สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 94 "ปราศจากพ่อลูกไม่สามารถทําอะไรได้" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 891
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ มี.ค. 25, 2022 11:07 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 94 "ปราศจากพ่อลูกไม่สามารถทําอะไรได้" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("Without Me You Cannot Do Anything" Testimony of Catalina Rivas CL-94)

ขอบคุณ: Google ศัพท์อังกฤษเป็นไทย

(ดาวน์โหลดสารทุกสาร (ภาษาอังกฤษ) ฟรีได้ที่ www.LoveAndMercy.org สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com
เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)

ปราศจากพ่อลูกไม่สามารถทำอะไรได้

CL-94 18 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

กุหลาบ หนาม ความสุข และความเจ็บปวด การประกาศยืนยันของพ่อเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทําไมลูกทําตัวให้หงุดหงิดในการแสวงหาพระประสงค์ของพ่อ? จงให้ภายในของลูกในช่วงขณะหนึ่งสงบสุข ไม่ลุกลี้ลุกรนและความรุนแรงลดลงเป็นอย่างมาก

จงตัดสินโดยปราศจากการครุ่นคิดถึงผลต่างๆ เพียงเพื่อจะได้ประสบกับปัจจุบันที่สอดคล้องกับความปรารถนาของพ่อ

แท้จริงแล้วนะ มีผู้ใดบ้างที่ต้องการบรรจุสิ่งของเป็นลําดับเรียบร้อยในกระเป๋าเดินทางที่ว่างเปล่าครึ่งหนึ่ง ถ้าปิดแล้ว สิ่งของจะกลิ้งพลิกตัวหลายครั้งหลายคราว? เช่นเดียวกับคนหนึ่งที่คาดการณ์ทุกอย่าง มุ่งหาอนาคตที่ทํานายไว้ แต่ไม่ได้นึกถึงปัจจุบัน และทําหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นและจะเป็นเหตุผลทําให้อนาคตที่หวังเอาไว้มาไม่ถึง

ลูก มนุษย์ จัดแจงธุรกิจต่างๆของลูกในการเดินทางอันนั้น ที่จะไปสู่นิรันดร ใช่แล้ว บรรจุของในกระเป๋าเดินทาง แต่ไม่ได้แสวงหาการเดินทางที่ดีด้วยการบรรจุของอื่นๆที่ลูกต้องการใช้ มิฉะนั้น ในช่วงการเดินทางของลูก สิ่งที่ลูกเตรียมจัดไว้เป็นอย่างดีจะหล่นบนพื้น และกระจัดกระจายในจิตใจของลูก ทําให้เกิดความยุ่งเหยิงของสิ่งที่ลูกได้จัดเรียงไว้ ลูกรู้ไหมว่าลูกต้องบรรจุอะไรในกระเป๋าเดินทางของลูกเพื่อว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น? จงบรรจุเมล็ดเล็กๆของความวางใจและความหวังในพ่อ เติมสองเมล็ดเล็กๆของความไม่วางใจในตัวลูก และถ้าลูกต้องการทําความพึงพอใจให้กับพ่ออย่างพร้อมมวล พ่อจะให้ลูกสิ่งที่จะเต็มกระเป๋าเดินทางเล็กๆของลูก ปราศจากพ่อลูกไม่สามารถทําอะไรได้

ถ้าหากลูกได้ทำแล้ว จงจากไปไกลๆโดยไม่มีอะไรเพิ่มอีก พ่อขอยืนยันกับลูกว่าลูกจะไม่ขาดอะไร และด้วยความกล้าหาญ ลูกจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางของลูก

ลูกที่รักของพ่อ นี่คือความจริง และแต่ละครั้ง พ่อได้ชี้ให้เห็นแบบชัดเจนขึ้น พ่อไม่ต้องการให้ลูกอยู่นิ่งเฉย ลูกต้องกระตือรือล้นเป็นอย่างมาก และด้วยความมั่นใจเป็นอย่างมากในพ่อ และปราศจากความหวังเป็นอย่างมากจากลูก...

ในทุกอย่าง จงจําว่า ลูกจะไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าปราศจากพ่อ...ความสุขของลูก ที่ลูกกําลังประสบขณะที่ลูกได้ยินพ่อพูดว่าในทุกกรณี ลูกมีความต้องการพ่อ เป็นการพิสูจน์ที่พ่อให้ว่าเป็นสวัสดิภาพของการลอยขึ้นของลูก ถ้ามนุษย์หยิ่งยะโส เขาทําตัวเองให้เสื่อมลง สํานึกถึงความไม่มีประสิทธิภาพของตัวเขา และจะตกตํ่าลง

ในทางตรงกันข้าม ถ้าเขาถ่อมตัวตามพระหฤทัยของพ่อ เขามีความสุขในการไม่เก่งในสิ่งต่างๆ พ่อจะทำให้เขามีความสามารถในทุกอย่าง และทุกคนจะเห็นว่าสิ่งสร้างเล็กๆนี้ที่ไม่เก่งในสิ่งต่างๆ สามารถพูดสิ่งมหัสจรรย์ต่างๆ

จงรุดหน้า จงเป็นหนึ่งเดียวกับความปรารถนาของพ่อที่เป็นต้นกําเนิดของความดีไม่มีสิ้นสุด

WITHOUT ME YOU CANNOT DO ANYTHING

CL-94 18-Jan-96 Jesus

Roses, thorns, happiness, and pains, My testimony is the one that has value. Why aggravate yourself in seeking My Will? May your interior moment be peaceful, not unsettled and, a lot less violent.

Judge without considering the consequences, but solely to encounter the present, the harmony with My Desire.

Indeed, who would want to put things in order in a half-empty suitcase if, when closed, it would be turned over many times? So does the one who predisposes everything toward a future forecast but without taking into account the present and, rather, doing so many things that are and will be the reason for which the desired future will not come.

You, man, put your affairs in order for that trip that you are taking to eternity. Yes, pack your suitcase, but do not seek to have a good trip without putting in your baggage other things you will need. Otherwise, during your trip what you had arranged well will fall to the floor and get disarranged within your spirit, making an ugly mess of the things that were in order. And, do you know what to put in your suitcase so that this does not happen? Put a small grain of trust and hope in Me; add two small grains of distrust in you and if you want to fittingly please Me entirely, look, I will give you what will fill your small baggage; without Me you will not be able to do anything.

And now, if you have done so, depart afar without more. I assure you that you will lack nothing and with boldness will arrive at your destination.

My beloved, this is the truth and each time I point it out clearer. I do not want you to remain passive. You must be very active, but with a lot of confidence in Me and without expecting much from you…
In everything, always remember that you will never be able to do anything without Me… Your happiness, what you now experience as you hear Me say that in all cases you have need of Me, is the proof I give as a security of your ascents. If man is proud, he degrades himself, becoming aware of his impotence and falling lower. On the other hand, if he is humble according to My Heart, he takes pleasure in not being good for anything. And I will make him capable of everything, and everyone will see that such a small being, that is not good for anything, can say prodigious things.

Forward, always united to My Desire that is a source of infinite good.
ตอบกลับโพส