บทเทศน์เด็ด ของคุณพ่อเคลเมนท์ ในมิสซาอาทิตย์ที่ 5 ในเทศกาลมหาพรต (3 เมษายน 2022) ของวัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เมืองเลซี่

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 924
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อังคาร เม.ย. 05, 2022 7:43 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอบทเทศน์เด็ด ของคุณพ่อเคลเมนท์ ในมิสซาอาทิตย์ที่ 5 ในเทศกาลมหาพรต (3 เมษายน 2022) ของวัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เมืองเลซี่ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
(Father Clement, Sacred Heart Parish, Lacey, Washington State, U.S.A. )

บทอ่านแรก: อิสยาห์ 43:16-21 เครื่องหมายอัศจรรย์เมื่ออิสราเอลอพยพอีกครั้งหนึ่ง (การเรียกร้องให้มองอนาคตด้วยความหวัง พระเป็นเจ้าไม่ตาย มองรอบตัวแล้วจะเห็นผลงานที่สวยงามของพระองค์)

กิจการอัครสาวก: ฟีลิปปี ทางรอดพ้นสําหรับคริสตชน (ความเชื่อในพระเยูเจ้าพระผู้ไถ่คือการได้รับการไถ่กู้ แต่เราต้องไม่หละหลวมตัว เราต้องเดินรุดหน้า ขณะยังมีชีวิตบนโลกนี้ เพื่อจะได้ไปสู่สิ่งสวยงามของชีวิตในพระเยซูเจ้า-สวรรค์)

ยอห์น: 8:1-11 พระเยซูเจ้าตรัสว่า: เราก็ไม่ลงโทษท่านด้วย ไปเถิด แต่ตั้งแต่นี้ไป อย่าทําบาปอีก (หญิงถูกจับขณะล่วงประเวณี การให้อภัยของพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่)

คุณพ่อ: บทอ่านทั้งสองและพระวรสาร บอกถึงความเมตตาและการให้อภัยโทษบาปของพระเป็นเจ้า 1) ชาวอิสราเอลที่เดินทางอพยพกลับจากการถูกเนรเทศ 2) นักบุญเปาโลถึงขนาดประกาศก้องว่ายอมทิ้งทุกอย่างเหมือนขยะเพื่อจะได้พบสิ่งสวยงามในพระองค์ ในสวรรค์ และ 3) การให้อภัยโทษบาปของหญิงที่ถูกจับในขณะล่วงประเวณี

พระเยซูเจ้าทรงป้องกันหญิงผู้นั้น พวกเราก็ต้องป้องกันผู้อื่นเช่นกัน: ผู้สูงวัย ผู้หญิง เด็ก และ ชาวยูเครน ทุกคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือป้องกันตัวเอง

คุณพ่อ: พระเป็นเจ้าดี
สาธุชน: ตลอดเวลา
คุณพ่อ: ตลอดเวลา
สาธุชน: พระเป็นเจ้าดี
คุณพ่อ: ตลอดเวลา
สาธุชน: พระเป็นเจ้าดี
ตอบกลับโพส