ลูซีอาได้ไขแสดง ความลับข้อที่สามของแม่พระที่ฟาติมา

ใครมาใหม่เชิญทางนี้ก่อน ทักทาย ทดลองโพส
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 5053
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

อาทิตย์ มี.ค. 13, 2022 3:09 pm

………ลูซีอาได้ไขแสดง ความลับข้อที่สามของแม่พระที่ฟาติมา………

พระศาสนจักรได้อนุญาตให้คริสตชนรับทราบในตอนท้ายของข้อความในจดหมายที่แม่พระ
ได้ประจักษ์มาให้กับเด็ก 3 คน ที่ฟาติมา เมืองโปรตุเกส ในปี ค.ศ.1917 อันนี้เป็นความจริงที่
พิสูจน์ได้ว่า หนึ่งในสามคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ เธอคือ ลูซีอา เธอได้บวชเป็นชีลับ และยังอาศัยอยู่
ในอารามที่ประเทศโปรตุเกส ลูซีอาได้บอกข่าวสารนี้เป็นครั้งแรกให้กับพระสันตะปาปาไปร์อุส
ที่สิบสอง ซึ่งเมื่อได้อ่านมันแล้วก็ได้ปิดผนึกและเก็บมันไว้โดยไม่ยอมบอกเรื่องนี้ให้กับประชาชน
ต่อมา
พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ก็ได้อ่านจดหมายฉบับนี้ แล้วก็ทำแบบเดียวกันเหมือนกับ
พระสันตะปาปาองค์ก่อน เขาไม่ยอมให้สาธารณชนรับรู้ เพราะถ้ารู้แล้วก็จะนำความสิ้นหวังและ
ความตกใจมาสู่พวกเขา แต่ขณะนี้ เวลาได้มาถึงแล้ว และพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่สอง
ก็ได้อนุญาตให้บอกเรื่องนี้ กับบุตรของพระเจ้า เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ตื่นตกใจ แต่เมื่อรับทราบแล้วก็
จะได้เตรียมตัว แม่พระได้บอกกับลูซีอาว่า ลูกจงออกไปบอกกับชาวโลกอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา
ระหว่างปีค.ศ. 1950 ถึงปี ค.ศ. 2000 ประชาชนไม่ยอมปฏิบัติตามพระบัญญัติที่พระบิดาของเรา
ได้ประทานมาให้พวกเขา ความชั่วได้ครอบงำโลก ความเกลียดชังและความไม่พึงพอใจได้แพร่
หลายไปทั่วทุกหนทุกแห่ง คนได้สร้างอาวุธที่ร้ายแรงที่สามารถทำลายโลกได้ภายในเสี้ยววินาที
ประชากรครึ่งโลกจะถูกทำลายลง สงครามจะเริ่มต้นที่โรม และจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่าง
คณะนักบวชต่างๆ พระเจ้าก็ได้ให้มีปรากฎการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้น เช่น หมอกควัน ลูกเห็บ
น้ำแข็งละลาย ไฟใหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ และการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่ค่อยๆ
ทำลายโลกนี้ไปอย่างช้าๆ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก่อนปี ค.ศ. 2010

-1-

"ใครที่ไม่เชื่อ นี่คือเวลาที่แม่พระได้บอกกับพวกท่านว่า คนที่ขาดความเมตตาต่อคนอื่น และคนที่
ไม่รักเพื่อนพี่น้องเหมือนกับที่บุตรของเราได้รักพวกท่านทุกคน ก็จะไม่มีชีวิตรอด เขาสมควรที่จะตาย
คิดดูเป็นล้านล้านคน และไม่ต้องสงสัยเลยว่า พระเจ้านั้นจะลงโทษอย่างรุนแรงกับคนที่ไม่เชื่อใน
พระองค์ คนที่ดูหมิ่นเหยียดหยามพระองค์ และคนที่ไม่มีเวลาให้กับพระองค์ เราวอนขอให้คนเหล่านี้
มาพึงพระเยซูเจ้าบุตรของเรา พระเจ้าจงคุ้มครองโลกด้วย แต่กับคนที่ไม่จงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อ
พระองค์ก็จะถูกทำลายไป คุณพ่อออกุสติน ซึ่งอยู่ในเมืองฟาติมาซึ่งพระสันตะปาปา ยอห์นปอล ที่สอง
ได้ให้อนุญาตคุณพ่อไปเยี่ยมซิสเตอร์ลูซีอาซึ่งเป็นชีลับ (เธอจะไม่ออกไปจากอารามเลยหรือให้ใคร
เข้ามาเยี่ยมได้) คุณพ่อออกุสตินพูดว่า เธอต้อนรับเขาด้วยความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมาก และบอก
เขาว่า แม่พระรู้สึกเศร้าใจมาก เพราะไม่มีใครสนใจในคำทำนายของเธอในปี ค.ศ. 1917 ถึงแม้ว่า
คนดีที่เที่ยงตรงจะเดินอยู่บนถนนที่แคบๆ และคนที่ชั่วร้ายจะเดินอยู่บนถนนที่กว้างๆ ซึ่งจะนำพาพวกเขา
ไปสู่ความพินาศ เชื่อหนูเถอะคุณพ่อ การลงโทษนั้นจะมาถึงในไม่ช้านี้ วิญญาณมากมายจะสูญสิ้น
ประเทศชาติมากมายจะหายไปจากพื้นโลก แต่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้
ถ้ามนุษย์. สำนึกผิด สวดภาวนาและกระทำสิ่งที่ดีๆ โลกก็จะปลอดภัย อย่างหนึ่งก็คือ ถ้ามนุษย์สูญสิ้นไป
กับความชั่วร้าย โลกก็จะหมดสิ้นไปตลอดกาล ถึงเวลาแล้วที่จะส่งข่าวของพระแม่ไป ยังครอบครัวของท่าน
เพื่อนฝูง และมนุษย์โลกทั้งหมด จะสวดภาวนา ทำพลีกรรม และใช้ โทษบาป เรากำลังอยู่ในนาทีสุดท้าย
ของวันสุดท้ายที่จะมาถึง และภัยพิบัติก็กำลังใกล้เข้ามา.....

-2-

ด้วยเหตุนี้ คนที่ห่างเหินออกไปจากพระศาสนาจักร ก็จะกลับมาสู่อ้อมกอดของพระศาสนจักรของ
พระเยซูเจ้า นิกายต่างๆ ก็จะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ศาสนาอันเดียวกัน คือพระศาสนจักร
อันศักดิ์สิทธิ์แห่งคาทอลิก ในอังกฤษ รัสเซีย จีน ยิว มุสลิม และโปรเตสแตน ทั้งหมดจะกลับใจ
มาเชื่อและนมัสการพระเป็นเจ้าพระผู้สร้างและพระบุตรพระเยซูเจ้า และพระนางมารีอา
แล้วเราจะคอยอะไรอีก ทุกหนทุกแห่งจะมีการพูดถึงการปรองดองอยู่ทั่วไป แต่การลงโทษนั้นก็จะตามมา
บุคคลจะที่อยู่ในตำแหน่งสำศัญมากจะถูกลอบทำร้าย และสิ่งนี้เองที่จะกระตุ้นให้เกิดสงคราม
กองทัพที่มีอิทธิพลมากก็จะครอบครองยุโรปทั้งหมด สงครามนิวเคลียร์ก็จะเริ่มขึ้น สงครามนี้จะทำลาย
ทุกสิ่งทุกอย่าง ความมืดจะปกคลุมพวกเราอยู่ 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน และหนึ่งในสามของมนุษย์โลก
ที่รอดพ้นมาจากภัยพิบัติที่น่าสะพรึงกลัวนี้ ก็จะเริ่มต้นใช้ชีวิตในโลกที่เกิดใหม่

พวกเขาจะเป็นคนดี และในคืนที่หนาวเย็นนั้น สิบนาทีก่อนเที่ยงคืน จะมีแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง
จะเขย่าโลก เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง อันนี้จะเป็นสัญญาลักษณ์ครั้งที่ 3 ที่แสดงว่าพระเป็นเจ้าเป็นเ
จ้าของโลกนี้ คนที่ดี และ คนมีความเชื่อในสารของ แม่พระฟาติมา จะต้องไม่กลัว ไม่ต้องกลัวอะไรเลย
แล้วจะทำอย่างไร?
จงก้มศีรษะลง คุกเข่า และขอโทษต่อพระองค์ เพราะว่าเฉพาะคนดี และคนที่ไม่อยู่ในอำนาจของปีศาจ
จะอยู่รอดจากภัยพิบัติอันนี้ เพื่อท่านจะได้เตรียมตัวและอยู่รอด เราจะให้เครื่องหมายดังต่อไปนี้
เป็นที่น่าเศร้าสลด และในระยะเวลาอันใกล้ฯ นี้ แผ่นดินไหวก็จะเริ่มอีก พื้นดินก็จะสั่นมาก

-3-


การสั่นนี้จะรุนแรงมากจนทำให้โลกหมุน ทำมุม 23 องศา และมันก็จะหมุนกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมของมัน
และความมืดมิดก็จะปกคลุมไปทั่วทุกมุมโลก ปีศาจที่ชั่วร้าย ก็จะปะปนอยู่ทั่วไปกับฝูงชนและเป็นอิสระ
มันก็จะเข้าทำร้ายคนที่ไม่ยอมเชื่อในสารของพระแม่ และกับคนที่ไม่ยอมกลับใจ แต่กลับวิญญาณของ
คนที่ซื่อสัตย์ต่อพระแม่ จงจุดเทียนที่เสกไว้ จัดเตรียมพระแท่นบูชาให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยไม้กางเขนของ
พระเยซูเจ้า เพื่อจะได้สวดคุยกับพระเจ้า และวอนขอในความเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุด .......ทุกสิ่งทุกอย่าง
จะอยู่ในความมืด ในท้องฟ้าจะเห็นไม้กางเขนที่ประหลาดปรากฏมาเพื่อให้เรารู้ถึงคุณค่าที่พระบุตรของ
พระแม่ทรงไถ่บาปเรา.... ในบ้านจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นจากเทียนที่เสกมาแล้ว เมื่อมันได้จุดติดแล้วก็ไม่มี
อะไรที่จะมาทำให้มันดับได้ตลอดระยะเวลา 3 วันแห่งความมืดมิดนั้น คุณควรใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นสาดไป
หน้าต่าง และประตูให้มากฯไว้ พระเจ้านั้นจะคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ที่เชื่อในพระองค์ จงคุกเข่าลงต่อ
หน้ากางเขนอันทรงพลังของพระบุตรของเรา สวดสายประคำ และเมื่อจบทุกๆเม็ดของบทวันทามารีอา
คุณต้องสวดตามดังต่อไปนี้
โอ้พระเจ้า ช่วยให้เราหลุดพ้นจากบาป ปลอดภัยจากไฟนรก และช่วยเราทั้งหมดให้ ไปสวรรค์
โดยเฉพาะ อย่างยิ่งบุคคลที่ต้องการความเมตตาอย่างยิ่งจากพระองค์ โอ้พระแม่โปรดปกป้องลูก
ลูกรักพระแม่ โปรดช่วยลูกให้รอด และช่วยโลกให้รอดด้วย จงรำพึงถึง5 ภาค ของสายประคำ
สายประคำนี้จะเปิดหัวใจ ของแม่พระได้ สำหรับคนที่เชื่อในคำพูดของเรา จงออกไปและประกาศข่าวนี้
ให้กับทุกคน อย่ากลัวเลย อย่างกลัวอะไรในวันที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

-4-

จงบอกกับทุกฯคนว่า ถึงเวลาแล้ว สำหรับคนที่รู้และไม่ยอมบอกกับคนอื่น ก็จะได้รับโทษแทน
วิญญาณ ของคนที่ต้องถูกโทษไป เพราะความไม่รู้เรื่อง
สำหรับบุคคลที่สวดสายประคำอย่างสุภาพก็จะได้รับการปกป้องจากสวรรค์เบื้องบน และสำหรับคนที่
จำเป็นต้องตาย ฉันก็จะให้เขาตายอย่างสงบ และเขาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเขาจะเข้าสู่สวรรค์ ฉันปราถนา
ให้ลูกๆ ทุกคนไปฟังมิสซาในทุกวันศุกร์ต้นเดือนและในทุกวันเสาร์ ต้นเดือน เพื่อสารภาพบาปและ
รับศีลมหาสนิท และเมื่อทำเช่นนี้แล้ว ก็จะสามารถช่วยให้โลกพ้นจากความหายนะได้ เมื่อโลกหยุดสั่นแล้ว
คนที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ ก็จะพินาศไปในวิธีทางที่น่ากลัว ลมจะพัดเอาแก๊สกระจายไปทั่วทุกหนทุกแห่ง
แล้วดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มขึ้น บางทีคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่รอดพ้นจากภัยภิบัตินี้ อย่าลืมว่า การลงโทษ
ของพระเป็นเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์ และเมื่อมันได้เริ่มกระทำแล้ว คุณก็ไม่ควรที่จะมองออกไปข้างนอก ไม่ว่า
ภายใต้เงื่อนไขอะไร พระเป็นเจ้านั้นไม่ต้องการให้ลูกๆ ของพระองค์ เห็นการลงโทษของพระองค์ต่อคนบาป............
และทั้งหมดนี้ก็ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีอันศักสิทธิ์
อ่านในพระคัมภีร์ใหม่ ลูกา 21-5:121, 12:19, 20:20, 29:33
จดหมายของนักบุญเปาโล 3-8-14 อิสอัค 40,1:5:9 คุณต้องเข้าใจพระเจ้ายอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
พระสันตะปาปาและพระสังฆราชทั้งหลายต่างก็รอข่าวสารอีกอันหนึ่งที่บอกเกี่ยวกับการกลับใจ และ
สวดภาวนา จงจำไว้ว่าคำพูดของพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นคำขู่ แต่เป็นข่าวดี.......... จงถ่ายเอกสารหน้า
เหล่านี้ไว้ให้มากฯและแจกให้กับคนที่คุณรู้จัก เพื่อว่าทุกคนจะได้มีโอกาสกลับใจและจะได้รอด
เราไม่รู้ว่าคนที่รับข่าวสารนี้จะเชื่อเราหรือไม่ในพระเจ้า

-5-

แต่จงคิดว่าถ้าท่านได้รับข่าวสารนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใด บางทีพระเจ้าก็ได้ให้โอกาสนี้แก่ท่าน
เพื่อท่านจะได้รอด ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดหรือลัทธิอะไร

ถ้าคุณไม่เชื่อในข่าวสารนี้ อย่างน้อยก็ส่งต่อไปให้คนอื่น คุณก็จะไม่สูญเสียอะไรเลย
สำหรับคนที่ได้รับข่าวสารนี้ เขาจะมีโอกาสที่จะตัดสินใจเอาเอง

จงจำไว้ว่า เราจะหลีกเลี่ยงเป็นอย่างมากถ้าเราปฏิบัติตามพระบัญญัติที่พระเจ้าได้ประทาน
ให้กับเรา มีอยู่ 10 ข้อเอง ถ้าเราปฏิบัติตามแล้ว เราก็จะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้า

:s002: :s002:
ตอบกลับโพส