สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 107 "ความรักและความถ่อมตัว" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส การรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่แห่งความรัก

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 891
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ ก.ค. 01, 2022 9:40 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 107 "ความรักและความถ่อมตัว" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส การรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่แห่งความรัก ("Love And Humility", Testimony of Catalina Rivas, The Great Crusade of Love, CL-107)

ขอบคุณ: Google ศัพท์อังกฤษเป็นไทย

(ดาวน์โหลดสารทุกสาร (ภาษาอังกฤษ) ฟรีได้ที่ https://www.loveandmercy.org/Eng-CL-Reg.pdf สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ
viewforum.php?f=8 ใต้หัวข้อ รวมสารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และพระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)

ความรักและความถ่อมตัว

CL-107 19 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

พ่อจะสรรเสริญผู้ที่ถ่อมตัวและนําเขาแบบโดยตรงไปสู่จุดจบของความอ่อนล้าของเขา โดยปราศจากการรับรู้ของคุณภาพต่างๆที่เขาได้ครอบครองบนเส้นทางไปสู่แสงสว่างที่งามพร้อมบริบูรณ์

ผู้ที่ถ่อมตัว ทําความพึงพอใจให้กับพ่อ เพราะพวกเขาผลิตสืบต่อความตํ่าต้อยของพ่อ ความถ่อมตัวของพ่อในตัวพวกเขา ผู้ที่ถ่อมตัว ทําความพึงพอใจให้กับพ่อ เพราะพวกเขาเป็นกระจกของความจริง และพ่อพิจารณาว่า ชีวิตของพวกเขาเหมือนเรื่องราวที่ทรงค่าซึ่งถูกเขียนแบบน่ายกย่องและกระตุ้นหนุนใจต่อสิ่งต่างๆ ผู้ที่เพียรพยายามประกาศความอัปยศของเขาด้วยคําพูด ไม่ใช่เป็นความถ่อมตัวที่แท้จริง บางครั้ง ความถ่อมตัวแบบนี้ได้รับรางวัลบนโลก แต่ในสวรรค์ พ่อจะให้รางวัลที่เหนือว่าของความถ่อมตัวที่มาจากภายในและการโน้มน้าวใจที่แข็งแกร่งในความไม่มีอะไรและความบกพร่องต่างๆของเขา

จุดกําเนิดของความถ่อมตัวอยู่ในหัวใจ เมื่อมันยิ่งเติบโตเท่าใด ความถ่อมตัวก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้น ดังนั้น จงจับกุมความรัก และลูกจะได้รับทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับความถ่อมตัวที่น่ารักและศักดิ์สิทธิ์

จงฝึกทําอย่างเดียวเท่านั้น: เติบโตในความรักที่ส่วนที่เหลือของคุณธรรมขึ้นอยู่ด้วย และการเติบโตในความรักนั้น ลูกก็รู้ส่วนของลูกแล้ว จริงๆแล้ว พ่อให้ความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าแก่พวกเขาที่พยายามขัดแย้งกับตัวของพวกเขาเอง จงเป็นสุข ความถ่อมตัวไม่ใช่ความเครียดกดดัน จงสุขสดชื่นในความรักของพ่อพระเป็นเจ้า โดยปราศจากความโศกเศร้า แต่ร่าเริงของสภาพที่น่าสมเพช ที่เพลิดเพลินกับความมั่งมีทั้งมวลที่ไม่สิ้นสุดของพ่อ

LOVE AND HUMILITY

CL-107 19-Jan-96 Jesus

I shall exalt the humble and lead him straight to the end of his weariness, without him knowing the qualities that he comes to acquire on the road to the perfect Light.

The humble please Me for they reproduce My lowliness, My humiliation, in themselves; the humble please Me because they are the mirror of truth and I consider their life like a precious story in which are written admirable and inspired things. He who strives with words in declaring his wretchedness is not true and humble. Sometimes this kind of humility receives the reward on earth, but in Heaven I shall reward much better that other humility which comes from the interior and firm persuasion of his nothingness and his faults.

The origin of humility is in the heart. The more it grows the greater the humility in the soul. Therefore, secure love and you will receive all that is related to the lovely and holy humility.

May your exercise be only one: to grow in love on which the rest of the virtues depend. And to grow in love, you already know your part. Indeed, I always give greater love to those who make an effort to contradict themselves.

Be happy, humility is not depression. Take joy in My Divine Love, without sadness but cheerful for your miserable condition that enjoys all My infinite richness…
ตอบกลับโพส