ารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 89 "ลัทธิคอมมิวนิสต์ยังไม่ตาย" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 926
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

พฤหัสฯ. ก.พ. 03, 2022 12:18 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 89 "ลัทธิคอมมิวนิสต์ยังไม่ตาย"จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส (" Communism Has Not Died" Testimony of Catalina Rivas CL-89)

ขอบคุณ: Google ศัพท์อังกฤษเป็นไทย

(ดาวน์โหลดสารทุกสารภาษาอังกฤษฟรีได้ที่ www.LoveAndMercy.org สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของพระแม่ผู ้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)

ลัทธิคอมมิวนิสต์ยังไม่ตาย

CL-89 18 มกราคม 1996 พระแม่มารีย์

ลูกสาวผู้เป็นที่รักยิ่งของแม่ วันนี้แม่ต้องการคําภาวนาของลูกสําหรับการกลับใจของอดีตสหภาพโซเวียต...ใช่แล้ว ลูกได้ยินถูกต้อง เพื่ออดีตสหภาพโซเวียต

การกลับใจของพื้นที่นั้นไม่ใช่แน่นอน หรือเป็นจริงที่ว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ตายไปแล้ว มันเป็นมังกรที่น่ากลัวที่ทําเป็นง่วงนอน ในไม่ช้านี้ มันจะกระทํา และแสดงให้เห็นงานที่ชั่วร้ายของมิตรแห่งไสยศาสตร์

โปรดถวายสายประคําหนึ่งสายต่อหนึ่งอาทิตย์ให้กับอดีตสหภาพโซเวียต


(อดีตสหภาพโซเวียต (15 ประเทศ): รัสเซีย เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส ยูเครน มอลโดวา จอร์เจีย อามาเนีย อาเซอร์ไบจาน คาซัคสถาน อูเบอร์คิสทาน เทอร์มินิสทาน คริสซทาน ทาจิกิสถาน ( Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Tajikistan)

ประเทศที่ถูกปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ (5 ประเทศในปัจจุบัน): จีน คิวบา ลาว เกาหลีเหนือ เวียดนาม (China, Cuba, Laos, North Korea and Vietnam))


COMMUNISM HAS NOT DIED

CL-89 18-Jan-96 Mary

My daughter, much beloved, today I want your prayers for the conversion of the former USSR… Yes, you heard correctly, for the former USSR.

The conversion of that territory is not certain, nor is it true that Communism has died. It is a frightening dragon that pretends to be asleep. But soon it will act and make apparent the diabolical work of the friend of the occult.

Please, offer one Rosary per week for the former Soviet Union.


(Old Union of Soviet Socialist Republics, USSR, 15 countries): Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Tajikistan)

(Countries ruled by Communist Party, 5: China, Cuba, Laos, North Korea and Vietnam))
ตอบกลับโพส