กฎหมายทําแท้งในสหรัฐอเมริกาที่อาจจะทําให้ทั่วโลกต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการทําแท้งเช่นกัน

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 889
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

เสาร์ มิ.ย. 25, 2022 6:31 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอเรื่องราวที่เปลี่ยนโฉมของกฎหมายทําแท้งในสหรัฐอเมริกาที่อาจจะทําให้ทั่วโลกต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการทําแท้งเช่นกัน

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2022 10.11 น: ศาลสูงสุดข องสหรัฐอเมริกา (Supreme Court of the U.S.)ได้ตัดสินพลิกคว่ำคดีทําแท้ง โรสู้กับเวด ( Roe v. Wade) ปี 1973 ที่ว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาปกป้องสิทธิ์ของหญิงมีครรภ์ในการเลือกทําแท้งที่ปฎิบัติกันมา 49 ปี เหตุผลของการพลิกคว่ำคือ ตามข้อแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 10 ของสหรัฐอเมริกาที่ว่า อํานาจที่ไม่ได้ถูกมอบให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยรัฐธรรมนูญ หรือถูกห้ามไม่ให้ ได้สํารองไว้ให้รัฐหรือประชาชน

ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาก็ได้ตัดสินคดีทําแท้งรัฐมิสซิบซิปปี้ ( Mississippi) สู้กับคลินิกแจ็กสัน (Jackson clinic) รัฐห้ามทําแท้งถ้าแม่มีครรภ์ถึง 15 อาทิตย์ คลินิกชนะคดีมาทุกศาล รัฐยื่นอุทธรณ์ถึงศาลสูงสุด ศาลสูงสุดตัดสินว่ารัฐมิสซิบซิปปี้ชนะคดีเพราะรัฐมีอํานาจออกกฎหมายควบคุมการทําแท้งได้ตามข้อแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 10 ของสหรัฐอเมริกาที่ว่า อํานาจที่ไม่ได้ถูกมอบให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยรัฐธรรมนูญ หรือถูกห้ามไม่ให้ ได้สํารองไว้ให้รัฐหรือประชาชน

พอประกาศผลออกมา ชาวอเมริกันทั่วประเทศก็ตื่นเต้น อนุรักษ์นิยม สดชื่นรื่นเริง เสรีนิยม โกรธเคือง ประท้วง

การตัดสินคดีของศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกานี้ น้อยครั้งที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้น มีข้อแก้ไขในรัฐธรรมนูญ หรือศาลสูงสุดตัดสินอีกที (ต้องมีเสียง 5 ต่อ 4 เป็นอย่างน้อย ของจํานวนผู้พิพากษา 9 คน ของศาลสูงสุด)

ชาวอเมริกันรู้ว่า *6 ผู้พิพากษาสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเป็นโรมันคาทอลิก (3 คนได้รับแต่งตั้งโดยอดีตประธานาธิบดี ดอนัล ทรัมพ์ ( Donald Trump) เมื่อท่านเป็นประธานาธิบดี ปี 2016-2020 ) พรรคเดโมแครต (Democratic Party) ตอนนั้นเป็นฝ่ายค้าน ต่อต้านและประท้วง มีบางคนโกหกปั้นเรื่อง นักการเมืองเดโมแครตหลายคนทํานายว่า ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาที่มี 6 คนที่เป็นโรมันคาทอลิกและอนุรักษ์นิยมจะพลิกคว่ำ คดีทําแท้งโรสู้กับเวดเพราะความเชื่อทางศาสนาว่าการทําแท้งเป็นการฆ่าคนผิดบัญญัติสิบประการที่พระเป็นเจ้าทรงประทานให้คริสตชนปฎิบัติตาม 6 ผู้พิพากษาประกาศยืนยันว่า ความเชื่อของพวกเขาไม่มีอิทธิพลเหนือการตีความแปลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญว่ายังไงก็ไปอย่างนั้น

ชาวอเมริกันก็รู้ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจ ไบเดิ่น (Joe Biden) เป็นโรมันคาทอลิก และเป็นโรมันคาทอลิกคนที่สองที่เป็นประธานาธิบดี คนแรกคือ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (John F. Kennedy) (สหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีทั้งหมด 46 คน รวมทั้งโจ ไบเดิ่น คนที่ 46) ประธานาธิบดีโจ ไบเดิ่น ออกประกาศว่า: การตัดสินนี้ไม่เป็นที่สิ้นสุด

ชาวอเมริกันก็รู้ว่า แนนซี่ พีโลซิ ( Nancy Pelosi) เป็นโรมันคาทอลิก (ถูกห้ามไม่ให้รับศีลมหาสนิทจากสังฆราชเขตเมืองซาน ฟรานซิสโกเพราะสนับสนุนการทําแท้ง) เป็นผู้นําของสภาผู้แทนราษฎร เพราะพรรคโดโมแครตมีเสียงส่วนใหญ่ พรรคริพับบลิกัน (Republican Party) เป็นเสียงส่วนน้อย ออกประกาศว่า: พรรคริพับบลิกันวางแผนห้ามทําแท้งทั่วประเทศ

สถิติการทําแท้งในสหรัฐอเมริกาหลังศาลสูงสุดตัดสินคดีโรสู้กับเวด ปี1973: ทําแท้ง กว่า 63 ล้าน (น้อยกว่าจํานวนประชากรของประเทศไทยแค่ประมาณ 9 ล้าน ประชากรของประเทศไทย 70,073,651 คน ข้อมูล 22 มิถุนายน 2022) ทําแท้งกว่า 100,000 ปี 1975-2012 ปัจจุบันน้อยกว่าแสนรายหมื่น-สี่หมื่น

ปัจจุบัน มีกว่า 16 รัฐของ 50 รัฐของสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายให้ทําแท้งได้ บางบริษัทยินดีออกค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการทําแท้งของพนักงาน

สถิติ: มีโรมันคาทอลิก 70,412,021 คนในสหรัฐอเมริกา (เกือบเท่าจํานวนประชากรของประเทศไทย ข้อมูล ปี 2017 22% ของประชากรของประเทศ 329.5 ล้านคน ข้อมูล ปี 2021)

โรมันคาทอลิกในโลก: 1.2 พันล้าน
คริสตชนในโลก (รวมโรมันคาทอลิกและทุกสาขา): 2.54 พันล้าน
คริสตศาสนาเป็นศาสนาใหญ่สุดในโลก: 2.54 พันล้านคน
อันดับสอง: มุสลิม 1.92 พันล้านคน
อันดับสาม: ฮินดู 1.07 พันล้านคน

ประชากรโลก (นับจาก 1 มกราคม 2022): 7,868,873,451 คน

การทําแท้งทั่วโลกปี 2022 จาก 1 มกราคม- 24 มิถุนายน: 20,442,187 ราย (ยังเหลืออีก 6 เดือนถึงจะสิ้นปี- 31 ธันวาคม 2022)

การทําแท้งในประเทศไทย ข้อมูลจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: ปี 2009-2019 มีผู้หญิงกว่า 300,000 คนไปขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาลเพราะทําแท้งไม่สําเร็จ มีเกือบ 100,000 คน เจ็บปวดจากผลข้างเคียงของการทําแท้ง กว่า 20 คนตายต่อปีในช่วงนั้น

ประวัติของสหรัฐอเมริกาที่น่าสนใจ: 13 อาณานิคมของสหราชอาณาจักรในทวีปอเมริกาเหนือ ประกาศอิสรภาพชนะสงคราม ปี 1776 เป็นอิสระแล้วเป็นสหรัฐอเมริกา เพราะ ไม่มีสิทธิ์เท่าเทียมกับประชาชนที่อยู่ในประเทศเกรทบริเทน ( Great Britain) ไม่มีสิทธิ์ส่งผู้แทนไปรัฐสภา ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องและภาษีที่เกี่ยวกับตัวเอง

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา: เป็นเอกสารที่เป็นพื้นฐานกฎหมายของประเทศ

10 ข้อแรกของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 1791 บัญญัติสิทธิ์พื้นฐานของพลเมือง (the Bill of Rights) อันดับแรก: เสรีภาพของการนับถือศาสนา การพูด การพิมพ์/ข่าวสาร การรวมกลุ่ม การร้องทุกข์

สามสาขา/เหล่า ฝ่าย (branches) ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
1. นิติบัญญัติ (legislative): ออกกฎหมาย รัฐสภา (วุฒิสภาและผู้แทนราษฎร)
2. บริหาร (executive): รักษากฎหมาย ( ประธานาธิบดีและทีมงาน)
3. ตุลาการ (judicial): แปล ตีความกฎหมาย ( ศาลสูงสุดและศาลต่างๆ)* ชื่อผู้พิพากษาที่เป็นโรมันคาทอลิก แซมวล เอ อาลิโท (Samuel A. Alito) เบรต คาวานา (Brett Kavanagh) แคลเรน โทมัส (Clarence Thomas) จอห์น จี โรเบิร์ต (John G. Robert) เอมี โคนี บาเรตต์ (Amy Coney Barrett) โซเนีย โซโตมายเอร์ (Sonia Sotomayer)

ข้อมูลอ้างอิง: Google, Britain Kids, www.uscis.gov, wikipedia,, www.cnn.com, www.npr.org, www.theguardian.com, wsj.com, fox news, worldometer info, en.m.wikipedia.org, nytimes.com, senate.gov, pewresearch.org

บทความโดย: San Man (ไลน์) / Yan Agape ( www.newmana.com)

***กราบขอบพระคุณพระเป็นเจ้า พระแม่มารีย์ นักบุญโยเซฟ อัครเทวดาไมเกิ้ล เกเบรียล ราฟาเอล คุณพี่อารักขเทวดา สหพันธ์นักบุญทุกท่าน***
Yan Agape
โพสต์: 889
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อังคาร มิ.ย. 28, 2022 11:25 am

ข่าวคืบหน้าและเพิ่มเติม: 1) 5 สังฆราชของรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกา ตอบศาลสูงสุดตัดสินพลิกคว่ำคดีทําแท้ง โรสู้กับเวด ด้วยการเสนอสารของโป๊ปฟรานซิส "การป้องกันชีวิตที่ยังไม่เกิด เกี่ยวพันใกล้ชิดกับการป้องกันสิทธิ์ของมนุษย์แต่ละสิทธิ์ มันผูกพันกับความยึดมั่นว่ามนุษย์แต่ละคนศักดิ์สิทธิ์และล่วงเกินไม่ได้ในทุกสถานการณ์และทุกขั้นตอนของการเจริญเติบโต"

2) ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาตัดสินคดีให้โค้ชชนะ: เสรีภาพของการนับถือศาสนาถูกปกป้องในรัฐธรรมนูญ (โค้ชฟุตบอลของโรงเรียนคุกเข่าสวด ไม่ได้ชวนเด็กนักกีฬาแต่เด็กร่วมเอง โรงเรียนไล่ออก ปี 2015 โค้ชฟ้องถึงศาลสูงสุด) เป็นชัยชนะที่คดีอื่นๆที่เกี่ยวกับเสรีภาพของการนับถือศาสนาจะชนะด้วย
ตอบกลับโพส