ชื่อที่มีความสําคัญและความหมายของชื่อ ในพระคริสตศาสนา และพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกของเรา

รวมสารการประจักษ์แม่พระที่ลำไทร สามารถแสดงความเห็นได้อย่างสุภาพ และไม่อนุญาตให้ตั้งกระทู้ใด ๆ ในบอร์ดนี้
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 891
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

พุธ พ.ค. 25, 2022 2:56 pm

สวัสดีครับ ผมขอเสนอชื่อที่มีความสําคัญและความหมายของชื่อ (แปลจากภาษาอังกฤษที่มาจากภาษาฮีบรูของชาวอิสราเอล) ในพระคริสตศาสนา และพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกของเรา ที่จะเพิ่มพูนความศรัทธาในการสวดภาวนา โดยเฉพาะชื่อของพระเป็นเจ้า พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ และนักบุญโยแซฟ

สุดยอดของชื่อคือชื่อพระเยซูเจ้าพระบุตรที่พระบิดาทรงตั้งให้พระองค์ (*สารที่ 108 ของประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ที่พระเยซูเจ้าทรงบอกว่า "ขณะนี้มันเป็นหลายศตวรรษแล้วที่มนุษย์เรียกหาพ่อและด้วยความรักที่น้อยนิดเสมอ" ...เมื่อมีเสียงสะท้อนของชื่อของพ่อ มวลนรกเผ่นกระเจิง..ชื่อของพ่อไม่ให้พลังอํานาจถ้าลูกไม่รักพ่อ มันไม่สามารถกระตุ้นความรู้สึกของความศรัทธาถ้ามันไม่ได้ถูกส่งเสียงออกมาด้วยหัวใจมากกว่าริมฝีปาก...)

* ผมจะเสนอตามลําดับของสาร ขณะนี้อยู่ที่ CL-102

>ยาห์เวห์/ Yahweh (พระเป็นเจ้า/ God) = เราเป็น/ I am

>อาดัม/ Adam = บุตรของดินสีแดง/son of the red Earth
>อีฟ/Eve = ผู้ดําเนินชีวิต ต้นกำเนิดของชีวิต/ living one, source of life

>อับราฮัม/ Abraham = บิดาของจำนวนมากมาย บิดาของนานาชาติ/father of a multitude, father of nations
>ซาราห์/Sarah = เจ้าหญิง สตรีสูงศักดิ์/princess, noble woman

>ดาวิด/David = ที่รัก/ beloved
>บัทเชบา/Bethsheba = ลูกสาวของคําสัตย์/ daughter of the oath

>โยคิม/Joakim (พ่อของพระแม่มารีย์) = เขาผู้ที่พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้ง/he whom Yahweh has set up
>แอนน์/Ann (แม่ของพระแม่มารีย์) = กรุณา สุภาพ เมตตา ที่ชื่นชอบ/ gracious, favored

>เศคาริยาห์/Zachary ( พ่อของนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง) = พระเจ้าได้รําลึกถึง/ the Lord has remembered
>เอลิซาเบธ/Elizabeth ( แม่ของนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง) = พระเจ้าคือคําสัตย์ของฉัน/God is my oath
> ยอห์น/John ( นักบุญยอห์นผู้ทําพิธีล้าง) =ได้รับสิริโรจน์โดยพระเจ้า/ graced by God

>โยแซฟ/ Joseph (ภัสดาของพระแม่มารีย์) = พระเจ้าจะให้ พระเจ้าจะเพิ่มพูน/God will give, God will increase
>มารีย์/ Mary ( พระมารดาของพระเยซูเจ้า) = ที่รัก ขมขื่น ต่อต้าน ( อ้างอิงถึงมิเรียม/Miriam พี่สาวของโมเสสเมื่อชาวอิสราเอลเป็นทาสชาวอียิปต์)
>เยซู/ Jesus ( ลูกบุญธรรมของนักบุญโยแซฟ ลูกชายของพระแม่มารีย์ พระบุตรของพระบิดาเจ้า) = ส่ง ช่วยให้พ้นภัย/to deliver, to rescue
พระเยซูเจ้ายังมีอีกชื่อ อิมมานูเเอล/ Immanuel = พระเจ้าสถิตกับเรา/ God is with us

อ้างอิง: Google, พระคัมภีร์ ฉบับคาทอลิก
ตอบกลับโพส