บทเทศน์เด็ดของคุณพ่อเคลเมนท์แห่งวัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เมืองเลซี่รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 924
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อังคาร ก.พ. 08, 2022 1:11 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอบทเทศน์เด็ดของคุณพ่อเคลเมนท์แห่งวัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เมืองเลซี่ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ในมิสซาวันอาทิตย์ที่ห้า ในเทศกาลธรรมดา (Father Clement, Sacred Heart Parish, Lacey, Washington State, U.S.A.) วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022

อิสยาห์ 6:1-2a, 3-8 พระเจ้าทรงเรียกอิสยาห์ให้เป็นประกาศก (5 ข้าพเจ้าพูดว่า " วิบัติจงเกิดแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากมีมลทิน...)

โครินธ์ 15: 1-11 ข้อเท็จจริงเรื่องการกลับคืนชีพ (นักบุญเปาโล: 9 ข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในบรรดาอัครสาวก ไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวก เพราะข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจ้า...)

ลูกา 5:1-11 พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สี่คนแรก
(ซีโมนเปโตร ยากอบ ยอห์น และ แอนดรูว์ (ไม่ได้เอ่ยถึง) 8 เมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้ จึงกราบที่พระชานุของพระเยซูเจ้า ทูลว่า " โปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป...)

บทอ่านทั้งสองและพระวรสารมีสิ่งที่เหมือนกัน: การยอมรับว่าเป็นคนบาป ไม่สมควรได้รับการเลือกสรรของพระเป็นเจ้า แต่พระเป็นเจ้าก็ทรงเลือกพวกเขา พวกเราได้รับการเลือกสรรของพระเป็นเจ้าเช่นกัน แม้ว่าจะเป็นคนบาป จงทําหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดไม่ว่าจะตํ่าต้อยปานใด แล้วพระองค์จะทรงพอพระทัยเทียบเท่ากัน

คุณพ่อ: พระเป็นเจ้าดี
สาธุชน: ตลอดเวลา
คุณพ่อ: ตลอดเวลา
สาธุชน: พระเป็นเจ้าดี

ก่อนเสร็จมิสซา: คุณพ่ออวยพรให้สาธุชนที่เป็นสามีเป็นภรรยาเนื่องในสัปดาห์สมรสแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (7-14 กุมภาพันธ์ 2022): ศีลสมรสต้องมีภรรยาคนเดียว ทะนุถนอม เป็นหนึ่งเดียวกันตามกฎพระศาสนจักรของเรา
ตอบกลับโพส