คําสัญญาที่พระแม่มารีย์ที่ฟาติมาทรงมอบให้แก่ทุกคนที่มีความศรัทธาถวาย ห้าวันเสาร์แรกของเดือนเป็นจุดประสงค์

รวมสารการประจักษ์แม่พระที่ลำไทร สามารถแสดงความเห็นได้อย่างสุภาพ และไม่อนุญาตให้ตั้งกระทู้ใด ๆ ในบอร์ดนี้
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 926
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อาทิตย์ พ.ค. 08, 2022 12:59 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอคําสัญญาที่พระแม่มารีย์ที่ฟาติมาทรงมอบให้แก่ทุกคนที่มีความศรัทธาถวาย ห้าวันเสาร์แรกของเดือนเป็นจุดประสงค์
ของการให้เกียรติและชดใช้ต่อพระหทัยที่นิรมลของพระแม่มารีย์ต่อการดูหมิ่นและอกตัญญูทั้งมวลของมนุษย์

ห้าวันเสาร์แรกของเดือน

คําสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของพระแม่มารีย์ที่ฟาติมา

ห้าวันเสาร์แรกของเดือนเป็นจุดประสงค์ของการให้เกียรติและชดใช้ต่อพระหทัยที่นิรมลของพระแม่มารีย์ต่อการดูหมิ่นและอกตัญญูทั้งมวลของมนุษย์

ความศรัทธาแก่กล้านี้และสัญญาที่ล้ำเลิศเชื่อมติดมา ได้รับการเปิดเผยจากพระนางพรหมจารีที่ฟาติมา หมู่บ้านเล็กๆในประเทศโปรตุเกส พระแม่ของเราทรงปรากฎองค์แก่เด็กสามคน ณ ที่นั้น ในปีคศ 1917 และหนึ่งในเด็กหญิงเล็กๆ ลูซี่ บอกพวกเราว่าพระแม่ได้พูดว่า: แม่สัญญาจะช่วยในชั่วโมงแห่งความตายด้วยพระหรรษทานที่จําเป็นแห่งการรอดพ้น ผู้ใดที่อยู่ในห้าวันเสาร์แรกของเดือนต้อง:
1. แก้บาปและรับศีลมหาสนิท
2. สวดห้าชุดของสายประคําหนึ่งสาย
3. และอยู่เป็นเพื่อนแม่ 15 นาที ในขณะที่รําพึงถึง 20 พระธรรมล้ำลึกของสายประคําด้วยความตั้งใจของการชดใช้แก่แม่

ตอนที่ 1 พระธรรมล้ำลึกน่ายินดี
(สวดวันจันทร์ และวันเสาร์)
1. ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่พระนางมารีย์
2. พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธ
3. พระเยซูเจ้าประสูติ ณ เมืองเบธเลเฮม
4. พระนางมารีย์ถวายพระกุมารในพระวิหาร
5. พระนางมารีย์พบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร

ตอนที่ 2 พระธรรมล้ำลึกแห่งความสว่าง
(สวดวันพฤหัสบดี)
1. พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ณ แม่นํ้าจอร์แดน
2. พระเยซูเจ้าทรงเผยพระองค์เองในงานมงคลสมรส ณ หมู่บ้านคานา
3. พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า และทรงเรียกผู้คนให้กลับใจ
4. พระเยซูเจ้าทรงสําแดงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ ณ ภูเขาทาบอร์
5. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท เพื่อเป็นเครื่องหมายของธรรมล้ำลึกปัสกา

ตอนที่ 3 พระธรรมล้ำลึกพระมหาทรมาน
( สวดวันอังคารและวันศุกร์)
1. พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตในสวนเกทเสมนี
2. พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยน
3. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม
4. พระเยซูเจ้าทรงแบกไม้กางเขน
5. พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน

ตอนที่ 4 พระธรรมล้ำลึกพระสิริรุ่งโรจน์
(สวดวันพุธ และวันอาทิตย์)
1. พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพ
2. พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
3. พระจิตเสด็จมา
4. พระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
5. พระนางมารีย์ได้รับมงกุฎในสวรรค์

อ้างอิง: Pray the Rosary With Scripture Reading, A Saint Joseph Edition, Catholic Book Publishing Corp., New Jersey

http://www.kamsonbkk.com วิธีสวดสายประคํา แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

YouTube: muismileful (สวดสายประคํา รวมสี่ภาค)
ตอบกลับโพส