บรรยาย เข้าเงียบ 14 วัน “วิวรณ์” 1-14 สิงหาคม 2021 โดย คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

รวม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
เข้าใจ พระคัมภีร์ ชีวิต และคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ ตามลำดับ อย่างง่ายๆ
ตอบกลับโพส
Arttise
โพสต์: 474
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.พ. 19, 2017 3:45 pm

พฤหัสฯ. ก.ค. 14, 2022 11:34 pm

🎞 เพลย์ลิสต์
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 1BT5W2x1Uz

+++

📹 ค่ำคืนที่ 1 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 20:10 ขึ้นไป)
https://youtu.be/z0ps59Qcz3c

📹 คืนที่ 2 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 19:08 ขึ้นไป)
https://youtu.be/FaFhAGeMMFE

📹 คืนที่ 3 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 18:32 ขึ้นไป)
https://youtu.be/E_PDTTGzvio

📹 คืนที่ 4 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 12:11 ขึ้นไป)
https://youtu.be/K-eCbrbUOkg

📹 คืนที่ 5 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 18:31 ขึ้นไป)
https://youtu.be/DgTaAwDpuho

📹 คืนที่ 6 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 16:14 ขึ้นไป)
https://youtu.be/IF5f901_KAw

📹 คืนที่ 7 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 19:24 ขึ้นไป)
https://youtu.be/1ONeDnLh4xU

📹 คืนที่ 8 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 14:08 ขึ้นไป)
https://youtu.be/siK3Ryz9DXs

📹 คืนที่ 9 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 14:57 ขึ้นไป)
https://youtu.be/k2cn-BCr-Nw

📹 คืนที่ 10 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 21:20 ขึ้นไป)
https://youtu.be/4-slP7aLNvM

📹 คืนที่ 11 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 16:40 ขึ้นไป)
https://youtu.be/HUfj0x0rKjI

📹 คืนที่ 12 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 9:03 ขึ้นไป)
https://youtu.be/Dd0QS-aa8Ug

📹 คืนที่ 13 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 17:56 ขึ้นไป)
https://youtu.be/YEwvrwet6jA

📹 คืนที่ 14 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 16:16 ขึ้นไป)
https://youtu.be/-I8dCGNvONE

📹 วิวรณ์ บทที่ 13 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 14:31 ขึ้นไป)
https://youtu.be/20jUuXQYI7s

📹 วิวรณ์ บทที่ 13 ตอน 2 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 11:09 ขึ้นไป)
https://youtu.be/8qR-IXseWdQ

📹 วิวรณ์ บทที่ 14 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 16:57 ขึ้นไป)
https://youtu.be/xJIqJFDD558

📹 วิวรณ์ บทที่ 15 17 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 13:47 ขึ้นไป)
https://youtu.be/5VCfqPvacm4

📹 วิวรณ์ บทที่ 17 ตอน 2 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 16:03 ขึ้นไป)
https://youtu.be/9My3yeiG-cA

📹 วิวรณ์ บทที่ 18 ตอน 1 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 22:36 ขึ้นไป)
https://youtu.be/y5RT8INGV_E

📹 วิวรณ์ บทที่ 18 ตอน 2 ต่อ 19 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 18:40 ขึ้นไป)
https://youtu.be/8CYTM15XBDU

📹 วิวรณ์ บทที่ 19 ตอน ที่ 1 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 17:20 ขึ้นไป)
https://youtu.be/Gs1nRCTulbA

📹 วิวรณ์ บทที่ 19 จบ (เริ่มบรรยายนาทีที่ 9:55 ขึ้นไป)
https://youtu.be/Z18D7di8txA

📹 วิวรณ์ บทที่ 20 จบ (เริ่มบรรยายนาทีที่ 16:28 ขึ้นไป)
https://youtu.be/w0ere1vFTpA

📹 วิวรณ์ บทที่ 21 ตอน 1 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 13:22 ขึ้นไป)
https://youtu.be/ATrZsJor2ko

📹 วิวรณ์ บทที่ 21 ตอน 2 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 17:29 ขึ้นไป)
https://youtu.be/dFKhdzP-Fag

📹 วิวรณ์ บทที่ 21 ตอน 3 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 14:42 ขึ้นไป)
https://youtu.be/5qzbRE1oOUE

📹 วิวรณ์ บทที่ 21 ตอน 4 จบ (เริ่มบรรยายนาทีที่ 11:46 ขึ้นไป)
https://youtu.be/hfNsO1wmsBc

📹 วิวรณ์ บทที่ 22 ตอน 1 (เริ่มบรรยายนาทีที่ 9:25 ขึ้นไป)
https://youtu.be/7GNFEvZ31rU

📹 วิวรณ์ บทที่ 22 จบ สรุป (เริ่มบรรยายนาทีที่ 16:45 ขึ้นไป)
https://youtu.be/Zxz02i5TVIU

📹 วิวรณ์ สรุป ทบทวน จบ (เริ่มบรรยายนาทีที่ 19:56 ขึ้นไป)
https://youtu.be/WwYDyCVDQZY

CR. : Somkiat Trinikorn
ตอบกลับโพส