สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 108 "ความสุขคือเขาผู้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับพ่อ" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส การรณรงค์ที่ยิ

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 889
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ ก.ค. 08, 2022 12:07 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 108 "ความสุขคือเขาผู้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับพ่อ" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส การรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่แห่งความรัก ("Happy Is He Who Becomes One With Me", Testimony of Catalina Rivas, The Great Crusade of Love, CL-108)

ขอบคุณ: Google ศัพท์อังกฤษเป็นไทย

(ดาวน์โหลดสารทุกสาร (ภาษาอังกฤษ) ฟรีได้ที่ https://www.loveandmercy.org/Eng-CL-Reg.pdf สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ
viewforum.php?f=8 ใต้หัวข้อ รวมสารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และพระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)

ความสุขคือเขาผู้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับพ่อ

CL-108 19 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

ในภูมิภาคที่สูง ที่สิ่งต่างๆของมนุษย์ได้ถูกมองแบบทั้งหมดครบถ้วน และในความบริบูรณ์แห่งความจริง มีผู้คนที่ดํารงชีพรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระประสงค์ของพ่อ และปราถนาแบบร้อนรนต่อการแสดงตัวที่บริบูรณ์และหนึ่งเดียวจากพ่อ พ่อเอ่ยถึงสวรรค์ที่ความรักครองราชย์ชนิดไม่มีคําถามและที่ความสุขสดชื่นถาวร ในการเปรียบเทียบกับการครองราชย์ของความรัก เป็นอํานาจการปกครองในที่ซึ่งความเกลียดชังและความโกรธแผดเผาพวกเขาเหล่านั้นที่สมัครใจปฎิเสธพ่อ

ในสวรรค์มีพระประสงค์ที่นําและทําความพึงพอใจให้กับวิญญาณที่ได้รับพระพร พวกเขาเหล่านั้นที่ต้องการความรักด้วยอิสระและบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวในสิ่งที่จะทำความพึงพอใจให้กับพ่อ นี่ก็คือความปรารถนาของพวกเขา แนบสนิทกับความปรารถนาของพ่อ ไม่มีความแตกต่าง แต่ในทางตรงกันข้าม บริบูรณ์และสันติสุข สอดคล้องกับความปรารถนาต่างๆ

พวกเขาเคยชินกับสิ่งที่พ่อต้องการ เพราะพ่อแสดงให้พวกเขารู้ พวกเขาเป็นอิสระแต่กระตือรือล้น อุทิศตัวให้กับความสําเร็จต่อสิ่งที่ทําให้พ่อพอใจ

พ่อคือความรักที่พวกเขารัก พ่อคือผู้ที่พวกเขาละลายความสามารถและตัวของพวกเขาอย่างหมดสิ้น ดังนั้น ไม่อาจจะสามารถกล่าวว่า มีหลายจุดประสงค์ แม้จะร่วมพร้อมกัน มีแต่จุดประสงค์อันเดียว เพราะความรักเป็นหนึ่งเดียวกัน

ในทางตรงกันข้าม ในนรก ไม่มีความสุข มีแต่ความเกลียดชัง ไม่มีการรวมเป็นหนึ่งเดียว มีแต่ความแยกร้าวที่บริบูรณ์ พวกเขาอยู่ในความมืดที่บริบูรณ์ และอยู่ที่นั่น เพราะความยกย่องหลงตัวเอง ความรักที่ทําให้พวกเขาเกลียดชังพ่อและทุกคน

ด้วยเหตุผลนี้ ความรุนแรงจึงสูงสุดในนรก...บัดนี้ ลูกจงไตร่ตรองถึงสิ่งต่างๆ ที่จะทําให้เป็นเหมือนผู้ได้รับพระพร หรือผู้ถูกลงโทษ ในการจะเป็นผู้ได้รับพระพร มันเป็นความจำเป็นที่ต้องเดินผ่านเส้นทางของการยอมจํานน ในการผู้จะเป็นผู้ถูกลงโทษ เขาผู้นั้นต้องเดินผ่านเส้นทางของความเป็นอิสระแบบบริบูรณ์ นั่นก็คือ ของการขัดขืนต่อต้าน เขาผู้เป็นสุข คือผู้ที่ละทิ้งตัวเองในการรําพึงถึงพ่อกระทั่งเป็นหนึ่งเดียวกับพ่อ ผู้ถูกลงโทษคือผู้ที่คงอยู่ในตัวเขา แล้วกลายเป็นหยิ่งผยองในวิธีที่กลายเป็นอสูรกาย เพราะความอหังการของเขา

จงพุ่งความคิดถึงสิ่งเหล่านี้ และไม่ให้มีอะไรหวานชื่นกว่าที่รู้ความจริงว่า พ่อเตรียมลูกด้วยความกดดันพันอย่าง ในการจูงใจลูกเข้าหาพ่อ และจะให้ลูก ความรักที่เป็นอิสระครองราชย์ในสวรรค์…

HAPPY IS HE WHO BECOMES ONE WITH ME

CL-108 19-Jan-96 Jesus

In the high regions, where human things are seen as a whole and in the completeness of the truth, live those who have perfect union of Will with Me and who anxiously desire from Me the total and sole manifestation. I refer to Heaven, where love reigns unquestionably and where joy is permanent. In comparison with the reign of joy, is the reign in which hate and fury inflames those who voluntarily repudiate Me.

In Heaven, one is the Will that leads and satisfies all the blessed spirits, those that for free and pure love want solely what is pleasing to Me. This is because all their desire lies precisely in Mine: no divergence, but on the contrary, perfect and peaceful harmony of desires.

They are familiar with what I want for I manifest it to them, and they are free but ardently dedicated to the fulfillment of what pleases Me.

Since I am the love that they love, I am He in whom they have dissolved their abilities and themselves entirely. Therefore, it cannot be said that there are many wills, although concurrent, but only one Will because Love is one.

On the other hand, in Hell there is no happiness but hate; no union but complete disagreement. They are in total darkness and are there because of self esteem, a love that makes them hate Me and everyone.

For that reason violence is supreme in hell… Now think about these things and reflect that you could be like the blessed ones, or else, like the condemned. In order to be blessed it is necessary to walk through the road of submission; in order to be condemned one has to go through the road of absolute independence, that is to say of rebellion. Happy is he who leaves himself to contemplate Me until becoming one with Me. Condemned is the one who, remaining in himself, becomes arrogant in such a way that he turns monstrous because of his egoism.

Direct the mind to these things and may nothing be sweeter to know than the fact that I prepare you with a thousand pressures to allure you to Me and to give you the free love that reigns in Heaven…
ตอบกลับโพส