มิสซาวันศุกร์ต้นเดือนที่สหรัฐอเมริกา พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ตอนเช้า 9:00 น

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 891
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

เสาร์ พ.ค. 07, 2022 12:25 pm

สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันศุกร์ต้นเดือนที่สหรัฐอเมริกา ผมกับภรรยาได้ไปร่วมมิสซาพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ตอนเช้า 9:00 น (พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเป็นความรักของพระเป็นเจ้าที่มีต่อพวกเรา มาก่อนพระเมตตา ความรักมาก่อนแล้วความเมตตาก็ตามมาติด ๆ)

ก่อนจบมิสซาคุณพ่อเคลเม้นท์ ให้พรแก่ผู้ถวายตัวให้กับพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและมีการเสกสายคาดคอที่มีรูปของพระองค์ ให้ทั้งสามคน แล้วก็มีบทเทศน์เด็ดที่ฟังแล้วจิตใจชุ่มชื่น กระตือรือล้น ร้อนรนปานไฟเผา ปราถนาจะเผยแพร่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าให้กับทุกคน

กลับถึงบ้านผมก็นึกได้ว่า ได้เขียนบทความพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ฯเมื่อหลายปีมาแล้ว ตีพิมพ์ในนิตยสารอิสระของคณะสงฆ์พระมหาไถ่และโพสต์ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม (ค้นหาจนพบข้อมูล หลักฐาน อ้างอิงครบถ้วน) จะเสนอบทความและรูปภาพประกอบตามมาทันทีครับ (ขอบคุณน้องตุ๊กอีกครั้งที่พิมพ์ ตรวจสํานวน การสะกด ของบทความ)

บทเทศน์เด็ดของคุณพ่อเคลเม้นท์: เป็นสิทธิ์พิเศษของเราที่ได้มาร่วมมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์นี้

บางคนที่มาร่วมมิสซานี้อาจได้เห็นพระองค์ บางคนอาจได้ยินเสียงของพระองค์ บางคนอาจได้มีนิมิตรเกี่ยวกับพระองค์ สัมผัสพระองค์ พระองค์ประทับในปังและเหล้าองุ่นที่พ่อจะเสก ไม่ใช่เป็นแค่การระลึกถึงพระองค์ พระองค์ประทับในปังในเหล้าองุ่นจริง จงเผยแพร่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ให้ทุกคนได้รู้ได้สัมผัส

คุณพ่อ: พระเป็นเจ้าดี
ลูกวัด: ตลอดเวลา
คุณพ่อ: ตลอดเวลา
ลูกวัด: พระเป็นเจ้าดีศุกร์ 24 มิถุนายน 2022 ฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า พระเป็นเจ้า

วันฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า จะเป็นวันที่ 19 หลังวันฉลองการเสด็จมาของพระจิตเจ้า (Pentacost) ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ วันฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์จะเป็นวันศุกร์เสมอครับ

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
(The Sacred Heart, Most Sacred Heart of Jesus)

ศตวรรษที่ 11: ความเป็นมาของพระองค์ เริ่มเมื่อศตวรรษที่ 11 ประวัติพระศาสนจักรได้บันทึกว่า คณะนักบวชเบเนดิกติน (Benedictine) เป็นผู้เริ่มรณรงค์เผยแพร่ความศรัทธา
ศตวรรษที่ 13-16: เป็นที่แพร่หลายในคณะนักบวชฟรังซิสกัน (Franciscans) ดอมินิกัน (Dominicans) เยซูอิต (Jesuits) ฯลฯ เป็นส่วนตัว เป็นคณะ ไม่ทั่วไปในพระศาสนจักร จุดรวมความศรัทธาก็คือ รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 ของพระเยซูเจ้า พระเป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของมวลมนุษยชาติ (พระหัตถ์ทั้งสอง พระบาททั้งสอง และสีข้าง ที่ทหารโรมันใช้หอกแทงทะลุอก เข้าหัวใจ ให้แน่ใจว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์จริง)

ศตวรรษที่ 17: นักบุญ ยัง เอิ๊ดส์ (Saint Jean Eudes, 14 พฤศจิกายน 1601 – 19 สิงหาคม 1680, 342 ปีที่ผ่านมา) คุณพ่อคณะเยซูอิต ซึ่งต่อมาเป็นผู้ก่อตั้งคณะนักบวชแห่งพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีอา (The Eudists = Congregation of Jesus and Mary) และคณะภคินีแห่งพระแม่มารีอาแห่งความเอื้อเฟื้อ แห่งที่พึ่งพิง (Sisters of Our Lady of Charity of the Refuge) ก็ประกาศในที่สาธารณะ รณรงค์สร้างกระแสความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ฯ ท่านนักบุญเป็นอัครสาวกแห่งพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีอา (The Sacred Heart of Mary, Immaculate Heart of Mary) แต่หัวใจของท่านก็มีความรัก ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า พระเป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของมวลมนุษยชาติ ท่านจัดวันฉลองรวมกัน แล้วเริ่มแยกวันฉลองต่างหาก

31 สิงหาคม 1670 (352 ปีที่ผ่านมา): วันฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ฯ อย่างเป็นทางการครั้งแรก ที่บ้านเณรใหญ่ของเมืองแรนส์ (Grand Seminary of Rennes, ตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส)
20 ตุลาคม 1670: วันฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ฯ ครั้งที่ 2 ในประวัติพระศาสนจักร ที่เมือง กูต๊องซ์ (Coutances, ตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส)

27 ธันวาคม 1673 (349 ปีที่ผ่านมา): นักบุญ มาร์กาเร็ต มารีย์ อาลาก๊อก (Saint Margaret Mary Alacoque, 22 กรกฎาคม 1647 – 17 ตุลาคม 1690, 332 ปีที่ผ่านมา) ภคินีคณะพระแม่มารีอาแห่งการเยี่ยมเยือน (The Order of the Visitation of Holy Mary, Visitation Order, Filles de Sainte-Marie, Visitandines, Salesian Sisters, Visitationists) รายงานกับผู้ใหญ่ในคณะว่าพระเยซูเจ้า พระเป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของมวลมนุษยชาติ ได้ทรงปรากฏองค์ และอนุญาตให้ท่านนักบุญเอาศีรษะซบพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เหมือนที่ทรงอนุญาตให้นักบุญเกอร์ทรูด (St. Gertrude, 6 มกราคม 1256 – 17 พฤศจิกายน 1302, 720 ปีที่ผ่านมา, ภคินีของคณะนักบวชเบเนดิกติน ชาวเยอรมัน) ได้ทำมา พระเป็นเจ้าทรงเปิดเผยถึงความรักอันมหัศจรรย์มากหลายของพระองค์ ให้ท่านนักบุญได้รับรู้ รับทราบ ทรงมีพระประสงค์ให้ความมหัศจรรย์เหล่านี้ เป็นที่รู้จักของมวลมนุษย์ เผยแพร่มหาสมบัติล้ำค่าแห่งความดีงามของพระองค์ และพระองค์ทรงเลือกท่านนักบุญสำหรับงานชิ้นนี้

มิถุนายน/กรกฎาคม 1674 (348 ปีที่ผ่านมา): พระเยซูเจ้า พระเป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของมวลมนุษยชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้มวลมนุษย์ ถวายเกียรติพระองค์ในพระรูปลักษณ์ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ท่านนักบุญบันทึกว่า พระกายของพระองค์ทรงแสงสว่างเจิดจ้าด้วยความรัก ด้วยพระบารมีของพระผู้สร้างจักรวาล เจ้าชีวิตของทุกสรรพสิ่ง มีพระประสงค์ให้มีการศรัทธาชดเชยบาปต่อความรักของพระองค์ ด้วยการหมั่นรับศีลมหาสนิท โดยเฉพาะวันศุกร์ต้นเดือน (First Friday of the Month) และใช้เวลารำลึก รำพึง ถึงชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ (Holy Hour = คืนวันพฤหัสที่พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานด้านร่างกายและวิญญาณในสวนมะกอก (Garden of Gethsemane) ก่อนที่จะทรงรับทรมาน ถูกตรึงกางเขนในวันรุ่งขึ้น

(Mathew 26:38): “จิตวิญญาณของเราเศร้าสลดถึงตาย อยู่ที่นี่และเฝ้าอยู่กับเรา”

(Mathew 26:39): …พระเยซูเจ้าทรงเคลื่อนพระองค์ออกห่างจากอัครสาวก พระพักตร์ซบพื้นดิน และสวดภาวนา “ข้าแต่พระบิดาของลูก ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ถ้วยนี้ถูกยกไปจากลูก ทว่าไม่ใช่เป็นความต้องการของลูก แต่เป็นพระประสงค์ของพระองค์”

(Mathew 26:40): …พระเยซูเจ้าทรงกลับไปหาอัครสาวก แล้วก็พบว่านอนหลับกันทุกคน “พวกท่านไม่สามารถที่จะอยู่เฝ้ากับเราแม้แต่สักชั่วโมงเดียวเลยหรือ?”

ค.ศ. 1856 (171 ปีที่ผ่านมา): บุญราศีพระสันตะปาปา ปีอุสที่ 9 (Pope Pius IX, 13 พฤษภาคม 1792 – 7 กุมภาพันธ์ 1878, 144 ปีที่ผ่านมา อายุ 86 ปี) ทรงมีพระราชโองการประกาศให้มีวันฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ทั่วพระศาสนจักร ประวัติชีวิตของพระองค์น่าสนใจมากครับ

(1) พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก (16 มิถุนายน 1846 – 7 กุมภาพันธ์ 1878, 144 ปีที่ผ่านมา)

(2) เป็นผู้จัดสังคายนาวาติกันครั้งแรก (First Vatican Council, ค.ศ. 1869, 153 ปีที่ผ่านมา)

(3) มีพระราชโองการประกาศยืนยันความเชื่อว่าพระแม่มารีอาทรงปฏิสนธินิรมล

(4) พระราชทานชื่อ “พระมารดานิจจานุเคราะห์” (Our Mother of Perpetual Help) ในพระรูปของพระแม่มารีอายุคไบแซนไทน์จากเกาะครีท ประเทศกรีก (Byzantine, Crete) แล้วมอบให้คณะสงฆ์พระมหาไถ่เป็นผู้ดูแล (Redemptorists) – พระรูปนี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดนักบุญอัลฟอนโซ ผู้ก่อตั้งคณะพระมหาไถ่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี (Saint Alfonso de Liguori) และพระรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์นี้ ก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก มีนพวารขออัศจรรย์จากพระเป็นเจ้าผ่านพระแม่มารีอาอยู่ทุกวัดของคณะพระมหาไถ่ และของคณะอื่น ๆ ครับ

บุญราศีพระสันตะปาปาปีอุสที่ 9 ยังทรงมีพระราชกิจอีกหลายอย่างครับ

นักบุญจอห์นพอลที่ 2 พระสันตะปาปาแห่งพระเมตตา ทรงมีพระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งพระองค์ให้เป็นบุญราศี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2000 (22 ปีที่ผ่านมา) วันฉลอง 7 กุมภาพันธ์

ปัจจุบันวันฉลองพระหฤทัยศักดิ์จะเป็นวันที่ 19 หลังวันฉลองการเสด็จมาของพระจิตเจ้า (Pentacost) ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ วันฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์จะเป็นวันศุกร์เสมอครับ

พระเยซูเจ้า พระเป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของมวลมนุษยชาติ ทรงให้สัญญา 12 ประการกับนักบุญมาร์กาเร็ตว่า ถ้าผู้ใดมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระองค์จะทรงมอบให้

สัญญา 12 ประการมีดังนี้ครับ:
1.จะทรงโปรดประทานพระพรที่จำเป็นในแต่ละช่วง ขั้นตอน เวลาของชีวิต
2.จะทรงประทานสันติสุขในครอบครัว
3. จะทรงปลอบประโลม เป็นที่พึ่ง ในช่วงที่มีทุกข์ มีปัญหา
4.จะทรงเป็นที่พักพิงในชีวิต และโดยเฉพาะในความตาย
5. จะทรงอวยพรแบบล้นเหลือเพียบแปล้ในทุกสิ่งที่กระทำ
6. คนบาปจะค้นพบในหัวใจของพ่อ บ่อเกิดของมหาสมุทรแห่งความเมตตาไร้ที่สิ้นสุด
7. หัวใจเฉื่อยชาของดวงวิญญาณจะร้อนรน
8. หัวใจร้อนรนจะพุ่งโลดไปสู่ความบริบูรณ์พร้อมสรรพ
9. จะทรงอวยพรทุกแห่งที่มีพระรูปพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ตั้งประดิษฐานและเคารพสักการะ ในที่เปิดเผยต่อผู้คน
10. จะทรงประทานอำนาจให้พระสงฆ์สัมผัสหัวใจที่แข็งกระด้างที่สุดได้
11. ชื่อของทุกผู้คนที่เผยแพร่รณรงค์กระแสศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ จะถูกจารึกตลอดนิรันดรในหัวใจของพ่อ
12. ในหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาของพ่อ พ่อสัญญาว่าหัวใจอันทรงพลังอำนาจด้วยความรักของพ่อ จะให้ทุกคนที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือนติดต่อกัน 9 เดือน ได้รับพระหรรษทานแห่งการพลีกรรม ชดเชยบาป ช่วงสุดท้ายในชีวิต พวกเขาจะไม่สิ้นใจในความไม่สบใจของพ่อ หรือไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และหัวใจของพ่อจะเป็นที่พักพิง แข็งแรงมั่นคง ในชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตของพวกเขา

ขอบใจ: น้องตุ๊กทีมสายัณห์ทัวร์ (ตรวจสำนวน ค้นหาการสะกดชื่อเฉพาะเป็นภาษาไทย ไวยากรณ์ พิมพ์)

References:
http://www.churchyardinn.com/churchpict ... 0WA,%20USA)
http://www.uniontown.us/
http://en.wikipedia.org/wiki/Palouse
http://en.wikipedia.org/wiki/Land-grant_university
http://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_Heart
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Pius_IX
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Wounds
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Eudes
http://en.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Marie_Alacoque
http://saints.sqpn.com/saint-margaret-mary-alacoque/
http://saints.sqpn.com/visitation-nuns/
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Boniface
http://en.wikipedia.org/wiki/Archbishop_of_Mainz
http://en.wikipedia.org/wiki/Frankish_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tours
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Gregory_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Constantine
http://en.wikipedia.org/wiki/Franks
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire
ตอบกลับโพส