สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 103 "ระยะทางระหว่างหนทางของลูกและของพ่อยิ่งใหญ่มากนัก" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 889
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ พ.ค. 27, 2022 10:58 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 103 "ระยะทางระหว่างหนทางของลูกและของพ่อยิ่งใหญ่มากนัก" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("The Distance Between Your Way and Mine is Vast" Testimony of Catalina Rivas CL-103)

ขอบคุณ: Google ศัพท์อังกฤษเป็นไทย

(ดาวน์โหลดสารทุกสาร (ภาษาอังกฤษ) ฟรีได้ที่ https://www.loveandmercy.org/Eng-CL-Reg.pdf สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ viewforum.php?f=8 ใต้หัวข้อ รวมสารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)

ระยะทางระหว่างหนทางของลูกและของพ่อยิ่งใหญ่มาก

CL-103 19 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

พ่อทําให้สิ่งสร้างมองออกไปสู่ขอบเขตของโลกที่เขาไม่รู้และครอบครองพวกเขาอยู่ เพื่อที่จะเข้าใจถึงความลับบางอย่าง และอนุญาตให้เขานําสู่โลกเหมือนกับขุมทรัพย์ล้ำค่า ช่างเป็นความน่าสมเพชสําหรับผู้คนเหล่านั้นที่ไม่ต้องการเข้าใจผลงานของพ่อ! ช่างเป็นความมืดบอดที่ขวางกั้นไม่ให้รู้สิ่งที่น่าสนใจของวิญญาณที่ดํารงชีพแบบโดดเดี่ยวบนโลก!

แต่ทําไมพ่อถึงจูงใจวิญญาณนี้? เพราะพ่อได้สําแดงตัวพ่อในวิญญาณนี้? สิ่งสร้างนั้น จงเข้าใจและเอื้อมจับพ่อ: พ่อต้องการความพยามของวิญญาณนั้น และจะให้รางวัลแก่วิญญาณนั้น วิญญาณนั้นควรบอกพ่อ " พระผู้สร้างของลูก ลูกไม่เข้าใจแบบถ่องแท้ ว่าพระองค์หมายความอย่างไร กระนั้นก็ตาม พระองค์ได้ทำให้ลูกเข้าใจว่าพระองค์รักลูก ด้วยเหตุผลนี้ ลูกวางใจในพระองค์ ลูกน้อมรับ ฟัง และต้องการ เพราะลูกเห็นว่า นั่นคือสิ่งที่พระองค์ต้องการ" อา...ถ้าพวกเราบอกพ่อเช่นนี้ ผู้คนที่สั่นคลอนจะพบสิ่งดีงามแบบล้นเหลือ!

ด้วยเหตุผลนี้ พ่อพูดกับลูกของการละทิ้งตัวเอง และพ่อได้ย้ำอยู่เสมอ เพราะว่าเป็นสิ่งที่พ่อรู้และเห็นเหตุผลที่ลูกไม่ฟังพ่อ มันเป็นเหตุผลอันนี้อันเดียวเสมอ: มันเป็น "ฉัน" ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยตัวเอง ไม่ใช่ความเที่ยงธรรม ถลกเปลื้องของตัวเอง พ่อทวนอีกที: ระยะทางระหว่างหนทางของลูกและของพ่อยิ่งใหญ่มาก ระหว่างเหตุผลเหล่านั้นของลูกและของพ่อ เหตุผลต่างๆที่ทําให้ถูกไม่เชื่อว่าพ่อรักลูก และลูกจะไม่สำเร็จในการถมเหวลึกที่ขวางกั้นเราอยู่ กระนั้นก็ตาม พ่ออยู่กับลูกทุกวัน ทุกชั่วโมงเสมอ และลูกไม่เข้าใจพ่อ ลูกไม่เชื่อพ่อ พ่อรักลูก: จงจํามัน และไตร่ตรองมัน มันไม่ใช่สิ่งที่ไร้ผล ความรักของพ่อไม่ใช่คําพูดที่ว่างเปล่าบอกลูกว่าพ่อรักลูก แต่มันเปี่ยมไปด้วยความจริงและสัญญา พ่อรักลูก และลูกรักพ่อ

ผู้ใดที่รักพ่อจะเห็นความเต็มเปี่ยมของความจริงใจในคําพูดเหล่านี้ที่ได้ประกาศให้ลูก คํายืนยันของพ่อ เพราะพ่อไม่หลอกลวง พ่อรวบรวมความเชื่อทั้งมวลของลูก เพิ่มพูนของขวัญของพ่อแบบต่อเนื่อง และทําให้พวกมันเป็นหลักฐานที่ทําให้ลูกจับต้องความจริงของความรักของพ่อด้วยมือของลูก สิ่งสร้างทั้งหลาย จงนอบน้อม เชื่อในพ่อ และจงอย่าวางใจในตัวเองสืบต่อไป จงรับคําพ่อเถอะ: ด้วยหนทางนี้ลูกจะพบพ่อ

THE DISTANCE BETWEEN YOUR WAY AND MINE IS VAST

CL-103 19-Jan-96 Jesus

I make the creature look out to the thresholds of the unknown world that dominates them, in order to comprehend some secret and allow him to take it to the earth like an intense treasure. What pity for those who do not want to understand My work! What blindness that prevents knowing what most interests the soul who lives solitary on earth!

Yet, why do I allure this soul? Because I manifest Myself in it? May the creature comprehend and take hold of Me: I want her effort and will reward it. She should tell Me: “My Creator, I have not understood well what you mean, yet you have made me understand that You love me. For that reason I trust in You; I accept, listen, and want because I see that You want.” Ah, if only they would tell Me this, those that waver would find so much good!

For this reason I speak to you of renouncing yourselves and I always insist on it. This is because I know and see that the reason why you do not listen to Me is always one: it is always the “I” full of self, not righteousness stripped of self. I repeat: the distance is vast between your way and Mine, between your reasons and Mine, the reasons why you do not believe I love you, that you will not succeed in filling the abyss that separates us. Nevertheless, I am with you every day, every hour, always, and you do not understand Me, you do not believe Me. I love you: remember it; think about it. It is not a fruitless thing. My Love is not empty words telling you that I love you, but it is full of truths and promises. I love you and you also love Me.

He who loves Me will see the fullness of truth in these words that I pronounce to give you the nth testimony of Me, because I do not deceive. I consolidate all your trust, continuously increasing My gifts and making them so evident so as to make you touch the truth of My Love with your hand. Creatures, be docile, believe in Me, and continuously mistrust yourselves. Take My word for it; this way you will find Me.
ตอบกลับโพส