สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 93 "จงรอการผ่านของพ่อและติดตามพ่อ" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("Wait For My Passing And

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 889
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

พฤหัสฯ. มี.ค. 03, 2022 8:28 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 93 "จงรอการผ่านของพ่อและติดตามพ่อ" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("Wait For My Passing And Follow Me" Testimony of Catalina Rivas CL-93)

ขอบคุณ: Google ศัพท์อังกฤษเป็นไทย

(อ่านจบ: ลบทิ้ง ไม่ให้กินพื้นที่ของมือถือ หรือดาวน์โหลดสารทุกสาร (ภาษาอังกฤษ) ฟรีได้ที่ www.LoveAndMercy.org สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของพระแม่ผู ้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)

จงรอการผ่านของพ่อและติดตามพ่อ

CL-93 18 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

ถ้าสิ่งสร้างรู้แผนการณ์ที่พ่อมีต่อพวกเขา เขาจะถูกนำไปสู่การทําให้สัมฤทธิ์ผลของความปรารถนาของพ่อ และจะไม่มีสิ่งใดทําให้เขาไขว้เขว แต่ในสถานะการณ์ของผู้ที่พ่อเรียกจากที่สูงของต้นมะเดื่อเทศ เพื่อที่เขาจะได้สามารถติดตามพ่อนั้น ผู้หนึ่งผู้ใดไม่สามารถล่วงรู้ว่าพ่อจะทําอะไร ถ้าเวลาที่พ่อให้เขายังมาไม่ถึง

ลูกต้องดำเนินการเหมือนศักเคียส นั่นก็คือ ลอยตัวให้เหนือสิ่งต่างๆของมนุษย์อย่างไวที่สุด และคอยการผ่านของพ่อ เพื่อที่จะติดตามพ่อไปในทุกแห่งที่พ่อจะไป พ่อผ่านและลูกตามพ่อ จงอย่าใจร้อน เพราะพ่อจะผ่านลูกอย่างแน่นอน และลูกจะเห็นพ่ออย่างแน่นอน ถ้าลูกจับตามองพ่อจากที่สูง มันอาจเป็นไปได้ ที่พ่อจะบอกลูกว่าพ่อจะหยุดที่บ้านของลูก หรือว่าไม่มีการพูดใดๆ พ่อจะเอาลูกเดินไปกับพ่อ ในสถานะการณ์ทั้งสองนี้ ทางเลือกเป็นของลูก สําหรับพ่อ พ่อสนใจในการตอบสนองของลูกเพียงอย่างเดียว เพราะสิ่งที่ดีที่พ่อต้องการให้ลูกขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในพระวรสารของพ่อ ลูกตรวจมันแบบต่อเนื่อง แต่ทําไมตัวอย่างของศักเคียส ไม่ได้ถูกอธิบายในแง่มุมที่พ่อพึ่งกล่าว? ทําไมเขาเรียกตัวเองว่าเป็นสานุศิษย์ของพ่อ เขาผู้ไม่รู้คุณค่าของพระวรสารที่พ่อได้มอบให้กับมวลมนุษย์ ถ้าเป็นจริง เขาไม่ได้ติดตามพ่อแบบมากมายนัก เขาไม่ได้สนใจในการมองสิ่งสามัญ และการกระทําดีเลิศ ที่เกี่ยวกับพ่อ และดํารงชีพ โดยผู้คนเหล่านั้นที่อยู่รายล้อมพ่อ เขาผู้ไม่มีความกังวลในการรู้จักพระเมสสิยาห์ ไม่สามารถปราถนาถูกเรียกว่าคริสตชน มันเป็นสิ่งง่ายๆธรรมดา แต่กระนั้น พวกเขาอนุญาตให้ตัวเองอ่านปราศจากเลือกบทอ่านที่ยิ่งใหญ่ บทอ่านที่สำคัญที่สุด บทอ่านที่พ่อกําลังบอกลูก

พ่อบอกลูกเดี๋ยวนี้ว่า ถ้าลูกได้ยินเสียงพ่อ ลูกจะมีผลประโยชน์เหล่านี้: ความแน่นอนในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่กําลังรบกวนลูก ก่อนที่จะถูกเรียกไปสวรรค์ ซึ่งจะทำให้ความเจ็บปวดลดน้อยลงในไฟชําระ พลังที่พ่อปราถนาให้ปฎิเสธบาป ความสว่างเพื่อลูกและผู้คนทุกคน และท้ายสุด ลูกจะเป็นผู้มีส่วนร่วมของความมีเกียรติจําเพาะเจาะจงที่พ่อได้มอบให้ มัทธิว ยอห์น และมาระโก...พ่อสัญญาจะให้ลูกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ แต่พ่อไม่เอ่ยถึงในขณะนี้ ลูกจะสังเกตเห็นได้ ถ้าลูกยอมจองจําในพระวาจาของพ่อ

WAIT FOR MY PASSING AND FOLLOW ME

CL-93 18-Jan-96 Jesus

If the creatures knew the plans I have for them, they would all be guided to the fulfillment of My Desire and nothing could distract them. But in the situation of him whom I called from high in a fig tree so that he could follow Me, one cannot know what I do, if the time I give them does not pass.

You must proceed like Zacchaeus, that is, rise over human things as soon as possible and wait for My passing in order to follow Me wherever I may go. I pass and you, follow Me; do not be impatient because I will certainly come by and you will certainly see Me if you observe Me from above. It could be that then I will tell you that I want to stop at your house, or else without saying anything, I will take you walking with Me. In both cases the choice is yours, and as for Me, I am interested in your accepting it solely because the good I want to give you depends on this.

Everything is in My Gospel, you check it continuously, but why is not Zacchaeus’ example also explained in the sense of what I have just said? Why does he call himself My disciple, he who does not appreciate the Gospel I have given men, if in fact, he does not follow Me much? He is not even interested in seeing the simple and sublime deeds that are related to Me and were lived by those around Me. He who does not worry about knowing Christ, cannot aspire to be called Christian. It is simple, nevertheless, some allow themselves to read without knowing how to choose the great readings, the most important one, the reading I am telling you about.

And now I tell you that if you hear Me, you will have the following benefits: the certainty in solving all the problems that are bothering you before the call to Heaven, and therefore lessening the pains of Purgatory; the strength as I desire to refuse sin; the light for you and for the rest, and finally, you will become participants of the particular dignity that I gave Mathew, John, and Mark... I promise to give you great things, but I do not mention them now; you will take notice of it as you remain captives of My Word.
ตอบกลับโพส