สารพระเเม่มารีย์ ฉบับแรก แต่เป็นสารรวมฉบับที่ 9 โยเซฟ ความรักสูงสุดของนักบุญ

รวมสารการประจักษ์แม่พระที่ลำไทร สามารถแสดงความเห็นได้อย่างสุภาพ และไม่อนุญาตให้ตั้งกระทู้ใด ๆ ในบอร์ดนี้
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 924
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อาทิตย์ พ.ค. 01, 2022 12:23 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอบทความเสริมศรัทธา: สารพระเเม่มารีย์ ฉบับแรก แต่เป็นสารรวมฉบับที่ 9 โยเซฟ ความรักสูงสุดของนักบุญ The Testimony of Catalina Rivas CL-10

ขอบคุณ: คุณแต๋วที่พิมพ์ตรวจสํานวน
โยเซฟ ความรักสูงสุดของนักบุญ
CL-10 6 มกราคม 1996 พระแม่มารีย์

สามีของแม่ผู้ที่แม่มีสิ่งพิสูจน์มากมายถึงความอบอุ่นใกล้ชิดเป็นพิเศษนี้ ไม่ได้สำเหนียกถึงคุณงามความดีต่างๆ ที่พระเป็นเจ้าประทานให้ท่าน แต่แม่รับรู้และยกย่องท่านในการเผชิญหน้ากับความทุกข์ลำบากต่างๆ
โยเซฟของแม่ช่างมีความเยือกเย็นล้นเหลือ และความเคารพบูชาสูงสุดที่ท่านมีต่อพระเยซูเจ้า
ท่านเหมือนกับไม่ใช่บิดาในบ้านเล็กๆ ของเรา แต่เป็นสานุศิษย์ที่สัตย์ซื่อของพระองค์ตั้งแต่เมื่อท่านที่เป็นคนแรกของเพศชายผู้ได้รับคำสั่งการนำทางและการปลอบโยนจากพระองค์ ท่านเป็นสิ่งสร้างที่เต็มเปี่ยมด้วยพระเป็นเจ้า เต็มเปี่ยมถึงขนาดยอมรับยอมทนและเอาชัยเหนืออุปสรรคต่างๆ ที่ถูกมอบให้กับผู้ได้รับการเลือกสรรของความรักอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง

อา! สามีของแม่ยิ่งใหญ่กว่าซีราพธ์ฑูตสวรรค์ชั้นสูงสุดเหนือกว่าอัครเทวดาไมเกิ้ล และบริสุทธิ์ผุดผ่องกว่าดวงวิญญาณต่างๆ ที่เปล่งแสงเจิดจ้าในอดีตและที่จะเปล่งแสงเจิดจ้าหลังจากแม่ ท่านเอาใจใส่ดูแลป้องกันแม่จากการถูกข่มเหงรังแกของกษัตริย์เฮรอดเป็นอย่างดีเยี่ยม และอย่าลืมว่าท่านดูแลป้องกันแม่อย่างอดทนเพียรพยายาม ในขณะที่ท่านเองก็สามารถที่จะกล่าวหาแม่ว่าเป็นผู้ทรยศธรรมดาผู้หนึ่ง

โยเซฟที่ทำงานเป็นช่างไม้ผู้นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าท่านจะทำงานแบบสวยสดงดงาม โยเซฟที่ยิ่งใหญ่ที่ลูกจะต้องมองดูก็คือโยเซฟสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า ปกปิดมิดชิดแต่ล้ำเลิศประเสริฐสุด

บางครั้งเชื่อกันว่าสันติสุขในบ้านเล็กๆ ของเรานั้นเป็นผลของพระหรรษทานพิเศษที่พระบิดาเจ้าทรงมอบให้พวกเรา โดยปราศจากการไตร่ตรองว่าสันติสุขนี้ไม่ใช่แค่พระหรรษทานเท่านั้น แต่เป็นชัยชนะของแต่ละวันด้วยเช่นกัน

ลูกรู้จักแต่ประตูบ้านตามถนนหนทางถ้าลูกย่างเข้าใกล้มาเรื่อยๆ ลูกจะเห็นว่าบันไดทุกขั้นเป็นสาเหตุของความเหน็ดเหนื่อย และไม่มีผู้ใดที่จะเหยียบย่างปีนป่ายโดยไม่ใช้พลังความพยายาม ด้วยเหตุนี้พระหรรษทานต่างๆ ที่เราได้รับคือผลของความรักยิ่งใหญ่ของพระบุตรผู้ศักดิ์สิทธิ์สูงส่ง แต่เกิดขึ้นปราศจากการรับรู้ของเรา ไม่อย่างนั้นรางวัลของพระเยซูเจ้าของแม่ในสวรรค์จะเป็นอะไรเล่า

โยเซฟบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนคำพูดกล่าวกันและนั่นก็เป็นความจริง แต่แม่ปรารถนาที่จะเอ่ยเพิ่มเติมในความบริสุทธิ์ผุดผ่องของท่าน สิ่งนั้นก็คือความเป็นพรหมจรรย์ของท่าน ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของท่านนี้มีกลิ่นหอมที่พิเศษ เป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่สามารถใกล้เคียงสนิทกับความบริสุทธิ์ผุดผ่องของแม่

ความบริสุทธิ์ผุดผ่องนี้เปรียบเหมือนกับดอกไอริสเต็มพุ่มมือที่ถูกเก็บเกี่ยวในท้องทุ่งอันรายล้อมด้วยดอกกุหลาบ นั่นคือความบริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งมีขอบเขตของความรักศักดิ์สิทธิ์สูงส่งที่สามีผู้หนึ่งจะสามารถหล่อเลี้ยงทะนุถนอมภรรยาของตัว

ถ้ามนุษย์เพศชายมีความปรารถนาจะหลุดพ้นจากความด่างพร้อยต่างๆ พวกเขาควรจะเรียกหาโยเซฟ เป็นการเพียงพอแค่พวกเขาจะขอให้ท่านปกป้องจากความด่างพร้อยความไม่บริสุทธิ์ต่างๆ จากส่วนลึกของหัวใจ เพื่อให้เกียรติสนองต่อการกระทำของความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่ท่านได้ปฏิบัติต่อแม่ ภรรยาของท่าน

JOSEPH, THE MOST SAINTLY LOVE

CL-10 6-Jan-96 Mary

My husband, of whom I had so many proofs of special affection, does not truly recognize the virtues God gave him. But I knew him in the course of many adversities and could always admire the way he faced them.

What patience in my Joseph! And what adoration for Jesus! He did not seem to be a father in our little house, but rather, His most faithful disciple since he was the first man who received instruction, guidance, and consolation from Him. He was a creature full of God, so full that he accepted, bore, and prevailed over the trials that are given to the chosen ones of pure Love.

Ah! My husband was greater than a Seraph, higher than Michael, and purer than all the souls that shone, and will shine after me. He put so much care in protecting me from the persecution triggered by Herod. And remember how perseveringly he watched over me, while he could have accused me as a common traitor.

The Joseph who worked as a carpenter is not important, although he did so in an exemplary manner. The great Joseph you must see is as the disciple of Jesus, well hidden but sublime.

Sometimes it is believed that the peace in our little house was fruit of a special grace that the Father gave us, without considering that this peace was not only grace, but also a day-to-day conquest!

You only know the street door of the house, but coming closer, you will see that each step causes fatigue, and no one climbs up without an effort. Because of that, the graces we received were the fruit of our most Holy Son's generous Love, but occurred with full detachment of ourselves; otherwise, what could My Jesus' reward in Heaven be?

Joseph was pure, it is said and this is true, but I wish to add something about his purity. It equals chastity, but my husband's purity had a special fragrance: it was a purity that could and can be very close to mine.

It can be represented by a large handful of irises cultivated in a field surrounded by roses; that is, it was a purity that had for a horizon the most holy love that a husband could nourish for his wife.

If men wanted to, they could be saved from many blemishes by turning to Joseph. It would suffice if they asked him from the bottom of their hearts to shield them from all impurities in order to honor the acts of purity with which he treated me, his wife.
ตอบกลับโพส