พระวาจาปจว 27 พ.ย. โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

แบ่งปัน คำพยาน ประสบการณ์ชีวิตกับพระเจ้า และการอัศจรรย์ ที่พระเจ้าได้ทรงกระทำต่อชีวิตของเราแต่ละคน
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
tuztiz
โพสต์: 423
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ก.พ. 19, 2007 7:45 pm

จันทร์ พ.ย. 26, 2012 10:24 am

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2012 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์สุดท้ายของปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร “เวลาคือพระพรเสมอไป” วันอาทิตย์หน้าจะเป็นการเริ่มต้นปีพิธีกรรมใหม่อีกแล้ว อาภรณ์ของพระสงฆ์จะเปลี่ยนเป็นสีม่วง เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เตรียมฉลองคริสตมาสอีกแล้ว ชีวิตของเราคริสตชนต้องเดินไป หัวใจต้องเต้นไปตามจังหวะชีวิตของพระเยซูพระอาจารย์เจ้าของเราเสมอนะครับ ปีหนึ่งๆ ผ่านไปเร็วเหลือเกิน วันเวลาผ่านไปไวจริงๆ พ่ออยู่บ้านเณรใหญ่ย้ายมาเผลอเดี๋ยวเดียว อ้าว สี่ปีแล้ว ครบวาระหนึ่งแล้วของการอยู่ที่นี่ จะต่อวาระหรือไม่ หรือไปไหน ก็ไม่ทราบ ทั้งนี้แล้วแต่พระเจ้าจะสั่งผ่านทางผู้ใหญ่ ผ่านทางพระสังฆราชของพ่อคือพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ เพราะเราสัญญาไว้เมื่อวันบวชกับพระคาร์ดินัลว่า “ลูกสัญญาจะเคารพเชื่อฟังเรา และผู้สืบตำแหน่งของเราหรือ”...และเราก็ตอบว่า “ลูกขอสัญญาครับ” จบ นั่นคือคำสัญญา เกือบยี่สิบปีแล้วสินะ เวลาผ่านไปเร็วจริงๆ ชีวิต เวลา ผันผ่านไปไวเหลือเกิน คำสัญญาก็คือคำสัญญา จะไปไหนในอนาคตไม่ต้องห่วงอะไร เราจะถูกกำหนดโดยพระประสงค์ของพระเจ้าผ่านทางพระสังฆราชของเราเอง นี่คือจิตตารมณ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก “ใครฟังท่านผู้นั้นฟังเรา” พระเยซูเจ้าตรัสไว้ ความนบนอบ ถ่อมตนและอ่อนน้อมคือแนวทางของพระศาสนจักรเสมอมาและเสมอไป....
วันนี้พ่อเริ่มเหมือนคนสูงวัย เริ่มเหมือนคนปลงๆกับวันเวลาและอดีตที่ผ่านมาและอนาคตที่จะไปต่อๆ ครับ ชีวิตของเราคริสตชนอยู่ใน “พระประสงค์ของพระเจ้า” ใช่เลยครับ ไม่ได้ปลง แต่ต้องการให้เห็นว่า พ่อมีความสุขกับวันเวลาที่ผ่านมา และมันเร็วมากๆ แปลว่ามีความสุข เพราะความสุขจะผ่านไปเร็วๆเสมอ พ่ออยากใช้สัปดาห์สุดท้ายเพื่อเน้นเรื่อง “เวลา” ครับ พ่อเรียนปรัชญามาเยอะพอสมควร เรียเทววิทยาและพระคัมภีร์ก็พพอใช้ได้ พ่ออยากจะบอกว่า “เวลาและอวกาศ” (Space and Time) ไม่ได้เป็นมายาอย่างที่หลายสำนักปรัชญาในอดีตกรีกโบราณเช่น Zeno Phanes เข้าใจ พ่อชอบ Zeno ที่บอกว่าเวลาและการเคลื่อนไหวเป็นมายา... ไม่มีอยู่จริง พ่อชอบเพราะเป็นระบบคิดและทฤษฎีที่คิดแล้วทำให้สมองได้ทำงาน ปัญญาได้ฝึกฝน แต่พ่อไม่เคยเห็นด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมายาได้เลย เพราะอะไร เพราะว่า “เวลาและอวกาศ” อันที่จริง เป็น “พระพร” นั่นแหละครับ ทำให้ต้องมาถึงบทสรุปที่ยอมรับว่า มันไม่ใช่มายาแต่เป็นความจริง เป็นพระพรและชีวิตจริงๆ ของมนุษย์และโลก มีเวลาสำหรับทุกอย่างปัญญาจารย์กล่าวไว้น่าฟังครับ.... ปญจ 3:1-8
1มีเวลาสำหรับทุกสิ่ง มีเวลาสำหรับกิจการต่างๆภายใต้ท้องฟ้า
2มีเวลาเกิด และเวลาตาย
เวลาปลูก และเวลาถอนสิ่งที่ปลูก
3เวลาฆ่า และเวลารักษาให้หาย
เวลารื้อทำลาย และเวลาก่อสร้าง
4เวลาร้องไห้ และเวลาหัวเราะ
เวลาไว้ทุกข์ และเวลาเต้นรำ
5เวลาโยนก้อนหินทิ้ง และเวลาเก็บรวบรวมก้อนหิน
เวลาสวมกอด และเวลาละเว้นการสวมกอด
6เวลาแสวงหา และเวลาสูญเสีย
เวลาเก็บรักษา และเวลาโยนทิ้ง
7เวลาฉีก และเวลาเย็บ
เวลานิ่งเงียบ และเวลาพูด
8เวลารัก และเวลาเกลียด
เวลาทำสงคราม และเวลาสันติ

สรุปว่า พ่อเชื่อว่าเวลาคือพระพรครับ มีเวลาคือมีพระพรเสมอสำหรับทุกอย่างครับ... หรือมีเวลาสำหรับพระเจ้า พ่อคิดว่า ถึงเวลาปลายปีพิธีกรรม และปลายปี 2012 อีกแล้ว คิดกันหน่อยเรื่องเวลานะครับ อ่านหนังสือวิวรณ์วันนี้ในมิสซา เตือนเราให้รู้ว่า “เวลาเก็บเกี่ยว” ของพระเจ้า เตือนเราให้ทบทวนชีวิต และความประพฤติของเราจริงๆ เสมอครับ ทบทวน ความกิจการ ความดีความไม่ดี และทบทวนชีวิต และปรับปรุงพัฒนาเพื่อสรรเสริญพระเจ้าด้วยเวลาที่เรามีในชีวิต... ขอให้เราอ่านพระวาจาและทบทวนเวลาของชีวิต เวลาเป็นพระพรจริงๆ นะครับ ขอให้เราใช้พระพรปัจจุบัน ตราเท่าที่เรายังสามารถเสมอนะครับ ถึงเวลาเก็บเกี่ยวกิจการดีและละทิ้งกิจการชั่วร้ายทั้งหลาย ดีครับที่เรามีเวลาพิจารณาตนเองและไตร่ตรองชีวิต เพื่อฟื้นฟูพัฒนาเสมอครับ.... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

วว 14:14-19
14ข้าพเจ้าเห็นนิมิต มีเมฆขาวก้อนหนึ่ง บนเมฆนั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์นั่งอยู่ ศีรษะสวมมงกุฎทองคำ มือถือเคียวคม 15ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกจากพระวิหารร้องเสียงดังบอกผู้ที่นั่งอยู่บนก้อนเมฆว่า “จงใช้เคียวของท่านเกี่ยวเถิด เพราะเวลาเก็บเกี่ยวมาถึงแล้ว และพืชผลของแผ่นดินพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว” 16ผู้ที่นั่งบนเมฆจึงใช้เคียวเกี่ยวลงไปบนแผ่นดิน และพืชผลของแผ่นดินก็ถูกเก็บเกี่ยว
17ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกจากพระวิหารในสวรรค์ ถือเคียวคมมาด้วย 18ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งมีอำนาจเหนือไฟออกมาทางพระแท่นบูชาร้องเสียงดังบอกทูตสวรรค์ผู้ถือเคียวคมว่า “จงใช้เคียวคมของท่านเก็บพวงองุ่นจากสวนองุ่นของ แผ่นดิน เพราะผลองุ่นสุกแล้ว” 19ทูตสวรรค์นั้นจึงใช้เคียวเกี่ยวลงไปบนแผ่นดิน เก็บเกี่ยวสวนองุ่นของแผ่นดิน แล้วโยนผลองุ่นลงไปในบ่อย่ำองุ่นบ่อใหญ่ซึ่งหมายถึงการลงโทษจากพระเจ้า
ตอบกลับโพส