ข้อคิดยามเช้าโดย พระคุณเจ้าลือชัย

แบ่งปัน คำพยาน ประสบการณ์ชีวิตกับพระเจ้า และการอัศจรรย์ ที่พระเจ้าได้ทรงกระทำต่อชีวิตของเราแต่ละคน
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
tuztiz
โพสต์: 423
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ก.พ. 19, 2007 7:45 pm

พฤหัสฯ. พ.ย. 29, 2012 9:32 am

ข้อคิดยามเช้า วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012

“เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและศิษย์ที่รักยืนอยู่ใกล้ ๆ
จึงตรัสกับพระมารดาว่า ‘แม่ นี่คือลูกของแม่’
แล้วตรัสกับศิษย์ผู้นั้นว่า ‘นี่คือแม่ของท่าน’
นับตั้งแต่นั้น ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน” (ยน 19:26-27)
จากไม้กางเขนพระเยซูเจ้าทรงมอบพระมารดาของพระองค์ให้เป็นแม่ของเรา
และในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงมอบเราให้เป็นลูกของพระนางด้วย
เพราะฉะนั้น เราทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเรียกพระนางว่า “แม่”
จริงอยู่ แม่พระทรงให้กำเนิดพระเยซูเจ้าเพียงคนเดียว
แต่เราต้องไม่ลืมว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจักร
พระนางจึงเป็นมารดาของพระศาสนจักร
ในฐานะสมาชิกของพระศาสนจักรเราจึงเป็นลูกของพระนางด้วย
กล่าวได้ว่าพระนางทรงเป็น “แม่ฝ่ายจิต” ของเรา
คำว่า “แม่” มีความหมายลึกซึ้งมากสำหรับเราคนไทย
เป็นคำที่บ่งบอกถึงความรัก ความเสียสละ
และความผูกพันที่ผู้หญิงมีต่อลูกของตน
แม่เป็นผู้ให้กำเนิด ผู้มีพระคุณ ผู้อบรมเลี้ยงดู ผู้ให้ความรักและเมตตา
และผู้ปกป้องดูแลลูกจนเติบใหญ่
พระเยซูเจ้าต้องการบอกเราว่าแม่พระคือบุคคลที่รักเรา
และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อเรา พระนางทรงเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเรา
ดูแลเอาใจใส่เรา อบรมสั่งสอนเรา นำทางเรา และปกป้องคุ้มครองเรา
ด้วยเหตุนี้ พระนางจึงเป็นบุคคลที่เราควรไว้วางใจมากที่สุดคนหนึ่ง
อันที่จริง คำว่า “แม่พระนิจจานุเคราะห์”
เป็นชื่อที่เหมาะสมและสะท้อนให้เราเห็นบทบาทของพระนางได้อย่างเด่นชัดมาก
คำว่า “นิจ” แปลว่า “เสมอไป สม่ำเสมอ”
และ “อนุเคราะห์” แปลว่า “เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ”
ดังนั้น แม่พระนิจจานุเคราะห์คือแม่ผู้ซึ่งพร้อมที่จะช่วยเหลือเรา
ผู้ซึ่งเป็นลูกของพระนางเสมอและตลอดไปนั่นเอง

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ภาพประจำตัวสมาชิก
sunofgod
โพสต์: 2479
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.ย. 18, 2011 8:17 pm

เสาร์ พ.ย. 02, 2013 1:30 pm

:s002: :s002:
ตอบกลับโพส