บทเทศน์เด็ด ของคุณพ่อทิม เอลเกน ในมิสซาอาทิตย์ที่ 4 ในเทศกาลมหาพรต (27 มีนาคม 2022)

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 891
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อังคาร มี.ค. 29, 2022 2:16 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอบทเทศน์เด็ด ของคุณพ่อทิม เอลเกน ในมิสซาอาทิตย์ที่ 4 ในเทศกาลมหาพรต (27 มีนาคม 2022) ของวัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เมืองเลซี่ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา (Father Tim Ilgen, Sacred Heart Parish, Lacey, Washington State, U.S.A. )

บทอ่านและพระวรสารแตกต่างจากวัดทั่วๆไป เพราะที่วัดของเรามีสุภาพบุรุษสี่คนที่กําลังเตรียมตัวรับศีลมหาสนิทเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกของเรา กําหนดให้เป็นการพิสูจน์ตรวจคุณสมบัติครั้งที่สองของผู้ตรียมตัวรับศีลล้างบาปทั่วพระศาสนจักร (The Second Scrutiny)

บทอ่านแรก: ซามูเอล 16:1b, 6-7, 10-13a ดาวิดรับเจิมเป็นกษัตริย์

กิจการอัครสาวก: เอเฟซัส 5:8-14 ในอดีตท่านเป็นความมืด...แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า...

พระวรสาร: ยอห์น 9:1-41 พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด

คุณพ่อ: คนตาบอดผู้นั้นมีบุญสามประการ 1) ได้รับการรักษาทางร่างกายจากพระเยซูเจ้าให้มองเห็นได้ 2) แม้จะไม่รู้จักพระองค์ ไม่ได้เห็นพระองค์เพราะทรงสั่งให้ล้างโคลนที่พระองค์ทรงถ่มพระเขฬะลงบนพื้นผสมดินป้ายตา ที่สระสิโลอัม ในวันสับบาโต แต่ก็เชื่อในพระองค์ เมื่อถูกซักถามไต่สวนจากฟาริสี..."แต่ไหนแต่ไรมา ไม่เคยได้ยินเลยว่ามีผู้ใดรักษาคนตาบอดแต่กําเนิดให้หายได้ ถ้าเขาไม่มาจากพระเจ้า เขาก็คงจะทําอะไรไม่ได้"....3) มองเห็นพระเยซูเจ้าพระบุตรพระเป็นเจ้าด้วยตาที่ได้รับการรักษาและวิญญาน
เพราะเชื่อ เมื่อพระองค์ทรงตามหาเขาจนพบและถามว่า"ท่านเชื่อในบุตรแห่งมนุษย์หรือ"..."ข้าพเจ้าเชื่อ พระเจ้าข้า" แล้วกราบนมัสการพระองค์...

คุณพ่อทิมขณะชูศีล: เป็นบุญของเราที่เห็นพระองค์ในศีลมหาสนิท
ตอบกลับโพส