ประสบการณ์ตายและฟื้น ของ ดร. กลอเรีย โปโล ฉบับวีดีโอ

แบ่งปัน คำพยาน ประสบการณ์ชีวิตกับพระเจ้า และการอัศจรรย์ ที่พระเจ้าได้ทรงกระทำต่อชีวิตของเราแต่ละคน
ตอบกลับโพส
Arttise
โพสต์: 474
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.พ. 19, 2017 3:45 pm

จันทร์ ก.ย. 19, 2022 3:22 pm

รูปภาพ

📹 บทนำ

หลายคนใช้ชีวิตอย่างคนไม่มีศาสนา พวกเขาเชื่อใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความร่ำรวย ความสุขสบาย จนลืม ไปว่าพวกเขาไม่ได้มีเพียงร่างกายเท่านั้น แต่ยังมีวิญญาณ ซึ่ง คงอยู่เป็นอมตะด้วย

ดร.กลอเรีย โปโล คือหนึ่งในกลุ่มของผู้ลุ่มหลงในวัตถุนิยม ที่ มุ่งแต่แสวงหาทรัพย์สมบัติมากมายเพื่อความสุขสบายของ ชีวิตฝ่ายกายและมองข้ามสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไป นั่นคือ ชีวิตฝ่ายวิญญาณ

ผู้จัดทํา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากประสบการณ์ตายแล้วฟื้นของ ดร. กลอเรีย โปโล จะช่วยให้หลายคนได้พบความจริงเที่ยง แท้ และหันกลับมาใส่ใจดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณมากขึ้น เพราะ เมื่อเราต้องไปอยู่ต่อเฉพาะพระยุติธรรมของพระเจ้า สิ่งแรกที่ จะทรงถามเรา คือ ความรัก.….

เรามีความรักต่อพระเจ้าหรือไม่..? เรารักและปฏิบัติต่อเพื่อนพี่ น้องอย่างไร..?

https://youtu.be/cvA_-eGn7pU

📹 ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 : จุดเริ่มต้นของการค้นพบอีกโลกหนึ่ง ที่ดร.กลอเรีย โปโล ไม่เคยคิดถึง แต่การค้นพบนี้ ได้นำทั้งความสุข และ ความหวาดกลัวอย่างสุดขีด เพราะเธอเพิ่งจะเข้าใจว่า สิ่งที่เธอ กระทำมาตลอดชีวิตไม่อาจนำเธอให้เข้าไปในสวรรค์ได้ ตรง ข้าม วิญญาณของเธอกลับจุ่มดิ่งสู่ห้วงอเวจี แม้เธอจะพยายาม ดิ้นรน แต่ดูเหมือนทุกอย่างได้สายเกินไปแล้ว

หลายคนใช้ชีวิตอย่างคนไม่มีศาสนา พวกเขาเชื่อใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความร่ำรวย ความสุขสบาย จนลืม ไปว่าพวกเขาไม่ได้มีเพียงร่างกายเท่านั้น แต่ยังมีวิญญาณ ซึ่ง คงอยู่เป็นอมตะด้วย

ดร.กลอเรีย โปโล คือหนึ่งในกลุ่มของผู้ลุ่มหลงในวัตถุนิยม ที่ มุ่งแต่แสวงหาทรัพย์สมบัติมากมายเพื่อความสุขสบายของ ชีวิตฝ่ายกายและมองข้ามสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไป นั่นคือ ชีวิตฝ่ายวิญญาณ

ผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากประสบการณ์ตายแล้วฟื้นของ ดร. กลอเรีย โปโล จะช่วยให้หลายคนได้พบความจริงเที่ยง แท้ และหันกลับมาใส่ใจดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณมากขึ้น เพราะ เมื่อเราต้องไปอยู่ต่อเฉพาะพระยุติธรรมของพระเจ้า สิ่งแรกที่ จะทรงถามเรา คือ ความรัก .....

เรามีความรักต่อพระเจ้าหรือไม่..? เรารักและปฏิบัติต่อเพื่อนพี่ น้องอย่างไร..?

https://youtu.be/ZCW-aWlu5gk

📹 ตอนที่ 2

ตอนที่ 2 : ดร.กลอเรีย โปโล ซึ่งกำลังเกือบจะตกลงไปในนรก อยู่แล้ว เธอถูกฉุดขึ้นมาโดยนักบุญอัครเทวดามีคาแอล เธอ พยายามร้องขอความช่วยเหลือจากวิญญาณในไฟชำระ ทำให้ เธอได้พบกับพ่อและแม่ ณ ที่นั้น แต่พวกท่านซึ่งอยู่ในไฟชำระ นั้น ก็ไม่อาจช่วยเธอได้เช่นกัน

ดร.กลอเรีย พยายามอ้อนวอน ร้องขอความยุติธรรม ซึ่งเธอ คิดว่าตัวเองเป็นคนดี น่าจะได้ไปสวรรค์ .... และในที่สุด พระ เป็นเจ้าทรงประทานความสว่างแก่เธอ ให้เธอให้ทราบว่า เหตุ ใดเธอจึงไปสวรรค์ไม่ได้ และสมควรที่จะต้องไปนรกแทน

ผู้จัดทํา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากประสบการณ์ตายแล้วฟื้นของ ดร. กลอเรีย โปโล จะช่วยให้หลายคนได้พบความจริงเที่ยง แท้ และหันกลับมาใส่ใจดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณมากขึ้น เพราะ เมื่อเราต้องไปอยู่ต่อเฉพาะพระยุติธรรมของพระเจ้า สิ่งแรกที่ จะทรงถามเรา คือ ความรัก .....

https://youtu.be/sV7ek11AAX4

📹 ตอนที่ 3

ตอนที่ 3 : เฉพาะพระพักต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ดร.กลอเรีย โปโล ถูกพิพากษาด้วยพระบัญญัติ 10 ประการ และด้วยการ ไขแสดงจากพระเจ้า ในพระบัญญัติประการแรก : จงนมัสการ พระเป็นเจ้า พระเจ้าผู้เดียวของท่าน แต่ก็เหมือนกับอีกหลาย คน ดร.กลอเรีย ละทิ้งพระเจ้าเที่ยงแท้ และหันไปเชื่อและ พึ่งพาไสยศาสตร์ , หมอดู และดวงดาว ทำให้ ดร.กลอเรีย ได้ รู้ซึ้งถึงความผิดบาปของตน เธอรู้สึกเสียใจ และอับอายอย่าง ยิ่งกับความผิดบาปมากมาย ที่เธอได้กระทำ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งการขาดความรักต่อพระเป็นเจ้าและเพื่อนพี่น้อง

ผู้จัดทํา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากประสบการณ์ตายแล้วฟื้นของ ดร. กลอเรีย โปโล จะช่วยให้หลายคนได้พบความจริงเที่ยง แท้ และหันกลับมาใส่ใจดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณมากขึ้น เพราะ เมื่อเราต้องไปอยู่ต่อเฉพาะพระยุติธรรมของพระเจ้า สิ่งแรกที่ จะทรงถามเรา คือ ความรัก .....

https://youtu.be/ZK_5JeS3E0Q

📹 ตอนที่ 4

ตอนที่ 4 : พระผู้เป็นเจ้า ทรงแสดงให้ ดร.กลอเรีย โปโล เห็น ถึงหัวใจที่กลายเป็นหินของตนเอง ดร.กลอเรียพบว่าตนเอง ไม่มีความรักต่อเพื่อนพี่น้องของตนเลย ร้ายกว่านั้น เธอให้ ทรัพย์เงินทองและร่างกายของตน กลายเป็นพระเจ้าของตน แทน ที่สุดแล้วเธอมองเห็นวิญญาณของเธอมีแต่ความน่า เกลียดและมืดดำ เต็มไปด้วยบาป

ผู้จัดทํา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากประสบการณ์ตายแล้วฟื้นของ ดร. กลอเรีย โปโล จะช่วยให้หลายคนได้พบความจริงเที่ยง แท้ และหันกลับมาใส่ใจดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณมากขึ้น เพราะ เมื่อเราต้องไปอยู่ต่อเฉพาะพระยุติธรรมของพระเจ้า สิ่งแรกที่ จะทรงถามหาจากเรา คือ ความรัก .....

https://youtu.be/RLpwcTJ5GTg

📹 ตอนที่ 5

ตอนที่ 5 : พระบัญญัติประการที่ 2 ...การกล่าวผรุสวาทต่อ พระผู้เป็นเจ้า และการพูดให้ร้ายพระสงฆ์ ทำให้วิญญาณของ ดร.กลอเรีย ต้องมีมลทินและนำความสาปแช่งมาให้แก่ชีวิต ของเธอ

และพระบัญญัติประการที่ 3 ...ซึ่งเธอละเลยต่อพระเป็นเจ้าและ เพื่อนมนุษย์ เธอสนใจแต่การดูแลชีวิตฝ่ายเนื้อหนังของตน ซึ่งทําให้เธอต้องหวาดหวั่นอย่างยิ่งเมื่อต้องอยู่เฉพาะพระพักต์ พระเป็นเจ้า

ผู้จัดทํา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากประสบการณ์ตายแล้วฟื้นของ ดร. กลอเรีย โปโล จะช่วยให้หลายคนได้พบความจริงเที่ยง แท้ และหันกลับมาใส่ใจดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณมากขึ้น และ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่นำไปสู่ความตายนิรันดร

https://youtu.be/q9PYvLdK6lU

📹 ตอนที่ 6

ตอนที่ 6 : พระบัญญัติประการที่ 4 ...ดร.กลอเรีย กล่าวถึงศีล แต่งงาน ความซื่อสัตย์ในชีวิตสมรส และการเคารพเชื่อฟัง บิดา มารดา ซึ่งอยู่ในพระบัญญัติประการที่ 4 ทุกคำพูด ทุก การกระทำที่เธอกระทำต่อพ่อและแม่ ทำให้วันนี้ เธอรู้สึกเศร้า เสียใจสุดพรรณนา ทั้งต่อหน้าพระเป็นเจ้า และต่อพ่อแม่ของ เธอเอง

ผู้จัดทํา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากประสบการณ์ตายแล้วฟื้นของ ดร. กลอเรีย โปโล จะช่วยให้หลายคนได้พบความจริงเที่ยง แท้ และหันกลับมาใส่ใจดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณมากขึ้น และ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่นำไปสู่ความตายนิรันดร

https://youtu.be/Labj1EA1nPs

📹 ตอนที่ 7

ตอนที่ 7 : พระบัญญัติประการที่ 5 ...อย่าฆ่าคน ด้วยการวางแผนอันแยบยลของปีศาจ โดยทางเพื่อนสาว ดร.กลอเรีย ได้ถูกชักจูงให้ถลำลึกในความตายผ่ายวิญญาณ ตั้งแต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น โดยเริ่มจากการโกหก การสารบาป อย่างไม่ดี และจากตัวอย่างที่ไม่ดีของเพื่อนๆ ดร.กลอเรีย ได้ เรียนรู้ในสิ่งที่ผู้หญิงไม่ควรทำ คือ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร และนำมาสู่บาปหนักมหันต์ คือ การฆ่ามนุษย์ ด้วยการ ทำแท้ง

ผู้จัดทํา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากประสบการณ์ตายแล้วฟื้นของ ดร. กลอเรีย โปโล จะช่วยให้หลายคนได้พบความจริงเที่ยง แท้ และหันกลับมาใส่ใจดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณให้มากขึ้น และ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่นำไปสู่ความตายนิรันดร

https://youtu.be/4SQ6MXWjkJY

📹 ตอนที่ 8

ตอนที่ 8 : การทำแท้งของดร.กลอเรีย การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และนำมาสู่บาปหนักมหันต์ คือ การฆ่ามนุษย์ ด้วยการทำแท้ง แต่สิ่งที่ดร.กลอเรีย ไม่เคยรู้ เลยขณะยังมีชีวิตอยู่คือการทำแท้งและการคุมกำเนิดของเธอ ได้ฆ่าวิญญาณที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นด้วยพระหัตถ์และเป็น วิญญาณที่เติบโตสมบูรณ์แล้ว ถูกฆ่าอย่างทารุณเช่นใด

ผู้จัดทํา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากประสบการณ์ตายแล้วฟื้นของ ดร. กลอเรีย โปโล จะช่วยให้หลายคนได้พบความจริงเที่ยง แท้ และหันกลับมาใส่ใจดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณให้มากขึ้น และ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่น่าไปสู่ความตายนิรันดร

https://youtu.be/AMTexRaYAS4CR. : a little sheep

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านทุกคนนะครับ 💒💒😇😇
#คริสต์ #คาทอลิก #คริสต์ศรัทธา #ประสบการณ์ตายและฟื้น #ประสบการณ์ #ตายแล้วฟื้น #ด็อกเตอร์กลอเรียโปโล #กลอเรียโปโล #อัศจรรย์ #ปฏิหาริย์ #เรื่องเหนือธรรมชาติ #catholic #DoctorGloriaPolo #GloriaPolo #miracle #testimony

CR. : https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 6286241666
ตอบกลับโพส