วันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับนักบุญโยแซฟ

รวมสารการประจักษ์แม่พระที่ลำไทร สามารถแสดงความเห็นได้อย่างสุภาพ และไม่อนุญาตให้ตั้งกระทู้ใด ๆ ในบอร์ดนี้
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 926
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อาทิตย์ พ.ค. 01, 2022 12:30 pm

สวัสดีครับ

ศูนย์กลางแห่งความเชื่อในพระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกก็คือ “พระตรีเอกภาพ” สามพระองค์ในพระเป็นเจ้าองค์เดียวกัน พระบิดา พระบุตร พระจิต พระศาสนจักรสอนพวกเราว่าพระบิดาส่งพระบุตรมาเพื่อพาเรากลับบ้านไปหาพระองค์และยังส่งพระจิตมานำเราบนหนทางกลับสู่บ้านพระบิดา พระศาสนจักรจัดการสมโภชเฉลิมฉลองปี 1997 เป็นการเทิดพระเกียติยกถวายแด่พระบุตร พระเยซูเจ้า ปี 1998 แด่พระจิต และปี 1999 แด่พระบิดา

การไถ่บาปของมวลมนุษย์นี้บังเกิดขึ้นได้ด้วยมนุษย์ 2 คน ชาวยิวมีส่วนร่วมด้วยความเชื่อความวางใจ ความรักต่อพระเป็นเจ้า อย่างสิ้นสุดจิตใจ สิ้นสุดชีวิตและสิ้นสุดวิญญาณ

พระแม่มารีย์พรหมจารีนิรันดร ผู้มีความกล้าหาญชาญชัยตอบรับคำเชิญของพระเป็นเจ้าให้เป็นพระมารดาของพระองค์ให้กำเนิดพระบุตร พระเยซูเจ้าด้วยพระศักดาของพระจิต เสี่ยงต่อการถูกสบประมาทเหยียดหยามและการลงโทษที่อาจถึงตาย ผิดกฎหมายที่ตั้งท้องนอกสมรส

นักบุญโยแซฟ สายโลหิตของกษัตย์ดาวิด คู่หมั้น ภัสดาของพระแม่มารีย์บิดาบุญธรรมของพระเยซูเจ้า พระบุตรพระผู้ไถ่ของมวลมนุษยชาติ ที่เชื่อเทวดาที่อธิบายการตั้งท้องของพระแม่ด้วยพระศักดาของพระจิต ถือศีลพรหมจรรย์ตลอดชีพ เป็นหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ปกป้อง เลี้ยงดู พระแม่มารีย์และ พระเยซูเจ้า ทำให้พระองค์เป็นผู้สืบสายโลหิตของกษัตย์ดาวิด สมดังที่ประกาศกได้ทำนายกล่าวถึงมาตลอด

และสุดยอดของการเสียสละในการไถ่บาปของมวลมนุษย์นี้ก็คือพระบุตร พระเยซูเจ้าที่ทรงน้อมรับพระประสงค์ของพระบิดา เสด็จลงมาจากสวรรค์ บังเกิดเป็นมนุษย์ จากพระแม่มารีย์ด้วยพระศักดาของพระจิตเจ้า

โรมันคาทอลิกทุกคนมีบุญที่รักเคารพ ศรัทธาต่อพระแม่มารีย์ พระมารดาของพระเป็นเจ้า แม่พาเรามาหาพระเยซูเจ้า พระบุตร พระเยซูเจ้าพาเรามาหาพระบิดา และเชิญพระจิตให้ทรงนำทาง ประทานความสว่าง ช่วยเหลือพวกเราในการเดินทางกลับบ้านของพระบิดาเจ้า

วันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับนักบุญโยแซฟ

ประวัติของท่านมีไม่มากนักในพระวรสารที่ได้บันทึกถึงท่านเป็นหลักเป็นฐานไม่ใช่คำบอกเล่า ข่าวลือ จินตนาการของคริสตชนหรือผู้คนในสมัยก่อนซึ่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกไม่ยอมรับ ผมได้ทำการค้นคว้าประวัติของท่านโดยยึดเอาพระวรสาร ข้อความเชื่อของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกเป็นหลัก

การไถ่บาปของมวลมนุษยชาติของพระเยซูเจ้า พระเป็นเจ้าจะไม่เกิดขึ้นได้หากท่านนักบุญโยแซฟไม่ยินดี เต็มใจน้อมรับพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความเชื่อในพระเป็นเจ้าอย่างสุดหัวใจ สุดกำลัง สุดปัญญา สุดชีวิต สุดวิญญาณของท่านผู้เป็นคนดีทรงคุณธรรม สบพระทัยของพระองค์ เชิญท่าน เลือกท่านให้เป็นบิดาบุญธรรมของพระองค์ เป็นภัสดาของพระแม่มารีย์พระมารดาของพระองค์ วางใจในท่านที่จะเป็นผู้เลี้ยงดูพระแม่และพระองค์ เป็นหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ให้เกียรติแม่ เชื่อพระเป็นเจ้าว่า แม่ตั้งท้องพระเยซูเจ้า ด้วยพระศักดาของพระจิตเจ้า เมื่อทูตสวรรค์มาบอก ท่านหายข้องใจ ยอมละทิ้งความหวัง ความใกล้ชิดในสภาพสามีภรรยากับแม่ ถือศีลพรหมจรรย์ร่วมกับแม่ตลอดอายุของท่าน *(พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกประกาศยืนยันความเชื่อว่าพระแม่มารีย์เป็นพรหมจารีย์ตลอดนิรันดร)

ถ้าแม่เป็นอัครสาวกคนแรกของพระเป็นเจ้า ท่านนักบุญโยแซฟก็คืออัครสาวกคนที่ 2 เลี้ยงดู อบรม สั่งสอนพระองค์ให้มีอาชีพเป็นช่างไม้เป็นศาสนิกชนที่ดีของชาวอิสราเอล ร่วมพิธีกรรมรับคำสอนจากอาจารย์ผู้นำศาสนา แตกฉานแบบทะลุปรุโปร่ง เรื่องพระธรรมเก่า เข้าใจถึงความสำคัญเนื้อแท้ของกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของโมเสสและของนักธรรม ผู้นำศาสนา ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการเทศนากับชาวอิสราเอล ชาวต่างชาติ อธิบายเพิ่มเติม บางครั้งขัดแย้งกับผู้นำศาสนา นักธรรม ที่หลงผิดเอาข้อบังคับกฏหมายกดขี่ ข่มขู่ศาสนานิกชน โดยอ้างว่าเป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า เอาของนอกกายเป็นใหญ่กว่าหัว ใจที่ต้องชำระ ไม่ใช่เสื้อผ้า ภาชนะอาหาร เครื่องใช้จุกจิก

ชื่อของนักบุญโยแซฟนี้ตั้งตามมหาบุรุษโยแซฟในพระธรรมเก่า ลูกชายคนที่ 11 ของมหาบุรุษยาโคบ (JACOB) ที่พระเป็นเจ้าทรงเปลียนชื่อเป็น อิสราเอล (ISRAEL) ต้นตระกูลอิสราเอลและชนชาติประเทศ หลายประเทศ

เรื่องราวของมหาบุรุษโยแซฟนี้คริสตชนทุกคนรู้จักกันดี เพราะท่านถูกพี่ๆขายเป็นทาสให้พ่อค้าที่กำลังเดินทางไปอียิปต์ (EGYPT) เป็นทาสในบ้านข้าราชการ ในพระราชวังของฟาโรห์ (PHARAOH) ถูกเมียเจ้านายกล่าวหาว่าเป็นชู้ ติดคุก แล้วทำนายฝันให้บุคคลสนิท 2 คนของฟาโรห์ที่ทำไม่สบพระทัยของพระองค์โดนติดคุก ความฝันเป็นจริง คนสนิท 1 คนได้รับอภัยโทษจากฟาโรห์ พอฟาโรห์มีความฝันที่พวกนักปราชญ์ผู้คงแก่เรียนไม่อาจจะแปลได้ โยแซฟก็อธิบายทำนายเป็นจริงตามฝัน เป็นที่สบพระทัยของฟาโรห์ให้บริหารประเทศ เมื่อเกิดภาวะฝนแล้ง ยาโคบก็ส่งลูก 11 คนไปซื้อข้าวสาลีในอียิปต์ทำเป็นแผ่นขนมปังอาหารประทังชีวิต โยแซฟกู้ชีวิตของพ่อและพี่ๆ ไม่ให้อดตาย เรื่องราวจบลงแบบสวยงาม

ผมขอเสนอความคิดเห็นส่วนตัว

โดยทั่วๆไปแล้ว ในประวัติโลก ลูกชายมักจะมีอาชีพเหมือนพ่อ เดินตามรอยเท้าพ่อ พ่อจะถ่ายทอดวิชาความรู้ความสามารถให้สืบเชื้อสายตระกูลเป็นทอดๆ ดังที่คุณผู้อ่านได้เห็นในชีวิตจริง

พระเยซูเจ้าทรงได้รับการถ่ายทอดวิชาอาชีพช่างไม้จากนักบุญโยแซฟในสภาพของความเป็นมนุษย์ของพระองค์ อาชีพช่างไม้เป็นอาชีพที่มีระเบียบวินัย มีการวางแผน ออกแบบรูปทรง ต้องมีความละเอียดอ่อน ใจเย็น ความคิดร่างกายต้องหลอมหล่อเป็นหนึ่งเดียว สามารถวาดภาพในหัวถ่ายทอดออกมาในรูปภาพแผนผัง จากพื้นฐานโครงสร้างถึงความสำเร็จเป็นรูปร่าง สามารถแยกแยะ มองทะลุจากสภาพขอนไม้ ท่อนซุง เห็นเป็นจั่วเป็นหลังคา เสาเอก เสารอง เป็นโต๊ะ เป็นเก้าอี้ เป็นเตียง เป็นกรอบประตู กรอบหน้าต่าง ภาชนะ เครื่องใช้ ฯลฯ ต้องรู้วิธีการตัดต่อ เสริมแต่ง ประกบให้เข้ารูปทรงสนิทเป็นเนื้อเดียว แข็งแรง สวยงามได้เหลี่ยมได้ทรงตามความปรารถนาของผู้จ้าง หรือหัวหน้าคุมงาน

ต้องรู้จักทำงานให้ความร่วมมือกับช่างผู้อื่น เพราะงานบางชิ้นบางอันใหญ่กว่าที่ช่างคน สองคนจะทำได้ เครื่องมือ เครื่องใช้ ฆ้อน เลื่อย สิ่ว ฯลฯ ต้องรอบรู้แตกฉานในการใช้งาน ต้องรักษาความคม คุณภาพ ต้องมีความตั้งใจ ซื่อสัตย์ไม่คดโกง มุมานะให้งานสำเร็จเสร็จลงด้วยความสวยงามทันเวลาในราคาที่ตกลง จะทิ้งลงกลางคันไม่ได้ เริ่มแล้วต้องทำให้เสร็จ ต้องรับฟังความเห็นเสนอแนะของผู้จ้าง นายงาน หรือบุคคลใกล้ชิดที่ไว้ใจว่าไม่เชียร์แบบไม่ลืมหูลืมตา ขี้เหร่ขนาดไหนก็บอกว่าสวยงามสุดยอด พอผู้อื่นนอกวงมาเห็นความจริงก็เป็นประจักษ์พยานจากผลงานไม่เป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน ชื่อเสียงย่อยยับ ลูกค้าเหือดหาย

คุณสมบัติเหล่านี้ผมเชื่อว่าได้ถูกหล่อหลอมเป็นส่วนประกอบของร่างกายจิตใจของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ได้ทรงนำมาใช้ในภาระกิจไถ่บาปให้พวกเรามวลมนุษย์ร่วมกับพระเทวภาพของความเป็นพระผู้เจ้า

การเลือกสานุศิษย์มองเห็นคุณสมบัติความดี ความบกพร่อง การอธิบายพระธรรมคำสอน อุปมาอุปไมยให้ผู้อื่นได้เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ได้เห็นเป็นรูปเป็นภาพในหัว มีความกล้าหาญ ไม่หวั่นไหวกับคำพูดกล่าวหาคำยกยอ หลอกล่อ หลุมพรางเพราะรู้เท่าทันดูออกเหมือนท่อนไม้ท่อนซุง จะออกมาในรูปไหน มองข้ามความบกพร่องด้วยความรัก ความเมตตา หลอมหล่อ เปลี่ยนแปลงให้เป็นสิ่งสวยงามเป็นส่วนรวมกับทุกสรรพสิ่งในแผนการณ์ของพระองค์ มีมานะบุกบั่นตั้งใจทำให้งานไถ่บาปสำเร็จเสร็จสิ้นลงแบบสวยงามพร้อมบริบูรณ์ ไม่ทิ้งกลางคันแม้ว่าจะมีอุปสรรคขวางกั้น การทำร้ายกล่าวหาจนถูกตัดสินลงโทษให้ถึงตายด้วยการถูกตรึงบนไม้กางเขน ของผู้นำศาสนา นักธรรม ที่เอาศาสนาเป็นเครื่องมือ กดขี่ประชาชนของตนเอง แล้วเอาศาสนาพาดพิงถึงการเมืองว่าพระองค์จะเป็นหัวหน้ากบฏ ทำความเดือดร้อนให้ประเทศชาติเป็นภัยต่ออาณาจักรโรมัน

เมื่อพระองค์ทรงแบกไม้กางเขนไปเนินเขาโกลคาทา (GOLGATA) ทุกข์ทรมานเจ็บปวดจากบาดแผลของการชกต่อยและโบยตีด้วยแส้ เนื้อหนังเลือดสาดกระจาย เหนื่อยล้า หิวกระหาย อดหลับอดนอน อับอายถูกเปลื้องผ้าต่อหน้าสาธารณชน ใส่มงกุฏหนาม ล้มลุกคลุกคลานถึงสามครั้ง สามหน เทวภาพของความเป็นพระเป็นเจ้าสามารถทำให้ทุกอย่างชะงักลงเปลี่ยนแปลงอนาคตที่เห็นตลอดเวลาเมื่อทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ว่าพระองค์จะต้องตายเหมือนมนุษย์ทุกคน และเป็นความตายที่ทรมานอับอาย เหมือนนักโทษฉกรรจ์ แต่พระองค์ทรงเห็นถึงความสำเร็จ ความสวยงามที่พระองค์ได้วางเอาไว้ร่วมกับพระบิดาและพระจิตเจ้า สามพระองค์หนึ่งเดียวว่าการไถ่บาปให้มวลมนุษย์ชาติที่พระองค์ทรงสร้างเหมือนพระฉายาของพระองค์และรักจนเสด็จลงมาจากสวรรค์ ยอมตายให้พวกเราเป็นอิสระจากบาปจากอิทธิพล อำนาจของปีศาจ ความชั่วร้ายและผลเสียที่มาจากบาปเป็นผลงานที่จะยั่งยืนตลอดนิรันดรต่อมวลมนุษย์ชาติทุกชั่วคนในปัจจุบันถึงอนาคตที่ทรงกำหนดไว้ด้วยพระศักดาปรีชาญาณ

พระวรสารได้บันทึกชื่อและเรื่องราวของนักบุญโยแซฟเกี่ยวพันกับพระแม่มารีย์และพระเยซูเจ้า 15 ครั้ง นักบุญมัทธิว (ST. Mathew) 7 ครั้ง นักบุญลูกา (ST. Luke) 7 ครั้ง และนักบุญยอห์น (St. John) 1 ครั้ง

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว
1:1-17 ลำดับพระวงค์ของพระเยซูเจ้า ผมเรียงเป็น 3 ชุดตามต้นฉบับภาษาอังกฤษ แต่ละชุดมี 14 ชั่วคน (1ชั่วคนประมาณ 15-30 ปี)
อับราฮัม (ABRAHAM) ถึง ดาวิด (DAVID) 14 ชั่วคน
ซาโลมอน (SOLOMON) ถึง เจโคเนียส (JECHONIAS) 14 ชั่วคน
เจโคเนียส (JECHONIAS) ถึง นักบุญโยแซฟ (JOSEPH) ถึงพระเยซูเจ้า (LORD JESUS) 14 ชั่วคน

จากอับราฮัม ถึงพระเยซูเจ้า 42 ชั่วคน

1:18 นักบุญโยแซฟเป็นคู่หมั้นของพระแม่มารีย์
1:20-21 ทูตสวรรค์มาเข้าเฝ้านักบุญโยแซฟ (ครั้งที่ 1)
1:25 การประสูติของพระเยซูเจ้า
2:13 ทูตสวรรค์มาเข้าฝันท่านนักบุญโยแซฟ (ครั้งที่ 2) ให้พาพระมารีย์และพระกุมารเยซูเจ้าหนีภัยไปประเทศอียิปต์ (EGYPT)
2:14-15 หนีภัยไปประเทศอียิปต์
2:19-20 ทูตสวรรค์มาเข้าฝันท่านนักบุญโยแซฟ (ครั้งที่ 3) ให้พาครอบครัวกลับเมือง นาซาเร็ธ (NAZARETH)

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (LUKE)
2:4 นักบุญโยแซฟอาศัยอยู่ในเมืองนาซาเร็ธ (NAZARETH) แคว้นกาลิลี (GALILEE)
3:23 ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้า
ผมเรียงเป็น 4 ชุดตามต้นฉบับภาษาอังกฤษ
พระเยซูเจ้า นักบุญโยแซฟ ถึง เศรุบบาเบล (ZOROBABEL) 21 ชั่วคน
เซอัลทิเอล (SALATHIEL) ถึง นาธาน (NATHAN) 21 ชั่วคน
ดาวิด (DAVID) ถึง อับราฮัม (ABRAHAM) 14 ชั่วคน
เทราห์ (THARE) ถึง อาดัม (ADAM) ถึงพระเป็นเจ้า (LORD GOD) 21 ชั่วคน

จากพระเยซูเจ้าถึงพระเป็นเจ้า 77 ชั่วคน

2:8-15 นักบุญโยแซฟและพระแม่เดินทางไปเบธเลเฮม ในแคว้นยูเดีย
2:6-7 การประสูติของพระกุมารเยซู
2:22-24 การถวายพระกุมารในพระวิหาร
2:39 นักบุญโยแซฟพาครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ตั้งรกรากที่เมืองนาซาเร็ธ (NAZARETH) แคว้นกาลิลี (GALILEE)

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักยุญยอห์น (ST. John)
6:41-42 ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

วันฉลองนักบุญโยแซฟคือวันที่ 19 มีนาคม เป็นวันฉลองในเทศกาลมหาพรต (LENT) ที่โรมันคาทอลิกคริสตชนทำการอดอาหาร อดกลั้นความอยาก ความต้องการของฝ่ายร่างกาย เนื้อหนัง จิตใจ ใช้เวลาสวดภาวนา ปฏิบัติธรรม ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้า เลียนตามแบบอย่างของพระองค์เป็นเวลา 40 วัน เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทำในทะเลทราย เตรียมตัวเทศนาประกาศข่าวดี

สมัยก่อน ศาสนิกชนถือเรื่องการอดอาหารเป็นเรื่องใหญ่ ร่างกาย ซูบผอม โซเซ ผู้นำของพระศาสนจักรจึงให้วันที่ 19 มีนาคม เป็นวันฉลองนักบุญโยแซฟ เปิดโอกาสให้ศาสนิกชนได้กินอาหารประทังความหิวโหย จะได้มีเรี่ยว มีแรง มีกำลังใจปฏิบัติธรรม อดอาหารต่อจนครบ 40 วันสิ้นเทศกาลมหาพรต

กล่าวกันว่า (ไม่มีหลักฐานยืนยันจากพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก) ท่านนักบุญโยแซฟเกิดที่เมืองเบธเลเฮม (BETHLEHEM) แคว้นยูเดีย (JUDEA) ประมาณ 90 ปีก่อนคริสตศักราช สิ้นลมขึ้นสวรรค์วันที่ 20 กรกฏาคม คศ 18 (ก่อนการเทศนาประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์)

วันฉลอง 19 มีนาคม (ภัสดาของพระแม่มารีย์) และวันที่ 1 พฤษภาคม (นักบุญโยแซฟคนงาน/กรรมกร)

สัญญลักษณ์เกี่ยวพันกับท่าน: ไม้เท้าที่มีดอกลิลี่เบ่งบาน (ตำนานว่าเมื่อมีการประกาศหาคู่หมั้นให้พระแม่มารีย์ที่นักบุญยออากิม (St. Joachim) และนักบุญแอน (St. Ann) บิดามารดาของพระแม่มารีย์ได้ถวายตัวให้รับใช้ในพระวิหารให้ชายหนุ่มตระกูลยูเดียที่เป็นโสด มีความประพฤติดี มาเสนอตัวให้ผู้หลักผู้ใหญ่เลือกด้วยการเอาไม้เท้าวางไว้ในพระวิหารข้ามคืน ไม้เท้าของท่านนักบุญแซฟมีดอกลิลี่เบ่งบานในวันรุ่งขึ้น) ดอกไม้กลิ่นหอม สไป๊นาร์ด (SPIKENARD)

เป็นองค์อุปถัมฐ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ของความชอบธรรม ตายแบบสุขสงบ พระสงฆ์ เณร ผู้คุ้มครองเด็กๆ ช่วยเหลือผู้ถูกรังแกทำร้าย ช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้คุ้มกันพรหมจรรย์ พรหมจารีย์ ผู้คุ้มกันครอบครัว ช่วยเหลือคนบาป แบบอย่างของชายโสด และชายที่แต่งงานมีครอบครัว แบบอย่างบิดามารดา ผู้อพยพ ช่างไม้ ผู้ทำงานที่ดิน

คริสตชนชาวอียิปต์มีความรักศรัทธาเชื่อมันในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ มีวัดหลายวัดที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ได้เดินทางผ่านพักแรม บริษัททัวร์หลายบริษัทได้ทำเป็นโปรแกรมนำเที่ยวแบบแสวงบุญน่าสนใจมากครับ ผมได้ลงลิงค์ให้ผู้อ่านที่ References/อ้างอิงแล้วครับ

มีนักบวชชายหญิงภราดาในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่ถวายตัวรับใช้พระเป็นเจ้าโดยยึดถือท่านนักบุญโยแซฟเป็นแบบอย่าง องค์อุปถัมฐ์ด้วยครับ

1.คณะนักบวชหญิงแห่งนักบุญโยแซฟ (THE SISTERS OF SAINT JOSEPH/ THE CONGREGATION OF THE SISTERS OF SAINT JOSEPH = อักษรย่อ “C.S.J”) ก่อตั้งในเขตเมือง ลา-พู-อิน-วิลาย (LE PUY-EN-VELAY) ฝรั่งเศส (FRANCE) ปีคศ 1650 ปัจจุบันมี 14,000 ในสหรัฐ มีจำนวน 7,000 ในฝรั่งเศส มีจำนวน 2,000 ส่วนที่เหลือกระจายใน 50 ประเทศทั่วโลก

2.คณะนักบวชชาย (คุณพ่อและภราดร) ของนักบุญโยแซฟ (THE JOSEPHINE FATHERS AND BROTHERS) คณะนักบวชของนักบุญโยแซฟ แห่งพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า (SAINT JOSEPH’S SOCIETY OF THE SACRED HEART อักษรย่อ “S.S.J” ก่อตั้งปี คศ 1871 โดยนักบวชชายแห่งนักบุญโยแซฟ สาขาแพร่ธรรมต่างประเทศของอังกฤษ หลังสงครามกลางเมืองของสหรัฐ (ENGLISH FOREIGN MISSION SOCIETY OF SAINT JOSEPH/MILL HILL MISSIONAIRES)

3.สมาพันธ์นักบวชฆราวาสของนักบุญโยแซฟ (THE OBLATE OF SAINT JOSEPH) ก่อตั้งปี คศ 1878 โดยนักบุญโยแซฟมาเรลโล (SAINT JOSEPH MARELLO) มีสาขาสำนักในอิตาลี ฟิลิปปินส์ สหรัฐ เม๊กซิโก เปรู บราซิล โบลิเวีย อินเดีย โปแลนด์ ไนจีเรีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย อักษรย่อ “O.S.J”

สวดสายประคำนักบุญโยแซฟ (เหมือนการสวดสายประคำพระแม่มารีย์) พระราชโองการของพระสันตะปาปา ลีโอที่ 13 (POPE PIUS XIII) อุทิศพิเศษในเดือนตุลาคม

นพวารนักบุญโยแซฟ พระราชโองการของพระสันตะปาปาไพอัสที่ 9 (POP PIUS IX) ปีคศ 1876
สวดสายประคำนักบุญโยแซฟ (CHAPLET OF SAINT JOSEPH) แบ่งออกเป็น 15 กลุ่ม ของลูกประคำ 4 ลูก 1 ลูกเป็นสีขาว 3 ลูกเป็นสีชมพู

สายจำพวกของนักบุญโยแซฟ (SCAPULAR OF SAINT JOSEPH) เริ่มจากนักบวชชายคาปูชิน (THE ORDER OF FRIARS MINOR CAPUCHIN) เมืองเซ็นต์คลาว (SAINT CLAUDE) ในประเทศฝรั่งเศส ได้รับอนุญาตจากคณะตรวจสอบพิธีกรรมปีคศ 1880 พระสันตะปาปาลีโอที่ 13 (POPE LEO XIII) อนุญาตให้นักบวชชายคาปูชินเป็นเจ้าของในการอวยพรเผยแพร่ ปีคศ 1898

สายปล้องของนักบุญโยแซฟ (ARCHCONFRATERNITY OF THE CORD OF SAINT JOSEPH) ที่เอามาสวมคอได้นี้เป็นนิยมแพร่หลายในยุโรปเมื่อซิสเตอร์คณะออกุสตินในเมืองแอ๊นเวอร์บ (ANTWERP) เบลเยี่ยม (BELGIUM) เอาสายปล้องของท่านสวมคอสวด หายป่วยหนักในปีคศ 1657
สันตะปาปา ไพอัลที่ 9 (POPE PIUS IX) มีพระราชโองการอนุญาตให้สิทธิ์พิเศษผลบุญในการสวดสายปล้องของนักบุญแซฟในวันที่ 14 มีนาคม 1862

**การประจักษ์ของนักบุญโยแซฟในที่สาธารณะที่ 70,000 กว่าคนได้เห็นก็คือการประจักษ์ครั้งสุดท้ายของพระแม่มารีย์แห่งฟาติมาประเทศโปรตุเกส เมื่อวันที่ 13 กันยายน 1917 (97 ปีที่ผ่านมา) พระเยซูเจ้าพระแม่มารีย์ และท่านนักบุญอวยพรให้ฝูงชนก่อนจะสลายหายไปจากสายตา

** “สายัณห์ทัวร์” “เยี่ยมคารวะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา ณ อาเภอลิกินิกิ เมืองแครเคา ประเทศโปแลนด์”
(SANCTUARY OF THE DIVINE MERCY, LAGIENIKI, KRAKOW, POLAND)
viewtopic.php?f=2&t=17933


*พระแม่ปฏิสนธินิรมล (Immaculate Conception) เมื่อพระแม่ทรงบังเกิดในครรภ์ของนักบุญแอน (Saint Ann) ที่พวกเราเรียกว่า “ท่านยาย” เป็นพรหมจารีตลอดนิรันดร (Never-ending Virginity)
สายัณห์ทัวร์ (เจ้าเก่า) โดย อาสายัณห์
“เยี่ยมคารวะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งชาติ แม่พระมหาทุกข์ พอร์ทแลนด์โอเรกอน สหรัฐอเมริกา
(The National Sanctuary of Our Sorrowful Mother, Portland, Oregon, U.S.A.)
viewtopic.php?f=2&t=18320

กราบขอบพระคุณพระบิดา พระบุตร พระจิต พระแม่มารีย์ คุณพ่อโยแซฟ

ขอบใจ: น้องเล็ก (พิมพ์ ตรวจสำนวน)

References:
Rev. John Trigilion Jr. PhD, ThD & Rev. Kenneth Brighenti, PhD
(Catholicism for Dummies)

The Catholic Source Book by Rev. Peter Klein, Harcourt Religious Publishers, 2000

http://www.thaicatholicbible.com/main/i ... &Itemid=45

http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm

http://www.newadvent.org/cathen/06410a.htm

http://www.biblegateway.com/passage/?se ... %202:41-51

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Joseph

http://www.biography.com/people/st-joseph-9358199

http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_F%C3%A1tima

http://answers.yahoo.com/question/index ... 648AA9kQTa (One generation is about 15-30 years)

http://www.behindthename.com/name/joseph

http://orthodoxwiki.org/The_Holy_Family_in_Egypt

http://www.touregypt.net/holyfamily.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Perpetual_ ... ty_of_Mary

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Joseph

http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Family

http://en.wikipedia.org/wiki/Redemptoris_Custos (St. Joseph exhortation by John Paul II, Aug 15, 1989)

http://en.wikipedia.org/wiki/Quamquam_Pluries (St Joseph, Patron of the Church by Leo XIII, Aug 15, 1889)

http://en.wikipedia.org/wiki/Sisters_of_St._Joseph

http://en.wikipedia.org/wiki/Josephite_Fathers
ตอบกลับโพส