วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022 วันแม่ของสหรัฐอเมริกา

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 924
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ พ.ค. 09, 2022 11:12 am

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022 วันแม่ของสหรัฐอเมริกา
พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น 10:27-30

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า "แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักมัน และมันก็ตามเรา เราให้ชีวิตนิรันดรกับแกะเหล่านั้น และมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดร ไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือเราได้ พระบิดาของเรา ผู้ประทานแกะเหล่านี้ให้เรา ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกคน และไม่มีใครแย่งชิง ไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้ เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน"

คุณพ่อเคลเมนท์ เทศน์ในมิสซา คําเทศน์ออกจากหัวใจ และประสบการณ์ในชีวิตของท่านทําให้พวกเราสท้อนใจ นิ่งอึ้ง ทุกคน: พวกเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันถ้าไม่มีแม่ให้กําเนิดพวกเรา เรามีป้า น้าสาว อาสาว พี่สาว น้องสาว แต่เรามีแม่คนเดียว ถ้าเรามีปัญหากับแม่ วันนี้เป็นวันที่เราควรจะคืนดีกับแม่ ถ้าแม่ล่วงลับไปแล้วก็สวดให้ท่าน

แม่ของพ่อพูดกับพี่สาวของพ่อและพ่อเมื่อเราทั้งสองยังเล็กๆว่า เพราะเราทั้งสองทําให้แม่อยู่ได้ การศึกษาเป็นหนทางไปสู่อนาคตที่ดี หลายปีต่อมาพ่อถึงเข้าใจคําพูดเหล่านี้: คุณแม่กับคุณพ่อของเราสองพี่น้องไม่มีความสัมพันธ์ที่ดี แม่ต้องทน ไม่ยอมหย่า แยกทาง เก็บความขมขื่น ทรมานใจเพื่ออนาคตของเราสองพี่น้อง

พ่อเป็นพระสงฆ์ ได้รับความรัก ความอบอุ่นจากพวกเรา ทําให้พ่อมีแม่ มีพ่อ มีลุง มีป้า มีน้าสาว มีอาสาว มีพี่สาว มีน้องสาว

พระเยซูเจ้า นายชุมพาบาลที่ดี ทรงยืนเคาะประตูหัวใจของเรา จงฟังเสียงของพระองค์ และเปิดประตูหัวใจต้อนรับพระองค์ เพราะพระองค์รักเรา รักถึงกับมอบพระมารดาของพระองค์ให้เป็นแม่ของพวกเรามวลมนุษย์ ขณะที่ทรงรับทรมานถึงตรึงบนไม้กางเขนไถ่บาปให้พวกเรา

คุณพ่อ: พระเป็นเจ้าดี
ลูกวัด: ตลอดเวลา
คุณพ่อ: ตลอดเวลา
ลูกวัด: พระเป็นเจ้าดี

ก่อนจบมิสซาคุณพ่อบอกให้ทุกคนนั่ง แล้วให้คุณแม่ทุกคนยืนขึ้น ท่านอวยพรคุณแม่ แล้วปรบมือนําพวกเรา

สุขสันต์วันแม่ครับ
ตอบกลับโพส