ทําวัตรเช้าด้วยบทภาวนาประจําวันและภาพจากพระวรสาร

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 926
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

พุธ เม.ย. 27, 2022 8:12 am

สวัสดีครับ เมื่อเช้าผมทําวัตรเช้าด้วยบทภาวนาประจําวันที่ทํามากว่าสิบปี แล้วเหมือนกับพระจิตเจ้าทรงเปิดสวิทช์ไฟในหัวเพราะจิตใจเลื่อนลอยไม่มีสมาธิแถมยังหลับในเหมือนนักบินที่ใช้คอมพิวเตอร์บินนําทางเพราะทําจนเคยชิน: ผมเห็นภาพจากพระวรสาร การกระทําของพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ ที่เพิ่มรสชาด มีสมาธิ เหมือนทั้งสองพระองค์มีส่วนร่วมในการทําวัตรเช้า บทภาวนาประจำวัน จิตใจชุ่มชื่น อดไม่ได้ต้องขออนุญาตโพสต์ครับ

ลมหายใจ (จมูก): พระเยซูเจ้าทรงบอกว่าเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร ให้ถึงพร้อมทั้งกายและใจตลอดเวลา เหมือนคนใช้คอยนายหรือเจ้าสาวคอยเจ้าบ่าว อยู่ในปัจจุบัน ทําปัจจุบันให้ดีที่สุด ไม่ต้องห่วงอนาคตที่อาจมาไม่ถึง

ดวงตา: อย่าตัดสินลงโทษผู้อื่นเพราะพระองค์ไม่ตัดสินลงโทษหญิงที่ล่วงประเวณี ทรงเขียนบาปของผู้ต้องการตัดสินลงโทษเธอบนพื้น และต้องระวังเมื่อพระองค์ยกโทษให้เราแล้ว เราต้องยกโทษให้ผู้อื่น อย่าทําเหมือนเจ้าหนี้ที่มีลูกหนี้เล็กๆ บีบคอจะเอาเงิน ทั้งๆที่หนี้ของตัวใหญ่โต อวดครวญ วิงวอนให้นายยกหนี้ นายจะไม่ให้อภัยแถมจะบีบคอเราเช่นกัน

หู: พระองค์ฟังเสียงคนตาบอด คนโรคเรื้อน แล้วทรงบําบัดรักษา พระแม่มารีย์ได้ยินเจ้าภาพของงานแต่งงานที่คานา กลัวไม่มีเหล้าองุ่นให้แขกดื่ม ทรงบอกพระเยซูเจ้าให้ทรงช่วย พระองค์ฟังพระแม่แล้วทํานํ้าให้เป็นเหล้าองุ่นชั้นเลิศ

ลิ้น ปาก: อย่าโกหก เหมือนฟาริสี ผู้นำศาสนา แถมยังโกหกให้ชาวบ้านร่วมทําบาป ทํากับพระองค์ผู้บริสุทธิ์ ทําให้ทรงถูกจับ ถูกทรมาน ถูกตรึงกางเขน เหมือนนักโทษร้ายแรง แล้วสิ้นพระชนม์ไถ่กู้ให้มวลมนุษยชาติ (ด้วยความรัก ความเมตตา ความเสียสละ และพระปรีชาญานที่ทรงชดเชยบาปของมนุษย์ให้เป็นสักการบูชาถวายแด่พระบิดาเจ้า)

มือ: ทรงทวีขนมปังและปลา ทรงเอามือแตะคนโรคเรื้อนให้หาย ทรงเอามือป้ายตาคนตาบอดด้วยดินเหนียวจากพระเขฬะให้มองเห็น

เท้า: ทรงย่างเท้าประกาศข่าวดีให้ทุกคนรู้จักพระบิดาเจ้า พระบุตร และพระจิตเจ้า (พระตรีเอกภาพ) พระแม่มารีย์ทรงไปเยี่ยมนักบุญอลิซาเบ็ท (แม่ของนักบุญยอห์น ประกาศกเตรียมทางให้พระเยซูเจ้า)

หัวใจ: ทั้งๆที่รู้ว่ายูดาสจะทรยศ ขายพระองค์ พระองค์ทรงเมตตา รับให้เป็นสานุศิษย์คนสนิท เปิดโอกาสให้กลับใจตลอดเวลา ทรงให้อภัยเขา และให้อภัยนักบุญเปโตรที่ปฎิเสธพระองค์ถึงสามครั้งและสานุศิษย์ที่เผ่นหนีเมื่อพระองค์ถูกจับ ถูกทรมาน แบกไม้กางเขน แล้วถูกตรึงกางเขน ก่อน สิ้นพระชนม์ ทรงขอพระบิดาให้อภัยผู้ที่ทําร้ายฆ่าพระองค์เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าทําอะไรลงไป

บทภาวนาประจำวัน ( โพสต์โดย @Toom Ipad ของ *กลุ่มรักแม่พระ 1*)

https://youtu.be/N9xgWRIV0O4

โอ้พระตรีเอกภาพผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
ทุก ๆ ครั้งที่ลูกหายใจ ทุก ๆ ครั้งที่หัวใจของลูกเต้น
จะหมื่นแสนครั้งก็ตามที ลูกปรารถนาให้ทุกครั้ง
เป็นการเทิดพระเกียรติพระเมตตาของพระองค์

ลูกปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวในพระเมตตาของพระองค์
และเป็นภาพสะท้อนที่มีชีวิตของพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ความยิ่งใหญ่แห่งพระเทวภาพของพระองค์
คือพระเมตตาอันสุดจะหยั่งถึงของพระองค์
ผ่านมาสู่ดวงใจและวิญญาณของลูกไปสู่เพื่อนมนุษย์

โปรดเสด็จมาช่วยเหลือลูก ข้าแต่พระเจ้า
เพื่อให้ดวงตาของลูกเต็มไปด้วยความเมตตา
ลูกจะไม่สงสัยหรือตัดสินจากภายนอก
แต่มองหาสิ่งที่สวยงามในวิญญาณเพื่อนมนุษย์ และช่วยเหลือพวกเขา

โปรดเสด็จมาช่วยเหลือลูก ข้าแต่พระเจ้า
เพื่อให้หูของลูกเต็มไปด้วยความเมตตา
ลูกจะเอาใจใส่ความต้องการของเพื่อนมนุษย์
และไม่เมินเฉยในความเจ็บปวดและเสียงคร่ำครวญของเขา

โปรดเสด็จมาช่วยเหลือลูก ข้าแต่พระเจ้า
เพื่อให้ลิ้นของลูกเต็มไปด้วยความเมตตา
ลูกจะไม่พูดถึงเพื่อนมนุษย์ในทางลบ
แต่ขอให้ลิ้นของลูกเต็มไปด้วยคำพูดที่ปลอบประโลมใจ และให้อภัยแก่ทุกคน

โปรดเสด็จมาช่วยเหลือลูก ข้าแต่พระเจ้า
เพื่อให้มือของลูกเต็มไปด้วยความเมตตาและการกระทำดี
ลูกจะกระทำแต่ความดีต่อเพื่อนมนุษย์
และยอมรับความยากลำบากและงานหนัก

โปรดเสด็จมาช่วยเหลือลูก ข้าแต่พระเจ้า
เพื่อให้เท้าของลูกเต็มไปด้วยความเมตตา
ลูกจะเร่งรีบในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
เอาชนะความอ่อนแอและเปราะบางของตนเอง
การพักผ่อนของลูกอยู่ที่การรับใช้เพื่อนมนุษย์

โปรดเสด็จมาช่วยเหลือลูก ข้าแต่พระเจ้า
เพื่อให้หัวใจของลูกเต็มไปด้วยความเมตตา
ลูกจะรับรู้ถึงความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ
ลูกจะไม่ปฎิเสธดวงใจของลูกต่อใครเลย
ลูกจะจริงใจ แม้แต่ผู้ที่ลูกรู้ว่าเขาจะทิ้งขว้างความมีน้ำใจของลูก
ลูกจะคุมขังตัวลูกไว้ในดวงพระทัยอันทรงเมตตาของพระเยซูเจ้า
ขอโปรดช่วยลูกให้รับความทุกข์ด้วยความสงบใจ

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้พระเมตตาของพระองค์อยู่กับลูกทุกวินาทีตลอดไป พระเจ้าข้า
ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ลูกทำกิจการทุกอย่างด้วยความเมตตา
ข้าแต่พระเจ้า ถ้าลูกมิอาจช่วยได้ด้วยกิจการ ขอให้ลูกช่วยเขาด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความเมตตา
ข้าแต่พระเจ้า ถ้าลูกมิอาจช่วยได้ด้วยกิจการและคำพูด ขอให้ลูกแผ่เมตตาด้วยคำภาวนาแก่เขาทุกคน ทุกแห่งหนที่ลูกไม่อาจไปถึงได้

ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดแปรเปลี่ยนลูกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวในพระเมตตาของพระองค์ด้วย
เพราะพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้
ทั้งนี้ขอทุกสิ่งจงเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิด
ลูกเป็นของพระองค์ โปรดกระทำต่อลูกตามที่พระองค์ทรงพอพระทัยเถิด

อาแมน


สายประคำพระเมตตา
https://youtu.be/9Wwz76KuBF0
ตอบกลับโพส