สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 109 "พ่อคือต้นตอของแก่นแท้ที่ลูกแสวงหา" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส การรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่แ

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 924
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ ก.ค. 15, 2022 10:29 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 109 "พ่อคือต้นตอของแก่นแท้ที่ลูกแสวงหา" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส การรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่แห่งความรัก ("I Am The Source Of The Essence You Seek", Testimony of Catalina Rivas, The Great Crusade of Love, CL-109)

ขอบคุณ: Google ศัพท์อังกฤษเป็นไทย

(ดาวน์โหลดสารทุกสาร (ภาษาอังกฤษ) ฟรีได้ที่ https://www.loveandmercy.org/Eng-CL-Reg.pdf สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ
viewforum.php?f=8 ใต้หัวข้อ รวมสารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และพระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)

พ่อคือต้นตอของแก่นแท้ที่ลูกแสวงหา

CL-109 20 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

มนุษย์แสวงหาแก่นแท้ของสิ่งต่างๆ และต้องการให้เป็นสิ่งเดียวที่ปราศจากการปะปนของสิ่งอื่นๆ ที่ทําให้มันเข้าใจยากขึ้น ดังนั้น พ่อจึงปรับตัวเอง และพยายามเอาสิ่งที่กีดขวางเขาในการแสวงหาแก่นแท้ของสิ่งต่างๆออกไป แต่เกิดอะไรขึ้นหรือ? มนุษย์เมื่อรู้สึกเศร้าโศกเพราะพ่อได้ระเหยของเหลวที่ไปกับแก่นแท้ รู้สึกถูกรบกวน และร้องตะโกนราวกับว่าพ่อไม่ได้รับการร้องขอของเขา

พ่อจะสามารถทําให้เขาค้นพบสิ่งที่เขาแสวงหาได้อย่างไร ถ้าพ่อไม่จุดไฟในสิ่งที่ป้องกันเขาจากการรู้ที่แจ่มชัด ในสิ่งที่เขาแสวงหา นั่นก็คือการพูดกันว่า ความจริง?

จงวางเหล้าองุ่นบนเตาไฟ และทําให้มันเดือด จนกระทั่งมันเป็นของเหลวที่เล็กน้อย และลูกจะมีแก่นแท้ของเหล้าองุ่น ลูกสามารถจะเห็นและรับรู้แก่นแท้ของเหล้าองุ่นที่ได้บรรลุถึงจุดเดือด ก่อนที่มันจะลดน้อยถอยลง

บัดนี้ จงดูถึงความเปราะบางของความทรงจำของมนุษย์ และความโลเลของจุดประสงค์ของเขาว่าเป็นอย่างไร เมื่อพ่อเชิญเขาให้ไปที่นํ้าพุที่เขาจะดับความกระหายของเขา เขาวิ่ง เขาบินพุ่งหาพ่อ ในทางตรงกันข้าม เมื่อพ่อเอาความกระหายของเขาให้สลายไปด้วยการแสดงความจริงให้เขา เขาถอนใจโฮกฮาก เพราะเขาไม่ได้ลิ้มรสแบบทันทีทันใดของความสดชื่นของนํ้า

แต่ช้าก่อน โอ มนุษย์ผู้ใจร้อนหุนหันและไม่อดกลั้น พ่อได้บอกลูกแล้วว่า นี่คือต้นตอ แต่พ่อไม่ได้ให้คําสัญญากับลูกว่า ความกระหายของลูกจะสูญสลายทันที ลูกต้องไปให้ถึงต้นตอของพ่อ เพื่อจะพบแก่นแท้ที่ลูกแสวงหา เป็นที่น่าเสียดาย เราจะไปถึงสิ่งเดียวกันแบบสม่ำเสมอ นี่ก็คือเหตุผลที่พ่อเชิญเขาอีกครั้ง และอนุญาตให้มนุษย์ผู้กระหายได้มีความมั่นใจในทุกสิ่งทุกอย่าง

I AM THE SOURCE OF THE ESSENCE YOU SEEK

CL-109 20-Jan-96 Jesus

Man seeks the essence of things and he would want it singly without the mixture of other things that make it less comprehensible. Therefore, I adjust Myself and try to take away from man that which hinders him in his search for the essence of things. But, what happens? Man, upon feeling grief because I am evaporating the liquid that goes with the essence, is bothered and shouts as if I had not accepted his petition.

How can I make him find what he seeks if I do not set on fire that which prevents him from knowing exactly what he seeks, that is to say, the truth?

Place some wine on a burner and bring it to a boil until reducing it to a little of the liquid and you will have the essence of the wine. You can only see and perceive the essence of the wine that has gotten to the boiling point, before diminishing.

Now look how fragile man’s memory is and how fickle his purpose. When I invite him to the spring where he will satisfy his thirst, he runs, flies towards Me. On the other hand, when I take his thirst away by showing him the truth, he snorts because he does not get to savor immediately the freshness of the water.

But wait, oh impatient and intolerant man. I have told you that this is the source, yet I have not promised you that your thirst would suddenly cease. You must get to My source to find the essence you seek. Unfortunately, we shall always get to the same thing; that is why I again invite him and allow the thirsty man to make sure about everything.
ตอบกลับโพส