วันอาทิตย์พระเมตตา 24 เมษายน 2022 พระคุณการุณย์บริบูรณ์: อภัยบาปทุกอย่างและการลงโทษทุกอย่าง

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 924
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

พฤหัสฯ. เม.ย. 21, 2022 8:28 am

สวัสดีครับ ผมเป็นหนึ่งในจํานวนลูกชายลูกสาวพระเมตตา ผมขออนุญาตเผยแพร่วันอาทิตย์พระเมตตาและคําสัญญาที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้พวกเราผ่านนักบุญโพสตินา โควัลสกาในวันอาทิตย์ฉลองพระเมตตา (หลังวันอาทิตย์อีสเตอร์) ปีนี้คือ 24 เมษายน 2022

พระคุณการุณย์บริบูรณ์: อภัยบาปทุกอย่างและการลงโทษทุกอย่างให้วิญญาณที่แก้บาป รับศีลมหาสนิท ในวันฉลองพระเมตตา (หรือวันเสาร์ก่อนวันอาทิตย์ฉลองพระเมตตาในมิสซาแทนวันอาทิตย์ฉลองพระเมตตา) เงื่อนไข>วิญญาณนั้นต้องทํากิจการแห่งความเมตตาและอยู่ในศีลในพรของพระองค์และวางใจในพระเมตตาของพระองค์ในวันฉลองพระเมตตา
ตอบกลับโพส