สารพระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 97 "พ่อกําลังจะหวลกลับมา: แจ่มแจ้งและรุ่งโรจน์" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 889
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อังคาร เม.ย. 12, 2022 11:18 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 97 "พ่อกําลังจะหวลกลับมา: แจ่มแจ้งและรุ่งโรจน์" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("I Am About To Return: Obvious And Glorious" Testimony of Catalina Rivas CL-97)

ขอบคุณ: Google ศัพท์อังกฤษเป็นไทย

(ดาวน์โหลดสารทุกสาร (ภาษาอังกฤษ) ฟรีได้ที่ www.LoveAndMercy.org สารภาษาไทย แปลและโพสต์สองสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com
เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)

พ่อกําลังจะหวลกลับมา: แจ่มแจ้งและรุ่งโรจน์

CL-97 18 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

เสียงสะท้อนของการสําแดงมาจากไกลและใกล้ พ่อดําเนินในวิถีทางที่ปรองดองกับเสียงที่กระตุ้นให้มีการสะท้อนมากกว่าเก่าของผู้ที่ดื้อรั้น ผู้ที่ใจแข็งกระด้าง ผู้ที่ไม่ต้องการ
ถูกครอบครองโดยพ่อ พ่อได้วางแผนการของพ่อแล้ว และพ่อจะใช้มันอย่างไม่ผิดพลาด

พ่ออ่อนแอหรือเมื่อพ่ออนุญาตให้พวกเขาก้าวร้าวล่วงเกินพ่อ? พ่อไม่มีประสิทธิภาพในการตอบโต้การวางก้ามของมนุษย์หรือ? มีผู้ใดหรือที่จะสูดลมหายใจโดยปราศจากการแกว่งกระตุ้นปอดของพวกเขาจากพ่อ? มันไม่ได้ทําความพึงพอใจให้กับพ่อที่จะดุดันกับมนุษย์ สิ่งสร้างที่โปรดปรานของพ่อ เพราะพลังของพ่อจะทําลายพวกเขา และความรักของพ่อจะไม่ได้รับการตอบสนอง ความรักนี้ที่เคลื่อนพ่อให้รอในชั่วโมงที่เหมาะเจาะ และเหนือกว่านี้อีกก็คือการเตรียมชั่วโมงที่เหมาะเจาะในการกลับใจ
นี่คือสาเหตุที่คนดีเจ็บปวดในขณะนี้ ขณะที่คนเลวงงงันกับความสุขชื่นต่างๆของพวกเขา ไม่ใช่นะ พ่อจะไม่รอในการให้หลักฐานของความชื่นชอบของพ่อต่อผู้คนประเภทแรก พวกเขาจะไม่รออีกต่อไป เพราะพ่อกําลังจะหวลกลับมาสู่ผู้ที่รักพ่อ และพ่อจะกลับมา ไม่แอบแฝงอีกแล้ว แต่จะแจ่มแจ้งและรุ่งโรจน์ แม่ของพ่อ พรหมจารี จะมากับพ่อ ราชินีที่แท้จริงของจักรวาล ที่พ่อได้สร้างด้วยวิสัยทัศน์ของชัยชนะอันดับต่อมา ถูกแล้ว พ่อจะมา จงคอยพ่อ แต่อย่าเค้นสมองของลูกครุ่นคิดว่า พ่อจะสําแดงตัวพ่ออย่างใด พ่อไม่ได้ให้ลูกได้เห็นแม้แต่แว่บเดียว เพื่อว่า เมื่อมันเกิดขึ้น ความสุขอิ่มเอิบใจของลูกจะบริบูรณ์ เมื่อลูกเห็นพ่อ ลูกจะรู้ทันทีว่าเป็นพ่อ

ทุกคนจงอ่อนน้อมต่อการเตือนของตัวแทนของพ่อ ผู้ที่พ่อได้มัดติดกับกางเขนของพ่อ เป็นเวลานานมาแล้ว เขาจะบอกลูกสิ่งที่ลูกต้องการอยากรู้ในขณะนี้ และถ้าปราศจากการยืนยันของเขา อย่าคิดว่ามันเป็นความจริง หรือมันดี ที่มองเห็นว่าศักดิ์สิทธิ์ จงอยู่ในอ้อมแขนของแม่ของพวกลูก อยู่ในหัวใจของพ่อ อยู่ในนํ้าพระทัยของพระบิดาเจ้าของเรา จงดําเนินอยู่ในเสมอไป...

I AM ABOUT TO RETURN: OBVIOUS AND GLORIOUS

CL-97 18-Jan-96 Jesus

The echoes of the next manifestations come from far and near. I proceed in such a way that the agreement of voices incites to more reflection the obstinate, the hardened ones, the ones who would not want to be conquered by Me. I have drawn My plan and I will unerringly put it to work.
Am I weak when I allow that they offend Me? Am I impotent to react against man’s insolence? And, who would ever breathe without Me stirring their lungs? It does not please Me to be tough with man, My favorite creature, because My strength would destroy him and My love not reciprocated, this love that moves Me to wait for the favorable hour, better still, to prepare the favorable hour of conversion.

That is why the good suffer now, while the bad continue to be dazed by their pleasures. No, I will not delay in giving the former the proof of My affection; they will wait no longer because I am about to return to you who love Me and I will return, no longer hidden, but obvious and glorious. The Virgin, My Mother, will be with Me, the true Queen of the Universe, that I have created with the vision of her next triumph. Yes, I will come, wait for Me but do not rack your brains wondering how I will manifest Myself; I do not let you catch a glimpse, so that when it happens, your happiness will be complete. And when you see Me, you will recognize Me immediately.

Be docile, everyone, to the warnings of My Vicar, whom I bound to My Cross a long time ago. He will tell you what you would want to know now and, without his confirmation, do not consider truthful or good anything that is apparently holy. Be in the arms of your Mother, in My Heart, in the will of our Divine Father; remain thus…
ตอบกลับโพส