สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 96 "พระสงฆ์ของพ่อแทบทุกคนเป็นผู้เรียนรู้" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("Almost All My Pri

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 891
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ เม.ย. 08, 2022 11:42 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 96 "พระสงฆ์ของพ่อแทบทุกคนเป็นผู้เรียนรู้" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("Almost All My Priests Are Learned Men" Testimony of Catalina Rivas CL-96)

ขอบคุณ: Google ศัพท์อังกฤษเป็นไทย

(ดาวน์โหลดสารทุกสาร (ภาษาอังกฤษ) ฟรีได้ที่ www.LoveAndMercy.org สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)

พระสงฆ์ของพ่อแทบทุกคนเป็นผู้เรียนรู้

CL-96 18 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

ในการวางรากฐานของพระศาสนจักรของพ่อ พ่อเลือกชาวประมงที่สามารถเข้าใจเหมือนกับชาวชนบทในปัจจุบัน ไม่มีอะไรมากกว่านั้น ลําดับต่อมา พ่อต้องการเลือกบุคคลในกลุ่มของผู้ที่เรียนรู้ ซึ่งจะกลายเป็นผู้ที่ฉลาดกว่าที่เคยฉลาด ไม่ใช่เพราะการเรียนที่มากล้น แต่ด้วยหลักการสอนของพ่อ เปาโลผู้เป็นที่รักของพ่อ เป็นนักปราชญ์ในหลักการสอนของชาวยิว เขาได้กลายเป็นดวงไฟสว่างเจิดจ้าของหลักการสอนของพ่อที่พ่อเทศน์ไว้

ตลอดศตวรรษที่ผ่านมา นักปราชญ์และผู้ไม่มีการศึกษาได้สืบทอดกันมา กระทั่งในวันนี้ ที่พระสงฆ์ของพ่อแทบทุกคนเป็นผู้เรียนรู้ แต่พวกเขาไม่ค้นพบว่า พระปรีชาญานของพ่อเป็นที่ถูกใจของพวกเขาเหมือนความฉลาดของมนุษย์ ถึงขนาดเอาพระปรีชาญานของพ่อวางเป็นอันดับสอง หลังความฉลาดของมนุษย์

บางคนถึงกับอุทิศชีวิตของพวกเขา เพียงเพื่ออธิบายหลักคําสอนที่ล้มเหลวในแสงสว่างของความมีชัยที่ใหม่เอี่ยมตลอดกาล จากหลักคําสอนของพ่อ พวกเขาเอาแค่แป้งที่มากพอที่จะปะหน้าและปะมือของพวกเขา...

ถ้าฟรังซิสเป็นแค่ธรรมดาสามัญ และได้เกลียดชังการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสวรรค์ ผู้ติดตามพ่อในยุคปัจจุบัน คิดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และเกิดความสับสน ขนาดพูดว่า วิทยาศาสตร์ของมนุษย์มีประโยชน์ และมีความสําคัญยิ่งกว่าการเป็นพระสงฆ์ แต่ทว่า พวกเขาได้ฝังไข่มุกทรงคุณค่าของการเป็นพระสงฆ์ หลักการสอนของพ่อไว้ที่ใด? บางที มันอาจจะเป็นหลักการสอน ที่ต้องจํากัดตัวเองในสิ่งของภายนอก ปราศจากการเข้าสู่ความลึกซึ้งของมโนธรรม และการกระทําของมนุษย์

นี่คือสาเหตุที่พ่ออยู่ที่นี่เพื่อเตือนลูก ลูกให้พ่อความฉลาดแบบพร้อมมวล หรือ ลูกไม่สามารถแสร้งการทําให้กลับใจของโลก ด้วยแม่นํ้าต่างๆของวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ ลูกผู้ได้อุ้มชูตําแหน่งศาสตราจารย์ต่างๆของมนุษย์ ที่หุ้มตัวด้วยวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ จงสําเหนียกถึงสิ่งนี้ จงพยายามกําจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นไม่ให้ลูกได้เข้าใจในความหมายของคําพูดของพ่อที่ธรรมดาแต่ลึกซึ้งของพ่อ จงศึกษาคําพูดเหล่านี้! จงเสนอผลไม้เหล่านี้ให้กับโลกที่แสนจะสับสนวุ่นวาย ผลไม้ที่พ่อรู้ว่าจะให้ผู้ใดก็ได้ที่ศึกษาพระปรีชาญานของพ่อ และพวกเขาจะมีพลังขับเคลื่อนคนอื่นในการแสวงหาพ่อ

มีศาสตราจารย์มากมายในโลกแต่มีความล้มเหลวจํานวนมากมายในสวรรค์! จงไตร่ตรองให้ดีและอย่าถูกหลอก: ผู้ใดที่กระหาย มาหาพ่อและดื่ม...

ALMOST ALL MY PRIESTS ARE LEARNED MEN

CL-96 18-Jan-96 Jesus

To lay the foundation of My Church, I took fishermen who could understand what a modern peasant can, and no more. Next, I wanted to select from among the learned men who had become wiser than what they were, not with vast studying, but with My doctrine. The beloved Paul was a scholar in the Jewish doctrine, and he became a luminous beacon for the one I had preached.

Through the passing of the centuries, scholars and illiterates followed, until today when almost all My priests are learned; but they do not find My wisdom so pleasing so as to place human wisdom on a second level.

Some, rather, dedicate their lives only to the explanation of a teaching that fails in the light of forever-new conquests. From My doctrine they take enough flour only to plaster their face and hands…

If Francis was so simple that he abhorred all nonecclesiastical study, My present day followers think of things that are usually human and become confused saying that human science is useful and even more necessary for the priest. But, where have they buried the precious pearl of the priesthood, of My doctrine? Perhaps it is a doctrine that must limit itself to certain exterior things without entering the profoundness of the conscience and human acts.

That is why I am here, to warn you. You give Me your intelligence entirely or you cannot pretend to convert the world with the rivers of human science. You, who have raised human professorships dressed only in human science, be aware of this. Try to remove that obstacle which impedes you from grasping the meaning of My simple yet profound words. Study them! Present the fruits to the deeply disturbed world; the fruits that I know to give to whomever studies My wisdom, and they will have the power to move the rest in search of Me.

So many doctorates on earth, but so many failures in Heaven! Think it over and do not be deceived: he who thirsts, come to Me and drink…
ตอบกลับโพส