ขออนุญาตสอบถามครับ

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Nattawat2552mark
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร เม.ย. 26, 2022 8:56 pm

อังคาร เม.ย. 26, 2022 9:08 pm

ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเทราห์ เทราห์ให้กำเนิดอับราม นาโฮร์ และฮาราน และฮารานให้กำเนิดบุตรชื่อโลท
หนังสือปฐมกาล 11:27 ThKJV

อับรามและนาโฮร์ต่างก็ได้ภรรยา ภรรยาของอับรามมีชื่อว่าซาราย และภรรยาของนาโฮร์มีชื่อว่ามิลคาห์ผู้เป็นบุตรีของฮาราน ผู้เป็นบิดาของมิลคาห์และบิดาของอิสคาห์
หนังสือปฐมกาล 11:29 ThKJV

อยากทราบว่าในส่วนของฮารานที่เป็นบุตรเทราห์ กับฮารานที่เป็นบิดาของมิลคาห์ และ อิสคาห์ ใช่คนเดียวกันมั้ยครับ
ตอบกลับโพส