หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 102 "ชัยชนะแด่มนุษย์แห่งความปราถนาดี" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส

โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ค. 21, 2022 11:57 am
โดย Yan Agape
สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 102 "ชัยชนะแด่มนุษย์แห่งความปราถนาดี" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("Victory to Men of Good Will" Testimony of Catalina Rivas CL-102)

ขอบคุณ: Google ศัพท์อังกฤษเป็นไทย

(ดาวน์โหลดสารทุกสาร (ภาษาอังกฤษ) ฟรีได้ที่ www.LoveAndMercy.org สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ รวมสารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)


ชัยชนะแด่มนุษย์แห่งความปราถนาดี

CL-102 19 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

ท่ามกลางความฉลาดเจิดจ้าอันดับแรกของการสร้าง บุรุษผู้หนึ่งได้ก้าวมาในโลกที่ถูกสร้าง ตัวแทนของพ่อ และทุกสรรพสิ่งสร้าง พ่อวางเขาระหว่างสวรรค์และโลก ในสถานะการของผู้ครอบครอง และผู้กราบนมัสการ ผู้ครอบครองแห่งโลก และผู้กราบนมัสการแห่งพระผู้เป็นเจ้า

อาดัม อันดับแรกและเดียวดาย ไม่เข้าใจอะไรแต่สําเหนียกนิดๆถึงการแนะนำที่จุดเริ่มต้นของผลงานนี้ของพ่อ น้อมรับเต็มเปี่ยม ที่เคารพอิสรภาพ และความกระจ้อยร่อยของมนุษยชาติที่ถูกสร้าง พ่อมาเพื่อความสําเร็จพร้อมบริบูรณ์ และพ่อได้ชี้ถนนที่สมควรจะเดินไปสู่การปรับปรุงซึ่งพ่อเองเป็นผู้กระตุ้นดลใจ

แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ หลังจากหลายศตวรรษของการงาน พ่อไม่ได้หยุดพักเพื่อเห็นแก่สิ่งสร้าง และพ่อกระทําในการนําเหมือนกับใช้มือให้กับมวลมนุษยชาติมุ่งไปเป้าหมายใหม่ๆตลอดเวลา ความฝันหลายอย่างได้สลายในความคิดเพราะพ่อต่อต้านจุดประสงค์ที่ไม่ได้สอดคล้องกับความปรารถนาของพ่อ พ่ออนุญาตให้ความฝันที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย ดํารงแนบแน่นในความคิดของบางคน และพ่อยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องการแบกเชื้อของความก้าวหน้าของมนุษยชาติในตัวพวกเขา

ผู้ที่ตัดสินแบบเร่งรีบ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสัญญาณที่บ่งบอกความแน่นอนของการให้ความช่วยเหลือของพ่อ ดังนั้นเขากีดกันตัวเองไม่ให้เข้าสู่แผนการณ์ที่พ่อกําลังรวบรวมมากขึ้นในแต่ละทีของการให้แก่โลก ให้แก่ผู้ได้รับการเลือกสรร ความดีงามที่ยิ่งใหญ่ ความมีชีวิตชีวา และการกระทําที่เป็นประโยชน์ในทรวงอกของความปรารถนาของพ่อ

ช่างเป็นความโอหังของการตะโกนของมนุษย์ที่ขัดแย้งกับพ่อ! จงนิ่งสงบ สันติสุข อย่าโมโหโทโส สิ่งสร้างของพ่อ เพราะลูกกําลังหลงผิด และอยู่ในความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่

ลูกผู้นอนพักขณะที่แกว่งไกวตัวของลูกๆในชิงช้าของประโยชน์ที่ผ่านไป อะไรเป็นบทสรุปที่ลูกได้คาดคิดไว้? ทําไมลูกถึงเริ่มง่วงเหงาหาวนอน คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําก็คือไม่แทรกแซงผู้ที่ต่อต้านพ่อ หรือผู้ที่ฟังพ่อ? ลูกไม่อาจจะทำตัวให้สงบราบรื่นเช่นนี้ เพราะมีบุคคลผู้หนึ่งที่ต้องการกระทําแบบฉับพลันทันทีทันใด พ่อคือบุคคลผู้นั้นที่มีความถูกต้องที่ต้องการทําเช่นนั้น จงลงจากชิงช้า และฝึกตัวของลูกในความเที่ยงธรรม จงทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวลูก และต่อผู้อื่นที่วอนขอแก่ลูก ตื่นเถอะ ได้เวลาแล้ว!

สำหรับผู้คนที่ไม่ต่อต้านพ่อ พ่อต้องชี้ไปที่เหตุผลอื่น การน้อมรับที่ลูกถวายให้พ่อนั้นมันก็ดีอยู่ดอก แต่มีบางสิ่งที่ยังขาดเหลืออยู่อีก ลูกต้องรู้ว่า ลูกคือเครื่องมือของความเที่ยงธรรม ลูกต้องเอาคําพูดของการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ไม่สร้างความเสียหาย แต่เป็นสิ่งดีงามแก่ผู้อื่น นี่คือลูกขาดการชักจูงที่พ่อคือผู้เคลื่อนลูก แม้จะในความไม่บริบูรณ์ของลูก ดีกว่านี้อีกคือ พ่อพอใจในการเปลี่ยนแปลงลูก ที่จะทําให้ลูกเป็นตัวอย่างแก่ทุกคน

วันนี้ลูกรู้สึกว้าเหว่ แต่มีจํานวนของลูกๆมากมาย และไม่ช้านี้ พ่อจะรวบรวมพวกลูกให้เป็นหินแกรนิตที่ต่อต้านความผิดพลาดที่จะแตกสลาย เร็วๆนี้ ลูกจะมีผู้นําคนใหม่ ที่จะนํากองทัพของลูก และปัดเป่าใจที่ไม่แน่นอนที่เป็นอันตราย เพื่อจุดสุดท้ายนี้ พ่อวางมีคาแอลบนโลก แต่เขาไม่ใช่ผู้เดียวเท่านั้น เพราะพ่อได้ส่งอัครเทวดาองค์อื่นๆมาป้องกันลูก และให้ความช่วยเหลือแก่ลูก ด้วยการให้คําปรึกษา และพลังอำนาจ

เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเพรียง จากเบื้องบนที่สูงส่ง ประโยคนี้จะลงมา: ชัยชนะแด่มนุษย์แห่งความปรารถนาดี

VICTORY TO MEN OF GOOD WILL!

CL-102 19-Jan-96 Jesus

Among the first brilliance of creation came forth a man who would be in the created world, My representative and that of all creatures. I put him between Heaven and earth, in a situation as dominator and worshipper: dominator of the earth and worshipper of the Divinity.

Adam, first and alone, did not understand anything but the little that was advisable at the beginning of this work of Mine, all-willing to respect the freedom and the smallness of the humanity created. But I came to achieve perfection and I indicated the road that should be traveled to reach the improvement for which I Myself gave the inspiration.

Even now, after so many centuries of work I do not pause in favor of the creature, and I act to lead, as though by the hand, all humanity towards always new goals. Many dreams are undone in the mind, because I oppose the purposes that are not in conformity to My Desire. I allow other dreams, that are harmless, to remain firm in the minds of some, and I am willing to give help to those who really carry in themselves the germs of the future progress of humanity.

He who judges with haste does not know which are the signs that show the certainty of My help. Therefore, he deprives himself of entering in the design that I am consolidating more each time, of giving to the world, to the chosen man, a greater good, a vital and beneficial activity in the bosom of My Desire.

How insolent are the shouts of men who contradict Me! Be calm, peaceful; do not be upset, My creatures, because you are mistaken and in great error.

And you who nap while rocking yourselves in the swing of the benefits that go by, what conclusion do you draw? Why do you grow sleepy thinking that the best thing to do is not to meddle with whoever contradicts Me or listens to Me? You cannot be tranquil like this, because there is someone who requires immediate action and I am justly the one who does it. Get off the swing and train yourselves in righteousness, doing useful things for yourselves and for others who intercede for you. Wake up; it is time!

But to those who do not oppose Me, I must direct another reasoning. The acceptance you offer Me is fine, but something else is lacking. You must know that you are instruments of righteousness, you must take to others a word of innovation that does not cause harm, but much good. That is, you lack the persuasion that I am the one who moves you, notwithstanding your imperfections. Better still, I delight in transforming you, precisely so that you will serve as examples to everyone.

Today you feel lonely, but you are many and soon I will gather you to form a granite block against which all error will shatter. Soon you will have the new leader who will guide your army and dispel all adverse fickleness. Towards this end I have put Michael on earth; but he is not alone, because I have sent other Archangels to defend you and give you assistance with their advice and power. And, when everything is ready, from on high will come down this sentence: victory to men of good will.