วันอาทิตย์ที่ 17 ในเทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2024 บทอ่าน พระวรสาร และ บทเทศน์เด็ดแทรกอารมณ์ขันของสังฆานุกรแ

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 889
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อังคาร ก.ค. 26, 2022 1:41 pm

วันอาทิตย์ที่ 17 ในเทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2024 บทอ่าน พระวรสาร และ บทเทศน์เด็ดแทรกอารมณ์ขันของสังฆานุกรแทรี่
วัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เมืองเลซี่ รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกา ( Deacon Terry, Sacred Heart Catholic Church, Lacey, Washington, U.S.A. )


บทอ่านที่หนึ่ง ปฐมกาล 18:20-32 (พระเจ้าทรงเที่ยงธรรมและเมตตา)

20 พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ว่า “เสียง​กล่าว​โทษ​เมือง​โส​โดม​และ​โก​โม​ราห์​นั้น​ดัง​เหลือเกิน และ​บาป​ของ​เขา​ก็​หนัก​มาก 21 เรา​จะ​ลง​ไป​ดู​ว่า​เป็นจริง​ตาม​เสียง​กล่าว​โทษ​ทั้งหมด​นี้​หรือ​ไม่ เรา​อยาก​รู้” 22 ชาย​เหล่า​นั้นe จึง​ออก​จาก​ที่นั่น​เดิน​ตรง​ไป​ยัง​เมือง​โสด​ม แต่​อับ​รา​ฮัม​ยัง​ยืน​เฝ้า​พระ​ยาห์​เวห์​อยู่ 23 อับ​รา​ฮัม​เข้า​มา​ใกล้​ทูลถาม​ว่า “พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำลาย​ผู้​ชอบ​ธรรม​พร้อมกับ​คน​อธรรม​เทียว​หรือ 24 ถ้า​มี​คน​ชอบ​ธรรม​อยู่​ห้า​สิบ​คนใน​เมือง​นั้น พระ​องค์​จะ​ยัง​ทรง​ทำลาย​เมือง​นั้น​หรือ พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​อภัย​เมือง​นั้น​เพราะ​เห็นแก่​คน​ชอบ​ธรรม​ห้า​สิบ​คน​ที่อยู่​ที่นั่น​หรือ
25 ขอ​พระ​องค์​อย่า​ทรง​คิด​ที่​จะ​กระทำ​เช่นนั้น​เลย อย่า​ทรง​คิด​ที่​จะ​ฆ่า​คน​ชอบ​ธรรม​พร้อมกับ​คน​อธรรม อย่า​ทรง​กระทำ​กับ​คน​ชอบ​ธรรม​เช่น​เดียว​กับ​คน​อธรรม ขอ​พระ​องค์​อย่า​ทรง​กระทำ​เช่นนั้น​เลย พระ​องค์​ผู้​ทรง​พิพากษา​ตัดสิน​โลก​จะ​ไม่​ทรง​กระทำ​สิ่ง​ที่​ถูกต้อง​หรือ” 26 พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ตอบ​ว่า “ถ้า​เรา​พบ​คน​ชอบ​ธรรม​ห้า​สิบ​คนใน​เมือง​โสด​ม เรา​จะ​ให้​อภัย​เมือง​นั้น เพราะ​เห็นแก่​เขา” 27 อับ​รา​ฮัม​ทูล​อีก​ว่า “ขอ​ประ​ทาน​อภัย​ที่​ข้าพ​เจ้า​บังอาจ​ทูล​เจ้านาย​ของ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​เป็น​เพียง​ฝุ่นผง​และ​ขี้เถ้า 28 ถ้า​ใน​ห้า​สิบ​คน​นั้น​ขาด​ไป​ห้า​คน พระ​องค์​ยัง​จะ​ทรง​ทำลาย​เมือง​นั้น​ทั้ง​เมือง​เพราะ​ขาด​ไป​ห้า​คน​หรือ” พระ​องค์​ตรัส​ว่า “เรา​จะ​ไม่​ทำลาย ถ้า​เรา​พบ​คน​ชอบ​ธรรม​สี่​สิบ​ห้า​คน​ที่นั่น” 29 อับ​รา​ฮัม​ทูล​พระ​องค์​อีก​ว่า “ถ้า​ทรง​พบ​เพียง​สี่​สิบ​คน​ที่นั่น​เล่า” พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​ว่า “เรา​จะ​ไม่​ทำลาย เพราะ​เห็นแก่​สี่​สิบ​คน” 30 อับ​รา​ฮัม​ทูล​ว่า “เจ้านาย​ของ​ข้าพ​เจ้า​อย่า​กริ้ว​เลย ถ้า​ข้าพ​เจ้า​จะ​ทูล​ต่อ​อีก​เป็น​ครั้ง​สุดท้าย ถ้า​พระ​องค์​ทรง​พบ​เพียง​สาม​สิบ​คน​ที่นั่น​” พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​ว่า “เรา​จะ​ไม่​ทำลาย ถ้า​เรา​พบ​สาม​สิบ​คน” 31 อับ​รา​ฮัม​ทูล​ว่า “ขอ​ประ​ทาน​อภัย​ที่​ข้าพ​เจ้า​บังอาจ​ทูล​เจ้านาย​ของ​ข้าพ​เจ้า ถ้า​พระ​องค์​ทรง​พบ​เพียง​ยี่​สิบ​คน​ที่นั่น​เล่า” พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​ว่า “เรา​จะ​ไม่​ทำลาย​เมือง​นั้น เพราะ​เห็นแก่​ยี่​สิบ​คน”
32 อับ​รา​ฮัม​ทูล​ว่า “เจ้านาย​ของ​ข้าพ​เจ้า​อย่า​กริ้ว​เลย ถ้า​ข้าพ​เจ้า​จะ​ทูล​ต่อ​อีก​เป็น​ครั้ง​สุดท้าย “ถ้า​พระ​องค์​ทรง​พบ​เพียง​สิบ​คน​ที่นั่น​” พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​ว่า “เรา​จะ​ไม่​ทำลาย​เมือง​นั้น เพราะ​เห็นแก่​สิบ​คน”

บทอ่านที่สอง โคโลสี 2:12-14 (พระเจ้าทรงเมตตายกเลิกหนี้สินของเรา ทรงอภัยโทษบาปทั้งมวลของเรา)

12 เมื่อ​รับศีล​ล้าง​บาป ท่าน​ทั้ง​หลาย​ถูก​ฝัง​พร้อมกับ​พระ​คริสต​เจ้า​และ​กลับคืน​ชีพ​พร้อมกับ​พระ​องค์​ด้วย​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เดชานุภาพ​ของ​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​บันดาล​ให้​พระ​คริสต​เจ้า​กลับคืน​พระ​ชนม​ชีพ​จาก​บรรดา​ผู้ตาย 13 ใน​อดีต​ท่าน​ตาย​แล้ว​เพราะ​การ​ล่วงละเมิด​และ​ไม่​ได้​เข้า​สุหนัต​ทาง​กาย แต่​พระ​เจ้าโปรด​ให้​ท่านมี​ชีวิต​พร้อมกับ​พระ​คริสต​เจ้า โดย​ทรง​ให้​อภัย​การ​ล่วงละเมิด​ทั้ง​หลาย​ของ​เรา14 พระ​องค์​ทรง​ยกเลิก​หนี้สิน​ที่​เรา​มี​ต่อ​บท​บัญญัติ​ซึ่ง​กล่าว​หา​เรา โดย​ทรง​ยก​หนี้สิน​นั้น​ไป​จาก​เรา และ​ตรึง​ไว้​กับ​ไม้กาง​เขน

พระวรสาร โดยนักบุญลูกา 11: 1-13

1วันหนึ่ง พระ​เยซู​เจ้า​ทรง​อธิษ​ฐาน​ภาวนา​อยู่​ใน​สถานที่​แห่ง​หนึ่ง เมื่อ​ทรง​อธิษ​ฐาน​จบ​แล้ว ศิษย์​คน​หนึ่ง​ทูล​พระ​องค์​ว่า “พระ​เจ้า​ข้า โปรด​สอน​เรา​ให้​อธิษ​ฐาน​ภาวนา​เหมือน​กับ​ที่​ยอห์น​สอน​ศิษย์​ของ​เขา​เถิด” พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​อธิษ​ฐาน​ภาวนา จง​พูด​ว่า“ข้า​แต่​พระ​บิดา พระ​นาม​พระ​องค์​จง​เป็น​ที่​สักการะ พระ​อาณา​จักร​จง​มา​ถึง
3 โปรด​ประ​ทาน​อาหาร​ประจำวัน​แก่​ข้าพ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ทุก​วัน โปรด​ประ​ทาน​อภัย​แก่​ข้าพ​เจ้า​ทั้ง​หลาย4 เหมือน​ข้าพ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ให้​อภัย​แก่​ผู้อื่น โปรด​ช่วย​ข้าพ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ไม่​ให้​แพ้​การ​ประจญ”
5 พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​กับ​บรรดา​ศิษย์​อีก​ว่า “สมมติ​ว่า​ท่าน​คน​หนึ่ง​มี​เพื่อน​และ​ไป​พบ​เพื่อน​นั้น​ตอน​เที่ยงคืน​กล่าว​ว่า “เพื่อน​เอ๋ย ให้​ฉัน​ขอ​ยืม​ขนมปัง​สัก​สาม​ก้อน​เถิด 6 เพราะ​เพื่อน​ของ​ฉัน​เพิ่ง​เดินทาง​มา​ถึง​บ้าน​ของ​ฉัน ฉัน​ไม่​มี​อะไร​จะ​ให้​เขา​กิน” 7 สมมติ​ว่า​เพื่อน​คน​นั้น​ตอบ​จาก​ใน​บ้าน​ว่า “อย่า​รบกวน​ฉัน​เลย ประตู​ปิด​แล้ว ลูกๆ กับ​ฉัน​ก็​เข้า​นอน​แล้ว ฉัน​ลุก​ขึ้น​ให้​สิ่งใด​ท่าน​ไม่​ได้​หรอก” 8 เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ถ้า​คน​นั้น​ไม่​ลุก​ขึ้น​ให้​ขนมปัง​เพราะ​เป็นเพื่อน​กัน เขา​ก็​จะ​ลุก​ขึ้น​มา​ให้​สิ่ง​ที่​เพื่อน​ต้อง​การ​เพราะถูก​รบเร้า
9 เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า จง​ขอ​เถิด แล้ว​ท่าน​จะ​ได้​รับ จง​แสวงหา​เถิด แล้ว​ท่าน​จะ​พบ จง​เคาะ​ประตู​เถิด แล้ว​เขา​จะ​เปิด​ประตู​รับ​ท่าน 10 เพราะ​คน​ที่​ขอ​ย่อม​ได้​รับ คน​ที่​แสวงหา​ย่อม​พบ คน​ที่​เคาะ​ประตู​ย่อม​มี​ผู้​เปิด​ประตู​ให้ 11 ท่าน​ที่​เป็น​พ่อ ถ้า​ลูก​ขอ​ปลา จะ​ให้​งู​แทน​ปลา​หรือ 12ถ้า​ลูก​ขอ​ไข่ จะ​ให้​แมงป่องหรือ 13 แม้แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​เป็น​คน​ชั่ว​ยัง​รู้จัก​ให้​ของดี ๆ แก่​ลูก แล้ว​พระ​บิดา​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​จะ​ไม่​ประ​ทาน​พระ​จิต​เจ้า แก่​ผู้​ที่​ทูล​ขอ​พระ​องค์​มาก​กว่า​นั้น​หรือ”

สังฆานุกรแทรี่: บทภาวนาข้าแต่พระบิดา ที่พระเยซูเจ้าทรงสอนศิษย์นี้ เชื่อกันว่าเป็นบทสวดที่พระเยซูเจ้าทรงพูดในภาษาอาราเมอิก (Aramaic) ในยุคสมัยนั้น โปรดสังเกต คํา " ข้าพเจ้าทั้งหลาย" ไม่ใช่ " ข้าพเจ้า" ฉันคนเดียว ในบทภาวนานี้ พวกเราทุกคนเป็นพี่น้องกัน และการให้อภัยของพระเป็นเจ้าต่อเราขึ้นอยู่กับการให้อภัยผู้อื่น

(อยากอ่านอีกหรืออยากอ่านบทเทศน์ด็ดแทรกอารมณ์ขันของอาทิตย์ต่างๆที่ผ่านมา อ่านที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ
viewforum.php?f=8 ใต้หัวข้อ บทเทศน์เด็ดแทรกอารมณ์ขันของมิสซาวันอาทิตย์ โพสต์โดย Yan Agape)
ตอบกลับโพส