจรรย์แห่งความเอื้ออาทรและพลังของพ่อ

เป็นความจริงที่ว่า เขาพูดภาษาต่างๆที่เขาไม่รู้ และแบบทันทีทันใด เขาสามารถแปลอย่างเชี่ยวชาญ เหมือนภาษาของตัวเอง เช่นเดียวกับอัครสาวกคนอื่นๆของพ่อ เขาปลดปล่อยผู้ที่ถูกปีศาจสิง และบําบัดรักษาผู้เจ็บป่วยจํานวนมากมายมหาศาล ด้วยการแตะตัวพวกเขาเหล่านั้น ลูกเห็นรึเปล่าว่า สิ่งสร้างสามารถทําอะไรได้เพราะคุณธรรมของพ่อ? เขาสามารถทำอะไรได้ทุกอย่าง แต่ในทางตรงกันข้าม เพราะความอ่อนแอของเขา เขาสามารถมองดวงอาทิตย์ แล้วสาบานว่า มันเป็นสีดํา เฉกเช่นเดียวกับเปโตรที่ได้ทํา ในคืนที่พ่อถูกทําให้เป็นนักโทษ

ดังนั้น จงไตร่ตรองให้ดีถึงสภาพของลูก และรับผลของปรีชาญานของพ่อ รับรู้ถึงความบอบบางของลูก และเหนือกว่านั้น ความไร้สมรรถภาพของลูก...พ่อไม่ต้องการให้ลูกทําบาปด้วยการต่อสู้เหมือนเปโตรที่ได้กระทํา เมื่อเขาตัดหูของมัลคัส พ่อต้องการให้ความเชื่อของลูกเป็นแบบจงรักภักดีและรัอนรน เหมือนกับอัครสาวกคนแรก เมื่อเขาบอกพ่อ: พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร พระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระบุตรของพระเจ้า ลูกควรเลียนแบบโปโตร เพราะการเลือกสรรของพ่อได้หล่นบนตัวเขา แต่มันไม่ใช่อุบัติเหตุ: ทุกสิ่งที่พ่อทํา มีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่เสมอ

จากสวรรค์ เปโตรอวยพรให้ทุกคน ที่รําพึงถึงความล้มเหลวของเขา และประกาศร่วมกับพ่อว่า มันเป็นผลประโยชน์ ที่รําพึงถึงความอ่อนแอของเขา มากกว่าการรําพึงถึงพันธกิจของเขาในฐานะตัวแทนของพ่อ แท้จริงแล้ว ถ้าลูกเข้าใจแบบจะแจ้ง ถึงความโศกเศร้าของเขา มันจะง่ายขึ้น ในการยอมรับสิทธิ์ทุกอย่าง จากผู้แทนของพ่อ

YOU SHOULD IMITATE PETER

CL-92 18-Jan-96 Jesus

Peter fell miserably in the trap of human respect and he suffered the consequences of his sin throughout his life. But when he repented, his soul was much more resplendent than before, and no one can say that My beloved Peter was inferior to others in the strength of the pain for the sin committed. I want to talk to you about why I allowed his fall.

Peter represents in life what the creature is and can be. Individually, each one of you can do what he was able to do when he denied Me three times committing perjury and resorting to curses to show that his words were true, those which were indeed lies.

By My virtue, the creature can become greater than an angel, because I can make of it another Me and this is what I did with My good Peter. Furthermore, he who denied Me in that manner received such virtue from Me that, afterwards, he worked the wonders of charity and of My power.

In fact, he spoke languages he did not know and that, suddenly, he interpreted with the fluency of his native tongue. Like all My apostles, he freed the possessed and cured a multitude of ill persons by just touching them. Do you see what the creature can do because of My virtue? He can do everything. On the other hand, because of his own weakness he can look at the sun and swear that it is black; exactly like Peter did on the night I was taken prisoner.

Therefore, reflect well on your condition and obtain the fruit of My Wisdom recognizing your fragility, even more, your impotence… I do not want you to sin by brawling as did Peter when he cut off Malchus’ ear, but that your faith be loyal and ardent like that of the first apostle when he told Me: “Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. You are the Christ, the Son of God.” You should imitate Peter because My election has fallen over him, but not by accident: everything I do, always has great importance.

From Heaven, Peter blesses all who meditate over his downfall and declares, together with Me, that it is more profitable to meditate on his weakness than about his mission as My Vicar. Indeed, if you really understand his sorrow, it will be much easier to accept all the prerogatives of My representative.